Úspěch našich žáků v soutěži

Dne 28. února 2013 se v Hranicích konala Krajská soutěž zručnosti žáků středních škol Olomouckého kraje s názvem KOVO JUNIOR 2013. Pořadatelem soutěže byla Střední průmyslová škola Hranice a vyhlašovatelem soutěže byl CECH KOVO ČR.
Naši školu v soutěži reprezentovali dva žáci druhého a třetího ročníku oboru Obráběč kovů – Dominik Baklík a Patrik Šebesta. Zúročili zde znalosti a dovednosti nabyté ve škole a dosáhli velmi dobrých výsledků. Patrik Šebesta obsadil v celkovém pořadí  druhé místo a Dominik Baklík šesté místo. Oběma žákům přejeme více takových úspěchů a současně děkujeme za reprezentaci školy.

.

Návštěva z Úřadu práce České republiky

    Pro čtvrté ročníky maturitních oborů se 6. 2. 2013 v kinosále v budově na Moravském náměstí uskutečnila informativní přednáška z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci, která žákům představila možnosti dalšího postupu po ukončení studia, pokud nepůjdou dále studovat. Zasvěcený výklad, který vedla Bc. Jolana Palinková, poukázal na důležitost vlastní sebeprezentace při přijímání do zaměstnání a upozornil na chyby, kterých se uchazeči o práci dopouštějí při pohovorech. Bylo zdůrazněno, že se nesmí podceňovat ani přípravná fáze, a to napsání životopisu či motivačního dopisu. Určitě potěšitelné pro naše studenty jsou nadějné vyhlídky na získání dobrého uplatnění již po maturitní zkoušce, neboť na trhu práce, především odborníků z oblasti strojírenství, je nedostatek.
    V závěru byli studenti upozorněni na známou skutečnost, že maturitou jejich vzdělávání nekončí, ale že by měli neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost dalším studiem.

.

Rita

Milí čtenáři,

ráda bych vás informovala o naší adoptované Ritě z Keni, které budeme začátkem března platit už 3. rokem studium, školní pomůcky a školní uniformu. V letošním roce jsme se rozhodli jí zaplatit i očkování a lékařskou péči. Na platbě se podílejí jak pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, tak i žáci naší školy.

Školní rok je v Keni rozložen na trimestry, mezi nimiž mají děti měsíční prázdniny a v tomto období vždy dostáváme od Rity dopis, kopii vysvědčení, obrázek a fotky. Ráda bych se s vámi o vše podělila, proto tyto materiály přikládám.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová


Milí přátelé,

jsme vděční za Vaši odpověď, hlavně Rita, která je nadmíru šťastná, že Vás může pozdravit. Doufáme, že jste v pořádku, my se máme také dobře a jsme rádi, že Vám můžeme napsat tento dopis.

Jaké je to u Vás doma ve Vaší zemi? Jaké je tam u Vás počasí a klima? Chci Vás informovat, že u nás v Keni je dost chladno a prší. Momentálně sklízíme obilí, a přestože úroda není bohatá, děkujeme Pánu i za to málo. Lidé mají hodně práce na zahradách.

Ritě se ve škole daří. Ve srovnání s výsledky všech minulých semestrů se zlepšuje a doufáme, že všechno včas zvládne. Zdravotně je na tom také dobře, je zdravá a pěkná. Ráda si dává zaplést vlasy a vypadá tak moc hezky. Rodiče se snaží, aby vypadala čistě a pěkně, když chodí do školy. Současně jsou moc rádi, že se tak snažíte pomoct Ritě zvýšit životní úroveň a jim to také pomáhá. Nedávno dostala soubor her, aktovku a novou školní uniformu. Moc Vám za to děkujeme, jako i za poplatky na toto pololetí a další školní vybavení. Kéž Vás za to Bůh odmění.

