Exkurze - neuhelné elektrárny

Dne 8. 10. 2018 studenti tříd 3. A a 2. AME navštívili jadernou elektrárnu v Dukovanech a  vodní přečerpávací elektrárnu v Dalešicích. V Dukovanech průvodkyně popsaly studentům, jak je vyráběna elektrická energie v jaderné elektrárně a jaká musí být dodržena bezpečnost provozu, včetně pravidel při skladování jaderného odpadu. Také jsme se setkali s přísnými bezpečnostními opatřeními, která je  nutné dodržet při vstupu a odchodu do/z jaderné elektrárny. Ve vzdělávacím centru si žáci vyzkoušeli různé elektrické přístroje a  zhlédli film Blackout – popisoval různé situace při dlouhodobém výpadku elektrické energie.

Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice, jejímž provozovatelem je ČEZ, a. s. Roční výroba elektrické energie přesahuje 15 TWh, což představuje asi 20% z celkové spotřeby elektřiny v České republice.

Jaderná elektrárna Dukovany je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků. V každém z nich jsou dva reaktory se všemi přímo souvisejícími zařízeními včetně strojovny s turbínami a generátory. Všechny bloky mají elektrický výkon 510 MW. Voda potřebná ke chlazení reaktorů je dodávána z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami. Vodní elektrárna také vyrovnává průtok řeky Jihlavy, snižuje povodňové špičky a sedimentace nečistot z řeky Jihlavy a odpadních vod z jaderné elektrárny.

Dalešice

V areálu jaderné elektrárny se také nachází sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Palivo

Bezpečnost jaderné elektrárny je zajištěna normami pro provoz a kontrolu. Bezpečný provoz každého reaktoru elektrárny zajišťují operátoři na blokové dozorně. Pro výcvik personálu slouží na elektrárně simulátor. Základní příprava operátorů trvá více jak dva roky. Až na základě vykonání státních zkoušek před státní zkušební komisí je operátorovi vystaveno Oprávnění k vykonávání funkce. Každoročně musí operátoři absolvovat výcvik na simulátoru a každé dva roky opětovně státní zkoušky.
Exkurze byla časově poměrně dlouhá, ale velmi poučná, a nejen pro žáky byla přínosem. Učit se o nějaké technologii ve škole, ale vidět ji na vlastní oči, je zkušenost na celý život.

Velín

Nošovice, Kopřivnice – inspirace, motivace

Dne 25. 9. 2018 se třídy 3. MS a 2. AM vydaly na exkurzi do kopřivnického muzea Tatry a  výrobního závodu automobilky Hyundai v Nošovicích.
V muzeu mohli studenti vidět osobní a nákladní automobily ze všech etap výroby Tatry, ale i  různé vynálezy např. prototyp motorových saní, osmnáctiválcový tankový motor či mrazničku. Výstava byla doplněna podvozky, motory, modely, designérskými návrhy, trofejemi ze závodů a dobovými fotografiemi.

saneMotorové saně

motor

18 válcový motor


Mezi zajímavými exponáty spatřili kopii prvního automobilu President, model aerodynamického vozu Zikmunda a Hanzelky, kterým procestovali Afriku a Jižní Ameriku, vítězný kamion Karla Lopraise z Rallye Paříž - Dakar či akrobatické letadlo. Dále si mohli prohlédnout nákladní vozy, které se zúčastnily různých expedic, např. studentské výpravy  Lambaréné roku 1968, jejímž cílem bylo dovézt léky, lékařské přístroje a zdravotnický materiál do nemocnice v gabonském Lambaréné, kde byl po občanské válce jejich nedostatek.

 president         automobil President                

t87automobil T87

815Tatra 815

138Tatra 138 Expedice Lambaréné


Součástí muzea také byla velmi zajímavá expozice manželů Dany a Emila Zátopkových.
zatopkovi

 

zatopkovi2     Dana a Emil Zátopkovi


Naše další kroky vedly do Nošovic, kde jsme navštívili výrobní závod Hyundai Motors Manufacturing Czech s. r. o. V této automobilce, která zaměstnává více než 3 000 zaměstnanců, se vyrábí vozy určené pro evropský trh – Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30 třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai Tucson. Naši studenti sledovali výrobu vozů od začátku do konce a viděli tyto výrobní technologie – lisování (tažení), svařování, montáž převodovek a finální montáž. Jedinou výjimku, kam jsme nesměli vkročit, tvořila lakovna, ve které jsou dodržována přísná pravidla z hlediska kvality.

trida

trida2
Na závěr lze jen  konstatovat, že exkurze byla velmi inspirativní, poučná a žákům i  pedagogům se velmi líbila. Pro některé studenty byla určitě motivační v tom, kam se po studiu na naší škole profesně ubírat.

