Podpora technických oborů na základních školách

Naše škola v rámci projektu „Podpora technických oborů v Olomouckém kraji“, uspořádala na základních školách workshopy na téma „CNC - můj kamarád“.

V průběhu workshopu se žáci seznámili s principem počítačem řízených strojů (CNC), s jejich souřadným systémem a základními pravidly programování. Po teoretickém úvodu se žáci pustili do praxe a vytvořili své první 2,5D CNC programy, které nahráli do frézky a hned si svůj nápad vyrobili.

Celá akce měla u žáků i učitelů velice dobrou odezvu. Svědčí o tom i dva přiložené odkazy.

ZŠ Jungmannova Litovel - http://www.zsjl.cz/skola/fotogalerie-skoly/2-stupen/podpora-technickych-oboru

ZŠ Svatoplukova Šternberk - http://www.zssvat.cz/akce-skoly/zaci-pracovali-na-cnc-stroji/

.

Robotický kroužek na YouTube

Jak jsme již na konci loňského roku informovali, zúčastnili se naši žáci Robotického dne pořádaného VŠB Ostrava. Nyní se na stránkách youtube.com objevilo video z této akce.  .

Poděkování

Vážení zaměstnanci školy a žáci,

ráda bych vám všem poděkovala za účast při vybírání příspěvku na Ritu Atieno, kterou jsme díky vaší finanční podpoře mohli jako škola před 3 lety adoptovat. Vy všichni se podílíte na tom, že tato dívka může navštěvovat školu a vzdělávat se. Dali jste jí příležitost vstoupit do života jako vzdělaný člověk, což je v naší společnosti běžné, ale pro většinu dětí z Keni je to spíše zázrakem. Velmi bych chtěla poděkovat našim kolegům a žákům ze SPŠ, kde se sbírky ujala Mgr. Dagmar Havlíčková a podařilo se jí vybrat 2.918,-- Kč. Velké poděkování patří také žáku Tomáši Röderovi, který přispěl nejvyšší částkou 400,-- Kč.

Každoročně Ritě platíme školné ve výši 7.200,-- Kč a v letošním roce jí platíme také zdravotní pojištění a očkování ve výši 1.500,-- Kč. Odměnou jsou nám její milé dopisy, kopie vysvědčení a obrázky, které nám na konci každého trimestru zasílá. Ve škole se jí daří dobře a lze také pozorovat pokroky ve výtvarné oblasti. K jednotlivým obrázkům přikládá i anglické popisky.

Díky spojení obou škol se nám podařilo vybrat 11.172,-- Kč, z čehož bude zaplaceno školné a zdravotní pojištění s očkováním, finanční rozdíl bude rovněž zaslán na její konto u NADACE NAROVINU jako záloha na příští rok.

Ještě jednou vám všem moc děkuji, že jste se do této dobročinné akce zapojili a věřím, že ani příští rok nebudete k osudu Rity lhostejní a společnými silami se nám opět podaří nashromáždit potřebný obnos.

Bohuna Eilewa Sovová

.

Úspěch našich žáků v soutěži

Dne 28. února 2013 se v Hranicích konala Krajská soutěž zručnosti žáků středních škol Olomouckého kraje s názvem KOVO JUNIOR 2013. Pořadatelem soutěže byla Střední průmyslová škola Hranice a vyhlašovatelem soutěže byl CECH KOVO ČR.
Naši školu v soutěži reprezentovali dva žáci druhého a třetího ročníku oboru Obráběč kovů – Dominik Baklík a Patrik Šebesta. Zúročili zde znalosti a dovednosti nabyté ve škole a dosáhli velmi dobrých výsledků. Patrik Šebesta obsadil v celkovém pořadí  druhé místo a Dominik Baklík šesté místo. Oběma žákům přejeme více takových úspěchů a současně děkujeme za reprezentaci školy.

.

Návštěva z Úřadu práce České republiky

    Pro čtvrté ročníky maturitních oborů se 6. 2. 2013 v kinosále v budově na Moravském náměstí uskutečnila informativní přednáška z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci, která žákům představila možnosti dalšího postupu po ukončení studia, pokud nepůjdou dále studovat. Zasvěcený výklad, který vedla Bc. Jolana Palinková, poukázal na důležitost vlastní sebeprezentace při přijímání do zaměstnání a upozornil na chyby, kterých se uchazeči o práci dopouštějí při pohovorech. Bylo zdůrazněno, že se nesmí podceňovat ani přípravná fáze, a to napsání životopisu či motivačního dopisu. Určitě potěšitelné pro naše studenty jsou nadějné vyhlídky na získání dobrého uplatnění již po maturitní zkoušce, neboť na trhu práce, především odborníků z oblasti strojírenství, je nedostatek.
    V závěru byli studenti upozorněni na známou skutečnost, že maturitou jejich vzdělávání nekončí, ale že by měli neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost dalším studiem.