Rita pořád své rodiče zahrnuje spoustou otázek o Vás. Chtěla by se s Vámi setkat a osobně Vám poděkovat. Pokusili byste se, prosím, navštívit naši zemi? Budete velice vítáni na naší škole „Island of Hope“ (Ostrov naděje), kde se učí Vaše dítě a kamarádka.

Posíláme všem srdečné pozdravy.
Vaše Tepe (kamarádka Ritiny matky).

.

Stužkovací ples 2012/2013

Dne 14. 12. 2012 proběhl stužkovací ples maturitních ročníků tříd 4. EP, 4. MS a 2. PO z Moravského náměstí.

Příprava a organizace plesu proběhla jako realizace studentského projektu – Příprava velké společenské akce ve spolupráci se SRPŠ  při SPŠ a SOU Uničov.
Studenti maturitních ročníků v rámci tohoto projektu zajistili veškeré organizační náležitosti spojené s přípravou této akce – organizace tomboly, program plesu, zajištění sponzorských darů do tomboly, pozvánky, občerstvení, rozpočet akce atd.

Celá tato akce se vydařila a přejeme studentům stejný úspěch i u maturitní zkoušky.

.

Projektové dny na SPŠ a SOU v Uničově

Projektové vyučování není pro studenty oboru Obchodní akademie na SPŠ a SOU žádnou novinkou. Projekt EKONOM, který se v současné době realizuje, je už několikátým v pořadí a je do něj zapojeno dalších sedm obchodních akademií z celé Moravy.
Projektová výuka v rámci projektu EKONOM probíhá ve všech ročnících a týká se šesti odborných předmětů: účetnictví, bankovnictví, hospodářského zeměpisu, elektronické písemné komunikace, ekonomiky a anglického  jazyka. Vyučující těchto předmětů vytvořili celkem šest dílčích projektů, přičemž každý z nich obsahuje až dvacet projektových úkolů napříč všemi předměty. Témata projektů jsou různá, např. výpočet kalkulace cen výrobků, prezentace výrobků na veletrhu, nákup a prodej výrobků a další.
Projektový styl výuky se od klasické výuky liší. Příprava hodin je pro učitele mnohem náročnější, výsledek však odpovídá vynaloženému úsilí. Studenti pracují na projektových úkolech, které na sebe v rámci všech šesti předmětů navazují a simulují praktické situace.
Přínos projektového vyučování je dvojí: studenti řeší konkrétní úkoly, s nimiž se mohou setkat v praxi, a učí se práci v týmu. Odlišný je také netradiční způsob hodnocení. Není hodnocena práce jednotlivců, nýbrž týmu jako celku, což vede členy týmu ke vzájemné motivaci vyřešit projektové úkoly co nejlépe.
Řešení projektových úkolů probíhá pravidelně ve vyučovacích hodinách a také v rámci projektových dnů. Zatím poslední projektový den v tomto školním roce proběhl v listopadu 2012 ve třídě 3. C. Studenti třetího ročníku celý den pracovali v týmech a zpracovali část úkolů jednoho dílčího projektu. Nejprve v předmětu elektronická písemná komunikace vytvořili konkrétní obchodní dopisy, v nichž nabízeli a reklamovali zboží, dále také objednávali ubytování pro účastníky veletrhu. V druhé části projektového dne tyto dopisy překládali do angličtiny.
Vyvrcholením práce třídy 3. C na jiném z projektů – „Nákup a prodej výrobků firmy Svěráček, s.r.o.“ byla závěrečná prezentace, která se konala 30. listopadu a jíž se kromě vedení školy a vyučujících odborných ekonomických předmětů zúčastnilo několik významných hostů. Svou návštěvou nás kromě lektorky projektu EKONOM, Ing. Neradilové z Vysoké školy logistiky v Přerově, poctily členky managementu místních firem MORATOP a HAJDO, které hodnotily projekt velice kladně, zejména z hlediska přípravy na budoucí povolání.
Neméně pozitivní ohlas mělo také kultivované vystupování a „dress code“ studentů, což podtrhlo výjimečnost celé akce, k níž všichni přistoupili velmi zodpovědně.
V závěru vynikajících prezentací všech týmů proběhlo hlasování, které vyhodnotilo nejlepší výkon, a pro porotu složenou z učitelů a hostů nebylo rozhodování vůbec jednoduché. Členové vítězného týmu byli odměněni hodnotnými cenami, všem ostatním porota poblahopřála k výborným výkonům.
Naši studenti oboru Obchodní akademie tak opět skvěle reprezentovali svou školu a dokázali, že mají potenciál být dobrými odborníky na poli ekonomiky. My jim přejeme další úspěchy v rámci projektového vyučování a zejména v jejich budoucí praxi či studiu na vysoké škole, kde získané zkušenosti zcela určitě dobře zúročí.