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních škol

Mezi oceněnými byl také náš žák Pavel Hartl!!


Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění Hospodářské komory ČR. Mezi nimi byli už sedmým rokem také vyučení vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu.


Ocenění Hospodářské komory získávají nejlepší žáci SOŠ a SOU, kteří musí splnit přísná kritéria. Kromě jiného musí prospět s vyznamenáním a praktickou zkoušku je přitom třeba složit na výbornou. Na ocenění je navrhuje zástupce HK ČR, který se závěrečných zkoušek či maturity zúčastnil.

uznani HK


Slavnostního shromáždění, které proběhlo v areálu Aqua Palace v Čestlicích, se zúčastnili vyznamenaní absolventi škol a také jejich rodiče i pedagogové ze všech koutů České republiky. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý na úvod vyzdvihl dlouhou tradici odměňování nejlepších středoškoláků a její význam pro zvýšení prestiže odborného vzdělávání. Oceňování středoškoláků probíhá již 23 let a za tu dobu bylo Hospodářskou komorou odměněno rovných 6 666 absolventů maturitních i učebních oborů. Podle Vladimíra Dlouhého oceňuje Hospodářská komora absolventy nejen za to, že se ve škole něco naučili, ale také že jsou kreativní a umí „myslet hlavou“. Vyjádřil přesvědčení, že přítomní absolventi jistě najdou takovou práci, která je bude uspokojovat a bude také dobře placená.


Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková pochválila absolventy, kteří podle ní dosáhli vynikající úrovně „školství navzdory“. Náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Helena Úlovcová zdůraznila, že se mnohé odborné školy v posledních letech snaží navázat těsnější spolupráci se zaměstnavateli a NÚV usilují o to, aby jim stát k této spolupráci vytvářel podmínky. „Jsme si vědomi, že bez zaměstnavatelů by se odborné školy nikam nepohnuly,“ uvedla doslova. Náměstek ministra školství Václav Velčovský poté vyjádřil své potěšení nad tím, že se po létech začíná znovu více oceňovat řemeslná práce, což je podle jeho názoru nanejvýš potřebné.

 

POKOS

POKOS – SPŠ a SOU Uničov (25. 6. 2018)

Na konci školního roku měli žáci naší školy možnost zúčastnit se akce „POKOS“, což znamená Příprava obyvatelstva k obraně státu. Tuto akci pro nás připravili studenti a učitelé Univerzity obrany (UO). Hlavním cílem doprovodných aktivit programu Příprava občanů k obraně státu, který vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, je zábavnou a interaktivní formou vysvětlit pojmy, které souvisejí s obranou státu, představit Armádu ČR, její historii a tradice a informovat o jejím poslání, současné činnosti a výstroji či výzbroji. Součástí akce byla také přednáška zástupce Katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu UO, který žáky seznámil s nasazením vojáků české armády v zahraničních misích a rolí orgánů civilně vojenské spolupráce v rámci misí. Naši žáci měli v rámci dne rovněž příležitost se mnohé dozvědět o možnostech vysokoškolského studia na fakultách UO a profesi důstojníka Armády ČR.

S velkým ohlasem se u žáků setkal blok praktické části. V rámci ní žáci mohli absolvovat:

-          Zdravotní přípravu s ukázkami činností při poskytnutí první pomoci zraněnému za použití resuscitační figuríny. Žáci viděli demonstrace zastavení tepenného krvácení, ošetření zranění, popálenin apod. Zároveň si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Přípravu prováděli studenti Fakulty vojenského zdravotnictví UO.

-          Ochranu proti nebezpečným látkám s ukázkami prostředků protichemické ochrany s možností vyzkoušení. Žáci získali informace o zbraních hromadného ničení a toxických látkách, byli poučeni o chování obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích apod. Poučení a ukázky prováděli studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku ručních zbraní a výstroje vojáka AČR. Žákům byly předvedeny zbraně používané v AČR (PU 5,56x46 CZ 805 BREN A1, PI 9 CZ 75 SP 01 PHANTOM, PU 7,62 Sa 58 V, OP 7,62 SVD Dragunov, opakovací brokovnice Winchester) a taktická výstroj vojáka. Tato část se setkala s největším zájmem ze strany žáků. Ukázku zajišťovali studenti z Fakulty vojenských technologií UO.