.

Rita

Milí čtenáři,

ráda bych vás informovala o naší adoptované Ritě z Keni, které budeme začátkem března platit už 3. rokem studium, školní pomůcky a školní uniformu. V letošním roce jsme se rozhodli jí zaplatit i očkování a lékařskou péči. Na platbě se podílejí jak pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, tak i žáci naší školy.

Školní rok je v Keni rozložen na trimestry, mezi nimiž mají děti měsíční prázdniny a v tomto období vždy dostáváme od Rity dopis, kopii vysvědčení, obrázek a fotky. Ráda bych se s vámi o vše podělila, proto tyto materiály přikládám.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová


Milí přátelé,

jsme vděční za Vaši odpověď, hlavně Rita, která je nadmíru šťastná, že Vás může pozdravit. Doufáme, že jste v pořádku, my se máme také dobře a jsme rádi, že Vám můžeme napsat tento dopis.

Jaké je to u Vás doma ve Vaší zemi? Jaké je tam u Vás počasí a klima? Chci Vás informovat, že u nás v Keni je dost chladno a prší. Momentálně sklízíme obilí, a přestože úroda není bohatá, děkujeme Pánu i za to málo. Lidé mají hodně práce na zahradách.

Ritě se ve škole daří. Ve srovnání s výsledky všech minulých semestrů se zlepšuje a doufáme, že všechno včas zvládne. Zdravotně je na tom také dobře, je zdravá a pěkná. Ráda si dává zaplést vlasy a vypadá tak moc hezky. Rodiče se snaží, aby vypadala čistě a pěkně, když chodí do školy. Současně jsou moc rádi, že se tak snažíte pomoct Ritě zvýšit životní úroveň a jim to také pomáhá. Nedávno dostala soubor her, aktovku a novou školní uniformu. Moc Vám za to děkujeme, jako i za poplatky na toto pololetí a další školní vybavení. Kéž Vás za to Bůh odmění.

Rita pořád své rodiče zahrnuje spoustou otázek o Vás. Chtěla by se s Vámi setkat a osobně Vám poděkovat. Pokusili byste se, prosím, navštívit naši zemi? Budete velice vítáni na naší škole „Island of Hope“ (Ostrov naděje), kde se učí Vaše dítě a kamarádka.

Posíláme všem srdečné pozdravy.
Vaše Tepe (kamarádka Ritiny matky).

.

Stužkovací ples 2012/2013

Dne 14. 12. 2012 proběhl stužkovací ples maturitních ročníků tříd 4. EP, 4. MS a 2. PO z Moravského náměstí.

Příprava a organizace plesu proběhla jako realizace studentského projektu – Příprava velké společenské akce ve spolupráci se SRPŠ  při SPŠ a SOU Uničov.
Studenti maturitních ročníků v rámci tohoto projektu zajistili veškeré organizační náležitosti spojené s přípravou této akce – organizace tomboly, program plesu, zajištění sponzorských darů do tomboly, pozvánky, občerstvení, rozpočet akce atd.

Celá tato akce se vydařila a přejeme studentům stejný úspěch i u maturitní zkoušky.

.