.

Studenti SPŠ a SOU vyrazili do Vídně

Je již tradicí, že se studenti oboru Obchodní akademie ze SPŠ a SOU v Uničově  každoročně v adventním období vydávají do Vídně. V tomto školním roce se tato oblíbená akce uskutečnila ve středu 5. prosince 2012.
Letošní novinkou byla zastávka v Brně. Do moravské metropole to nemáme z Uničova daleko, přesto byla pro většinu účastníků exkurze, která zahrnovala poznávací prohlídku centra města a jeho okolí, zajímavým zážitkem. Výprava si pod vedením zkušené a „vševědoucí“ průvodkyně PhDr. Zdeňky Dohnalové pěšky prošla náměstí Svobody a Zelný trh a také si prohlédla Starou radnici, která se nachází mezi nimi. Naši turisté si museli rovněž projít brněnská obchodní centra – Galerii Vaňkovku a Masarykovu ulici. Studenti a doprovázející učitelé si během celé prohlídky vyslechli zajímavosti jak o místech, kterými procházeli, tak o budovách, jež si prohlíželi.
Poté, co většina členů výpravy utratila značnou část svého kapesného ve výše zmíněných obchodních částech města, vydali se vstříc dalšímu velkoměstu, hlavnímu městu Rakouska.
Do Vídně dorazili kolem druhé hodiny odpoledne a opustili ji až ve večerních hodinách. Během této doby si výletníci prohlédli historické skvosty města, např. Svatoštěpánský dóm, jednu z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, budovu Státní opery, parlamentu, radnice a další pamětihodnosti. Zážitky z prohlídky historických unikátů byly korunovány návštěvou vánočních trhů, kde se studenti i učitelé zbavili posledních financí a jako správní ekonomové je výhodně „investovali“. Kromě dojmů, suvenýrů či dárků si všichni odváželi domů také nenapodobitelnou předvánoční atmosféru.
Unavení, ale správně vánočně naladěni, vyrazili zpět na Moravu. Dobrou náladu na zpáteční cestě nikomu nezkazil ani fakt, že druhý den studenty a učitele čekalo vyučování a také náročná organizace soutěže pro základní školy v psaní na klávesnici. Ze zajímavé exkurze si každý něco odvezl a mnozí z nich si tuto událost příští rok určitě nenechají ujít!

.

SPŠ a SOU Uničov sklízí první úspěchy v oblasti robotiky

Členové robotického kroužku při SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci se SK Břidličná se na konci minulého roku zúčastnili dvou významných robotických soutěží v kategorii Stopař.

První soutěž se konala ve středu 12. 12. 2012. Prototypové laboratoře při VŠB - TU Ostrava pořádaly již 7. ročník „Dne robotů“. Za kroužek naší školy se jí účastnili Tomáš Malý a Marián Laurin. Soutěžilo se s roboty vlastní konstrukce, avšak mnoho robotů bylo založeno na osvědčeném podvozku Doc. Ing Bohumila Horáka, Ph.D., který se věnuje oblasti robotiky od 90. let minulého století. Proto bylo velkým úspěchem, že v tak silné konkurenci (celkem 16 robotů z celé Moravy) skončily originální modely robotů žáků SPŠ a SOU Uničov na 10. a 11. místě, což bylo jen s 15 sekundovým odstupem za nejlepším robotem. Mnohem podstatnější ale byly získané zkušenosti, které se uplatnily hned v následujícím závodě.

V sobotu 22. 12. 2012, se uskutečnil 1. ročník celorepublikové soutěže „Merkur ROBODAY“, pod záštitou firmy Merkur. Sem se vydali hájit barvy našeho robotického kroužku Marián a Alexandr Laurinovi. Podmínkou účasti bylo sestavit robota pouze z dílů této známé stavebnice. Soutěžící měli dvě možnosti: sestavit robota ze speciální edice věnované právě robotice nebo použít klasické díly a zapojit tak zručnost a technickou invenci. Naši reprezentanti se rozhodli pro druhou cestu, a ta se ukázala jako správná. Za přispění spolužáků bratři Laurinovi získali dostatečné množství dílků stavebnice a v konkurenci 25 robotů z celé České republiky skončili na překrásném 8. místě. K tomuto výsledku jim blahopřejeme a přejeme další úspěchy v roce 2013!

Na závěr krátká informace: kroužek se pravidelně koná ve čtvrtek od 15 - 17h v budově SPŠ a SOU Uničov na Moravském náměstí (vedle kina) a je otevřen všem zájemcům od 12 let. Těšíme se na vás!

R:D


.

Praha 2012

Každoroční kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy se uskutečnila ve dnech 22. –  24. 11. 2012, jíž se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků (SPŠ a SOU Uničov) maturitních oborů, a to strojírenství, stavebnictví a obchodní akademie. Bohatému programu přálo i počasí, takže předem avizovanému plánu nestálo nic vtom, aby nedošlo k jeho nenaplnění.

Krom divadelních představení v některém z pražských divadel (Fidlovačka: Techtle mechtle; Divadlo na Vinohradech: Apartmá v hotelu Plaza), jež byly na programu po oba večery, měli studenti možnost navštívit i hokejové utkání ruské KHL mezi HC Lvem Praha a Lokomotivem Jaroslavl, mimo jiné odehraném ve vysokém tempu, s konečným výsledkem 7 : 3 pro Lev.

Samotna poznávacíčást exkurze byla věnována české historii a místům, která k ní neodmyslitelně patří, ať už se jednalo o žižkovský památník nebo Vyšehrad, kde se odehrály události minuléči nedávné, jež byla zhlédnuta v den příjezdu. Druhý den se studenti seznámili s Novým a Starým Městem pražským, Malou Stranou a Hradčany. Před odjezdem někteří provětrali své peněženky na Václavském náměstí a pak již následovala cesta domů.

.

Taktické cvičení

Dne 20.12.2012 byl na SPŠ a SOU Uničov na Moravském nám. hlášen požár. Do 5 minut proběhla evakuace všech žáků a zaměstnanců této části školy. Do 7 minut přijel na místo požáru hasičský záchranný sbor Uničov, Litovel a JSDH města Uničov. Došlo k vyhledávání a záchraně osob a hašení vzniklého požáru ve sklepních prostorách.

Smyslem tohoto cvičení byl nácvik evakuace pro případ reálné potřeby.

.

Terst – Verona – Benátky

Ve dnech 14. – 22. září 2012 studenti Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově se svými pedagogy se zúčastnili zájezdu do severní Itálie, jehož hlavní náplní bylo se seznámit s historií a architekturou tohoto pozoruhodného regionu.
V pátek večer vyrazili studenti naší školy z uničovského autobusového nádraží směrem k severovýchodoitalskému pobřeží, přesněji řečeno do známého letoviska Bibione, které se na konci září připravuje k zimnímu spánku.
První zastávkou je město Terst, na jehož nábřeží jsme navštívili mořské muzeum, kde mimo jiné chovají i cizokrajné hady. Nedaleko odtud se nachází náměstí Sjednocení s výstavními paláci a nádherným výhledem na moře a přístav, kam zrovna připlula velká výletní loď. Naše kroky vedly z Piazza dell’Unitá d’Italia do mírného kopce k bazilice San Silvestro a dále ke katedrále San Guisto, odkud je to, co by kamenem dohodil k hradu San Guisto, ze kterého lze obdivovat celý Terst z ptačí perspektivy. Ještě před osobním volnem jsme prošli kolem Hadriánova amfiteátru a pak už se vrhli do ulic, které kolem poledne byly plné lidí a také svatebčanů, kteří po obřadu ať už vozy, či koňmo zamířili k zámečku Miramare, kam shodou okolností jsme se vydali i my a překvapeni naráželi na známé tváře. Kolem šestnácté hodiny nás uvítalo Bibione s písečnými plážemi, které byly vidět z oken autobusu, neboť chvíli trvalo, než jsme našli náš luxusní apartmán.
    Nedělní a další dva dny byly věnovány především relaxaci, plavání nebo procházkami k místnímu majáku. Až zde si člověk uvědomil, jak asi vypadalo Bibione před několika desítkami let. Písečné pláže porostlé ostrou trávou, místy borovicový porost s listnatými keři a kdesi v dáli směrem do vnitrozemí políčka, porostlá nějakou luštěninou. Úterý se vyhradilo sportovním činnostem. Někteří si vypůjčili kola a jeli prozkoumávat pobřeží, např. k městečku Caorle, jiní vyrazili na pláž, kde sehráli i mezinárodní zápas, tuším že s Němci, v beachvolejbale, nebo zdokonalovali techniku plavání, případně si zašlapali na vodních kolech.
    Středeční dopoledne nás všechny zklamalo, neboť právě při návštěvě Verony nás zkrápěl nepřetržitý déšť. Prohlídku uplakané Verony jsme zahájili na náměstí Bra u starověké arény v samotném centru. Dnes se zde odehrává letní operní festival. Úzkými uličkami jsme se prokousávali k Piazza Erbe, v jehož středu stojí pranýř a kousek odtud po Via Cappello jsme narazili na údajný Juliin rodný dům, před nímž stojí lesknoucí se socha aktérky shakespearovského dramatu. Piazza dei Signori vévodí socha Danta, ale povšimnout si je třeba také Palazzo del Comune s románským nádvořím, Torre dei Lamberti nebo Loggia del Consiglio z období rané renesance. Verona ukrývá spoustu kostelů, např. svaté Anastázie nebo úchvatný románský dóm. Následně jsme putovali po nábřeží řeky Adiže k hradu Scaligerů. O půl třetí nás autobus odvážel k Lago di Garda, přesněji do Sirmione, které nás uvítalo již slunečným počasím. Dvacetiminutová projížďka v motorovém člunu kolem Sirmione nechala zapomenout na promoklé dopoledne. Zdejším lákadlem na turisty jsou známé termální lázně nebo pevnost Scaligerů či jeskyně Catully.  
Čtvrtek, den odpočinku, nás připravil na pátek, kdy vyvrcholil náš pobyt v Itálii, a to návštěvou Benátek. Je třeba připomenout, že jeden den na toto město skutečně nestačí, i když my tam nepobyli ani tolik času. Z Bibione jsme vyrazili v sedm a do přístavu Punta Sabbioni, odkud vyplouvají lodě do Benátek, nás autobus dopravil kolem půl deváté. V devět jsme se nalodili na malou loďku, která nás dopravila téměř do centra města. V deset hodin začala naše pouť křivolakými uličkami, nespočtem mostů a můstků přes kanály, malými náměstími, i když v Benátkách je pouze jedno náměstí San Marco, které jsme si mohli prohlédnout již z loďky. Z nábřeží od kostela Spirito Santo jsme pokračovali na Campo Sant´Agnese a dále k obrazárně Galleria dell´Accademia. Po stejnojmenném mostě jsme přešli Canal Grande, odkud byl nádherný výhled na sídlo Peggy Guggenheimové a ostatní paláce kolem kanálu. Z malého plácku Campo Santo Stefano a odbočkou na Campo San Maurízio to šlo ráz na ráz, na Campo Sant´Anzolo ke Campo Manin a Campo San Luca až k bazilice San Salvador jen kousek od Ponte de Rialto, na kterém se tlačilo nespočet lidí asi proto, že právě nastalo pravé poledne. Následovalo krátké volno a už se pokračovalo k náměstí, kolem San Zuliána, San Marco, kde všichni obdivovali samotnou baziliku, zvonici a paláce Vecchie a Nuove. Volno jsme měli do dvou hodin odpoledne a sraz na molu Riva degli Schiavoni, odkud odplouvala loď k ostrovu Murano, kde jsme měli možnost zhlédnout umění místního skláře, kterému sebevědomí skutečně nechybělo, dokonce pro Čechy dal na své výrobky i značnou slevu. I tak odolala pouze hrstka. Po asi hodinové zastávce na Muránu jsme odpluli zpět do Punty Sabbioni.
    Derniérou za tímto zájezdem se stala sobotní cesta do České republiky, po které jistě každý ocenil, že může spočinout doma v posteli.

 

.

Projektový den EKONOM

Dne 6. 11. 2012 se uskutečnil na naší škole projektový den. Studenti třídy 3. C vypracovali praktické úlohy v jednotlivých skupinkách, kde si rozdělili své role. Projekt "Nákup a prodej výrobků firmy Svěráček, s.r.o." zahrnoval úkoly z oblastí účetnictví, ekonomiky, bankovnictví, hospodářského zeměpisu, písemné a elektronické komunikace a anglického jazyka. Studenti si vyzkoušeli týmovou práci na zadané téma. Vyvrcholením byla prezentace jednotlivých úkolů, která proběhla 30. 11. 2012. Účastnili se nejen vyučující ale i ekonomové z firmy Moratop Uničov, ekonom firmy HAJDO a lektorka projektu Ing. Neradilová z Vysoké školy logistiky z Přerova. Součástí prezentace bylo i hlasování o nejlepší zpracování, které bylo oceněno hodnotnými cenami. Pracovníci z praxe hodnotili projekt pozitivně, vyzdvihli praktický přínos a kvalitní přípravu na budoucí povolání.

.

Den zručnosti

V pátek 7. 12. 2012 byl zorganizován Den zručnosti pro zájemce o technické obory. Ze 14 základních škol z okolí Uničova bylo přihlášeno 117 žáků. Po společném zahájení, na němž vystoupili i představitelé spolupracujících firem z Unexu a.s. a Honeywellu Aerospace Olomouc, s.r.o., byli žáci rozděleni do tří skupin podle zájmu o konkrétní obor. V první skupině byli zájemci o tříletý obor strojní mechanik, mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů, ve druhé skupině byli žáci se zájmem o čtyřleté studium oboru strojírenství, mechanik seřizovač a tříletý obor obráběč kovů a ve třetí skupině zájemci o stavebnictví.

V první skupině byly na dílenském pracovišti v nové hale naší školy vytvářeny jednoduché rukodělné výrobky (viz foto). Žáci z druhé skupiny se seznámili se základním principem práce na CNC strojích - frézce i soustruhu a následně měli možnost si sami vyrobit na ruční frézce vánoční ozdobu (viz foto). Zájemci o stavebnictví si vyzkoušeli různé typy vazeb „na sucho“ a seznámili se s programem, s jehož pomocí lze navrhovat stavby rodinných domů. Kromě práce ve workshopech si žáci prohlédli vybavení budovy školy jak na Moravském náměstí, tak i na Školní ulici i příslušná dílenská pracoviště.

Každý účastník obdržel upomínkový balíček a Ti nejlepší získali další ocenění.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení základních škol za to, že umožnili účast svých žáků na těchto dnech a především výchovným poradcům za doprovod žáků a morální podporu těchto akcí.

Věříme, že s mnoha účastníky se setkáme v září v lavicích naší školy.

.