-          Střelbu z vojenské vzduchovky. Žáci absolvovali střelbu ze vzduchové pušky 4,5 mm vzor 47 na terče ze 4 palebných postů. I tato část se u žáků setkala s mimořádným ohlasem. V rámci tohoto stanoviště byla žákům zároveň prezentována nabídka vojenského studia. Tuto část zajišťovali studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku katedry bojových a speciálních vozidel. Žákům byla prezentována činnost katedry, která se zaměřuje na konstrukci, spolehlivost, diagnostiku, provoz a údržbu vojenské techniky. Žáci mohli využít automobilový trenažer.

Touto cestou bych chtěla za celou školu poděkovat zástupcům Univerzity obrany za vstřícnost a perfektní organizaci celého dne a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

 

Hana Sochová, ZŘ

 

 

https://info.unob.cz/Stranky/2018/06/20180626_1.aspx 

Europa Secura

Dnes se naši studenti Josef Červinka a Nikola Kazíková zúčastnili krajského kola v ústních obhajobách bezpečnostních analýz soutěže EuropaSecura, Školu reprezentovali úspěšně a z Olomouce si odváží ocenění za nejlepší tým Olomouckého kraje.

secua

Rita – školné a zdravotní pojištění 2018

Vážení Ritini přátelé,

dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příspěvky na její studium a zdravotní pojištění. I v letošním roce se nám podařilo společně vybrat a odeslat na její studijní účet 12.600,-- Kč, a tím jsme jí umožnili vzdělávat se. Ráda bych vyzdvihla třídu 1.O, jejíž žáci přispívali 50 Kč za žáka, místo původně stanovených 30 Kč. Dále třída 4. MS mimo běžného příspěvku darovala ještě 500 Kč z peněz, které vybrala na posledním zvonění.

Chci vám sdělit, že finanční částky, které jsme za poslední roky vybrali, jsou o něco vyšší než platba školného a zdravotního pojištění, zůstatek je uložen na jejím účtu v naší republice a z našetřených peněz bude uhrazen poslední rok jejího studia, nebo je možné tyto úspory věnovat jinému dítěti, které přišlo před koncem studia o sponzory.

Věřím, že ji všichni rádi podpoříte i v dalších letech a společnými silami se nám podaří uskutečnit Ritin sen – dokončit studia.

Bohumila Eilewa Sovová

Jaký krásný život žijeme

Každoročně studenti naší školy navštěvují pietní místo  - koncentrační tábor v Osvětimi, což jsme letos uskutečnili 3. 4. 2018. Autobus s žáky 2. ročníků vyjel brzy ráno a všichni odjížděli s dobrou náladou.
Po příjezdu na místo žáci navštívili koncentrační pracovní tábor v Osvětimi, prošli si místa, kde se odehrávala nejhrůznější zvěrstva v dějinách lidstva, a poté se přesunuli do vyhlazovacího tábora v Březince. Po celou dobu sledovali pozorně výklad průvodkyně a snažili se vžít do kruté doby, o níž jim bylo vyprávěno.
Při zpáteční cestě  žáci shlédli nádherné královské město Krakov a mířili k domovu.
Jsem přesvědčená o tom, že by tato místa měli navštívit všichni studenti středních škol, neboť informace získané v Osvětimi jim pomohou pochopit historické souvislosti a mohou být i pomůckou k dalšímu studiu a maturitní zkoušce.
Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Květinkový den – 16. 5. 2018 – rekordní výtěžek

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov  uspořádali sbírku pro  Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.
Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 50.231,- Kč, což je nejvyšší finanční obnos za celá léta podpory Ligy proti rakovině, kterým naše město přispělo. Obrovský dík patří nejen všem, jež darovali určitou finanční částku, ale také studentům třídy 2. C a 3. B, kteří vám měsíček lékařský nabízeli a oslovili vás.
 Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila  Eilewa Sovová

Naši opět úspěšní obráběči

Dne 22. března 2018 se žáci 3. ročníku oboru Obráběč kovů zúčastnili krajského kola soutěže odborných dovedností žáků Olomouckého kraje KOVO JUNIOR České ručičky 2018. Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech je cech KOVO ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem šest škol z Olomouckého kraje (SPŠ a SOU Uničov, SŠT Přerov, SPŠ Hranice, SŠŽTS Šumperk, SOŠ a SOU Jeseník a domácí SŠTZ Mohelnice). Naši školu výborně reprezentovali 2 žáci - Martin Durman skončil v soutěži na slušném 7. místě a Pavel Hartl získal 1. místo a možnost reprezentovat školu i v celostátním kole.