Projektové dny na SPŠ a SOU v Uničově

Projektové vyučování není pro studenty oboru Obchodní akademie na SPŠ a SOU žádnou novinkou. Projekt EKONOM, který se v současné době realizuje, je už několikátým v pořadí a je do něj zapojeno dalších sedm obchodních akademií z celé Moravy.
Projektová výuka v rámci projektu EKONOM probíhá ve všech ročnících a týká se šesti odborných předmětů: účetnictví, bankovnictví, hospodářského zeměpisu, elektronické písemné komunikace, ekonomiky a anglického  jazyka. Vyučující těchto předmětů vytvořili celkem šest dílčích projektů, přičemž každý z nich obsahuje až dvacet projektových úkolů napříč všemi předměty. Témata projektů jsou různá, např. výpočet kalkulace cen výrobků, prezentace výrobků na veletrhu, nákup a prodej výrobků a další.
Projektový styl výuky se od klasické výuky liší. Příprava hodin je pro učitele mnohem náročnější, výsledek však odpovídá vynaloženému úsilí. Studenti pracují na projektových úkolech, které na sebe v rámci všech šesti předmětů navazují a simulují praktické situace.
Přínos projektového vyučování je dvojí: studenti řeší konkrétní úkoly, s nimiž se mohou setkat v praxi, a učí se práci v týmu. Odlišný je také netradiční způsob hodnocení. Není hodnocena práce jednotlivců, nýbrž týmu jako celku, což vede členy týmu ke vzájemné motivaci vyřešit projektové úkoly co nejlépe.
Řešení projektových úkolů probíhá pravidelně ve vyučovacích hodinách a také v rámci projektových dnů. Zatím poslední projektový den v tomto školním roce proběhl v listopadu 2012 ve třídě 3. C. Studenti třetího ročníku celý den pracovali v týmech a zpracovali část úkolů jednoho dílčího projektu. Nejprve v předmětu elektronická písemná komunikace vytvořili konkrétní obchodní dopisy, v nichž nabízeli a reklamovali zboží, dále také objednávali ubytování pro účastníky veletrhu. V druhé části projektového dne tyto dopisy překládali do angličtiny.
Vyvrcholením práce třídy 3. C na jiném z projektů – „Nákup a prodej výrobků firmy Svěráček, s.r.o.“ byla závěrečná prezentace, která se konala 30. listopadu a jíž se kromě vedení školy a vyučujících odborných ekonomických předmětů zúčastnilo několik významných hostů. Svou návštěvou nás kromě lektorky projektu EKONOM, Ing. Neradilové z Vysoké školy logistiky v Přerově, poctily členky managementu místních firem MORATOP a HAJDO, které hodnotily projekt velice kladně, zejména z hlediska přípravy na budoucí povolání.
Neméně pozitivní ohlas mělo také kultivované vystupování a „dress code“ studentů, což podtrhlo výjimečnost celé akce, k níž všichni přistoupili velmi zodpovědně.
V závěru vynikajících prezentací všech týmů proběhlo hlasování, které vyhodnotilo nejlepší výkon, a pro porotu složenou z učitelů a hostů nebylo rozhodování vůbec jednoduché. Členové vítězného týmu byli odměněni hodnotnými cenami, všem ostatním porota poblahopřála k výborným výkonům.
Naši studenti oboru Obchodní akademie tak opět skvěle reprezentovali svou školu a dokázali, že mají potenciál být dobrými odborníky na poli ekonomiky. My jim přejeme další úspěchy v rámci projektového vyučování a zejména v jejich budoucí praxi či studiu na vysoké škole, kde získané zkušenosti zcela určitě dobře zúročí.

.

Studenti SPŠ a SOU vyrazili do Vídně

Je již tradicí, že se studenti oboru Obchodní akademie ze SPŠ a SOU v Uničově  každoročně v adventním období vydávají do Vídně. V tomto školním roce se tato oblíbená akce uskutečnila ve středu 5. prosince 2012.
Letošní novinkou byla zastávka v Brně. Do moravské metropole to nemáme z Uničova daleko, přesto byla pro většinu účastníků exkurze, která zahrnovala poznávací prohlídku centra města a jeho okolí, zajímavým zážitkem. Výprava si pod vedením zkušené a „vševědoucí“ průvodkyně PhDr. Zdeňky Dohnalové pěšky prošla náměstí Svobody a Zelný trh a také si prohlédla Starou radnici, která se nachází mezi nimi. Naši turisté si museli rovněž projít brněnská obchodní centra – Galerii Vaňkovku a Masarykovu ulici. Studenti a doprovázející učitelé si během celé prohlídky vyslechli zajímavosti jak o místech, kterými procházeli, tak o budovách, jež si prohlíželi.
Poté, co většina členů výpravy utratila značnou část svého kapesného ve výše zmíněných obchodních částech města, vydali se vstříc dalšímu velkoměstu, hlavnímu městu Rakouska.
Do Vídně dorazili kolem druhé hodiny odpoledne a opustili ji až ve večerních hodinách. Během této doby si výletníci prohlédli historické skvosty města, např. Svatoštěpánský dóm, jednu z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, budovu Státní opery, parlamentu, radnice a další pamětihodnosti. Zážitky z prohlídky historických unikátů byly korunovány návštěvou vánočních trhů, kde se studenti i učitelé zbavili posledních financí a jako správní ekonomové je výhodně „investovali“. Kromě dojmů, suvenýrů či dárků si všichni odváželi domů také nenapodobitelnou předvánoční atmosféru.
Unavení, ale správně vánočně naladěni, vyrazili zpět na Moravu. Dobrou náladu na zpáteční cestě nikomu nezkazil ani fakt, že druhý den studenty a učitele čekalo vyučování a také náročná organizace soutěže pro základní školy v psaní na klávesnici. Ze zajímavé exkurze si každý něco odvezl a mnozí z nich si tuto událost příští rok určitě nenechají ujít!

.

SPŠ a SOU Uničov sklízí první úspěchy v oblasti robotiky

Členové robotického kroužku při SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci se SK Břidličná se na konci minulého roku zúčastnili dvou významných robotických soutěží v kategorii Stopař.

První soutěž se konala ve středu 12. 12. 2012. Prototypové laboratoře při VŠB - TU Ostrava pořádaly již 7. ročník „Dne robotů“. Za kroužek naší školy se jí účastnili Tomáš Malý a Marián Laurin. Soutěžilo se s roboty vlastní konstrukce, avšak mnoho robotů bylo založeno na osvědčeném podvozku Doc. Ing Bohumila Horáka, Ph.D., který se věnuje oblasti robotiky od 90. let minulého století. Proto bylo velkým úspěchem, že v tak silné konkurenci (celkem 16 robotů z celé Moravy) skončily originální modely robotů žáků SPŠ a SOU Uničov na 10. a 11. místě, což bylo jen s 15 sekundovým odstupem za nejlepším robotem. Mnohem podstatnější ale byly získané zkušenosti, které se uplatnily hned v následujícím závodě.

V sobotu 22. 12. 2012, se uskutečnil 1. ročník celorepublikové soutěže „Merkur ROBODAY“, pod záštitou firmy Merkur. Sem se vydali hájit barvy našeho robotického kroužku Marián a Alexandr Laurinovi. Podmínkou účasti bylo sestavit robota pouze z dílů této známé stavebnice. Soutěžící měli dvě možnosti: sestavit robota ze speciální edice věnované právě robotice nebo použít klasické díly a zapojit tak zručnost a technickou invenci. Naši reprezentanti se rozhodli pro druhou cestu, a ta se ukázala jako správná. Za přispění spolužáků bratři Laurinovi získali dostatečné množství dílků stavebnice a v konkurenci 25 robotů z celé České republiky skončili na překrásném 8. místě. K tomuto výsledku jim blahopřejeme a přejeme další úspěchy v roce 2013!

Na závěr krátká informace: kroužek se pravidelně koná ve čtvrtek od 15 - 17h v budově SPŠ a SOU Uničov na Moravském náměstí (vedle kina) a je otevřen všem zájemcům od 12 let. Těšíme se na vás!

R:D


.

Praha 2012

Každoroční kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy se uskutečnila ve dnech 22. –  24. 11. 2012, jíž se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků (SPŠ a SOU Uničov) maturitních oborů, a to strojírenství, stavebnictví a obchodní akademie. Bohatému programu přálo i počasí, takže předem avizovanému plánu nestálo nic vtom, aby nedošlo k jeho nenaplnění.

Krom divadelních představení v některém z pražských divadel (Fidlovačka: Techtle mechtle; Divadlo na Vinohradech: Apartmá v hotelu Plaza), jež byly na programu po oba večery, měli studenti možnost navštívit i hokejové utkání ruské KHL mezi HC Lvem Praha a Lokomotivem Jaroslavl, mimo jiné odehraném ve vysokém tempu, s konečným výsledkem 7 : 3 pro Lev.

Samotna poznávacíčást exkurze byla věnována české historii a místům, která k ní neodmyslitelně patří, ať už se jednalo o žižkovský památník nebo Vyšehrad, kde se odehrály události minuléči nedávné, jež byla zhlédnuta v den příjezdu. Druhý den se studenti seznámili s Novým a Starým Městem pražským, Malou Stranou a Hradčany. Před odjezdem někteří provětrali své peněženky na Václavském náměstí a pak již následovala cesta domů.

.

Taktické cvičení

Dne 20.12.2012 byl na SPŠ a SOU Uničov na Moravském nám. hlášen požár. Do 5 minut proběhla evakuace všech žáků a zaměstnanců této části školy. Do 7 minut přijel na místo požáru hasičský záchranný sbor Uničov, Litovel a JSDH města Uničov. Došlo k vyhledávání a záchraně osob a hašení vzniklého požáru ve sklepních prostorách.

Smyslem tohoto cvičení byl nácvik evakuace pro případ reálné potřeby.

.