 

 

Celostátní klání mladých obráběčů se konalo ve dnech 18. – 20. 4. 2018 na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou a zápolilo zde celkem 19 žáků z 16 škol, z 10 krajů České republiky. Pavel Hartl i tady úspěšně reprezentovat naši školu a obsadil krásné 4. místo. Celková úspěšnost soutěžících v rámci soutěže byla velmi vysoká, mladí obráběči prokázali velmi dobrou úroveň praktických dovedností nejen při obrábění, ale také při měření a zpracování měřicích protokolů.
Žákům děkuji za výbornou reprezentaci školy a přeji mnoho zdaru při složení závěrečné zkoušky.

 Učitel odborného výcviku Libor Hanyáš

Opět úspěšní „uklízeči“

Rok se sešel s rokem a naše škola, SPŠ a SOU Uničov, se opět zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Po domluvě s pracovnicí Městského úřadu v Uničově jsme měli za úkol uklidit městský park v Uničově  a  vrch Šibeník s  nejbližším okolím.
Dne 11. 4. 2018 v 8 hodin ráno jsme se sešli - 40 žáků (třídy 1 CE, 3 B a 3 MS)  + dvě učitelky, všichni dobře vybaveni na úklid a pozitivně naladěni jarním sluníčkem. Naším prvním cílem byl městský park, kde minulou neděli vichřice rozházela odpadky po celém parku. Během 40 minut stihli žáci sesbírat 5 igelitových pytlů odpadu. Nejvíce odpadků našli v křovinách na okraji parku, kde v blízkosti stojí budova supermarketu Tesco.
Následoval pochod přes celé město až k vrchu Šibeník. Jelikož jsme šli k Šibeníku cestou od starého sídliště a pak přes pole, už během cesty žáci bedlivě sledovali okolní terén a sbírali igelity i na poli. Dorazili jsme k potoku Lukavice a studenti se rozdělili do dvou skupin. První, větší skupina čistila od odpadků vrch Šibeník, menší skupinka 10 žáků šla podél potoka a mapovala terén v jeho okolí. Děvčatům z druhé skupiny se podařilo objevit dvě nelegální skládky odpadu v remízku a křovinách v blízkosti potoka, tři chlapci pak lovili odpad přímo z koryta potoka (pro tuto práci si zajistili účinné pomůcky na vytahování lahví z vody).
Jedna nelegální skládka byla dříve asi bydlištěm bezdomovců nebo narkomanů (na místě se totiž našlo větší množství obalů od léku Panadol). Mezi zelenými polštáři medvědího česneku se vyjímaly igelitové tašky, obaly, lahve, rozbité matrace, výplň z polštářů a velké množství papírových kartonů v různém stupni rozkladu. Druhá skládka obsahovala kromě matrací a igelitů také stavební materiály – kusy střešní krytiny, tvárnic a v potoce hozené dřevené okenní rámy. Všechno žáci vynosili na okraj pole a nachystali k odvozu, který provedou pracovníci Technických služeb Uničov.
Za odpovědné chování, disciplinovanost, nadšení pro věc a ohromný kus špinavé práce si naši žáci zaslouží obrovskou pochvalu. Kritiku si však zaslouží všichni, kteří naši krásnou přírodu, město i okolí znečišťují a ničí.

Organizátorka akce Marcela Ťulpová

 

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov

     I v tomto  školním roce se učitelé naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 7. února 2018, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 13 ZŠ.
     Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.
     Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.
     Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

21. ročník soutěže v psaní na klávesnici

Dne 6. 12. 2017 proběhl další ročník, již 21., soutěže v psaní na klávesnici pro žáky ZŠ. Letos se utkalo 85 soutěžících. Po počátečních technických problémech byly síly úspěšně změřeny a nejlépe dopadli žáci ze ZŠ Vítězná Litovel - 1. místo - Tomáš Němeček, 2. místo - Eliška Smetanová. Bronzovou příčku obsadila žákyně ze ZŠ Pionýrů Uničov - Ela Holoubková. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení!