Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

Rada Olomouckého kraje dne 5. 12. 2016 schválila vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016.

Pravidla nominace a další požadavky naleznete v přiloženém souboru.

.

Exkurze pivovar a cukrovar Litovel

1. prosince 2016 třída 3.S (Opravář zemědělských strojů) navštívila v rámci exkurze Litovelský cukrovar a pivovar. Prohlédli jsme si technologickou linku, ochutnali cukr v tuhém i tekutém stavu. Pan průvodce nás seznámil s historií cukrovaru, jeho současností a budoucností. Žákům se prohlídka líbila, prohlédli si v praxi to, co se učí ve třídě. Cukrovar Litovel byl založen v roce 1871 jako rolnický akciový cukrovar a od počátku sehrával důležitou úlohu v hospodářském a politickém životě města Litovel. V roce 1948 byla firma Rolnický akciový cukrovar v Litovli znárodněna a cukrovar se stal až do roku 1990 součástí Severomoravských cukrovarů s. p. V rámci privatizace litovelského cukrovaru vznikla k 1.5.1992 samostatná akciová společnost Cukrovar Litovel a. s. V této právní formě existoval cukrovar od roku 1992 až do vyhlášení konkurzu a ustanovení konkurzního správce v květnu 2000. V této době byla výroba cukru v Litovli po kampani 1997/1998 na tři roky přerušena. Nová éra litovelského cukrovaru byla zahájena v roce 2001, kdy byl ve veřejné dražbě majetek Cukrovaru Litovel a. s. v konkurzu vydražen společností Litovelská cukrovarna, a. s., která cukrovar provozuje dodnes s tím, že od roku 2002 docházelo k postupnému vylepšování technologie výroby a z původní kapacity zpracování cukrové řepy 1600 tun za den došlo k navýšení na konečných 2800 tun cukru za den, což představuje výrobu 40 000 tun cukru v rámci jedné kampani.

Na druhém konci Litovle jsme navštívili Pivovar, kde jsme shlédli výrobu piva. Průvodkyně nás seznámila nejen s výrobou piva, ale i s technologickou linkou a procesy. Tentokrát jsme nic neochutnali, protože jsme dodržovali předpisy. Žáci získali představu, jak tento chutný mok vzniká a viděli i zařízení, ve kterém vzniká. Staletá tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy udělil městu král Václav II. právo mílové. V posledních deseti letech litovelský pivovar modernizoval spilku, kvasničárnu, strojovnu chlazení a chlazení mladiny. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová hlavní kvasírna – spilka – s nerezovými káděmi a s moderními ovládacími prvky. Nová technologická zařízení zpřesnila technologii výroby a zvýšila kvalitu vyráběného piva. Nejnovější velkou modernizací je výměna lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví za hodinu a výstavba nové skladové haly.

Litovelský pivovar je živou historií pivovarnictví. I když prošel modernizací, dvě stě litovelských pivovarníků si zakládá na tom, že vyrábí klasicky vařené české pivo stejně jako vlastenci, kteří před více než sto dvaceti lety pivovar zakládali. Dnes je Pivovar Litovel součástí pivovarnické skupiny PMS spolu s přerovským Zubrem a hanušovickou Holbou.

Za kulturou do Prahy

Každoroční kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy se uskutečnila ve dnech 24. – 26. 11. 2016, jíž se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků (SPŠ a SOU Uničov) maturitních oborů, a to strojírenství, stavebnictví a obchodní akademie. Bohatému programu přálo i počasí, takže předem avizovanému plánu nestálo nic v cestě.

Krom divadelního představení (Fidlovačka: Familie), měli studenti možnost navštívit i Národní galerii se skvosty moderního umění.

Samotná poznávací část exkurze byla věnována české historii a místům, která k ní neodmyslitelně patří, např. Vyšehrad, jenž byl zhlédnut v den příjezdu. Druhý den se studenti seznámili s Novým a Starým Městem pražským, Malou Stranou a Hradčany. Před odjezdem někteří ještě provětrali své peněženky na Václavském náměstí a pak již následovala cesta domů.  

Úspěch robotického týmu

Gratulujeme našemu týmu, ve složení Filip Hamrla, Míša Dlouhá a Dominik Štrúbel, z robotického kroužku při SPŠ a SOU v Uničově za vynikající výsledek v předkole Robosoutěže 2016 pořádané ČVUT v Praze.

Legiovlak v Olomouci

V úterý 25. 11. 2016 se třídy 1. A a 1. C vydaly do Olomouce, kde na nádraží zhlédly repliku legionářského vlaku, jaký v letech 1918 – 1920 mohl křižovat Sibiří. Každý vagon představoval kus legionářského života od obytných vozů přes zdravotní, poštovní až k obrněným. U každého jsme vyslechli krátký výklad o nelehkém životě československých vojáků, jež krom bojového nasazení se věnovali obyčejným a všedním věcem, jako vydávání tiskovin, výrobou uměleckých předmětů, v začátcích i výzdobou vagonů. Mnozí si v Rusku našli ženy a založili rodiny, se kterými nakonec přicestovali do Československa. V současnosti již žádný z legionářů není mezi živými, a tak si jejich anabázi můžeme připomenout alespoň touto formou, neboť nesmíme zapomínat, že to byli právě oni, kdo se obětovali pro vznik Československa.

Návštěva soudního jednání v Olomouci

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili soudního projednávání neobvyklého případu výroby drog, kterým se zabýval olomoucký krajský soud. Před soudem stanul laboratorní technik Ondřej Kysilka, který podle obžaloby loni v srpnu vyrobil v laboratoři olomoucké chemicko-farmaceutické společnosti Farmak půldruhého kilogramu drog. Žáci se tak měli možnost dozvědět, jaké postupy se uplatňují při soudním jednání v praxi, v čem spočívá role státního zástupce a obhájce, jakým způsobem probíhá dokazování, především výslechy svědků. Nicméně jako největší přínos této akce vidím v tom, že se žáci mohli seznámit s reálným příkladem toho, jak to může dopadnout s člověkem, který důsledně neřeší své problémy, popřípadě je začne řešit užíváním drog.

Lucie Chudá

soud

Článek Olomoucký deník

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.


Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.


Ondřej Šišma, metodik CŽV

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

 

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.

Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků  maturitních oborů  a oborů středního odborného vzdělání s výučním listem
V úterý 27. září 2016 se uskutečnila od 11:00 hodin v místním kině již třetí imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s maturitou i  s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů proběhlo za účasti ředitele školy, učitelů a v neposlední řadě rodičů a přátel školy.

Žák 1.A přednesl slavnostní slib:
Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji,
že budu plnit všechny studijní povinnosti;
že vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;
že budu respektovat názory ostatních
a že se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

A pak už přišlo ono očekávané předávání pamětních listů. Žákyně a žáci šesti tříd jeden po druhém defilovali před přeplněným hledištěm kina a s většími či menšími rozpaky prezentovali svůj zevnějšek a své vystupování. Imatrikulace se zúčastnilo 133 žáků.


Na závěr poděkovali oba moderátoři všem za pozornost a  popřáli novým žákům, aby je proud života během studia na naší škole zavedl na místa, kde se jim bude líbit.


Krestýnová

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Dne 6. 10. 2016 jsme navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. K vidění byly nejnovější výrobní technologie z obrábění, svařování, zpracování plastů a novinky z robotiky a automatizace. Velmi nás také zaujal čínský pavilon, kde se uskutečnila výstava rychlovlaků a nové ponorky, která má za úkol prozkoumat mořský svět a Mariánský příkop. Zajímavá byla také výstava titanového kola, jehož rám vytiskla 3D tiskárna.

Třída 4.A

KOVOZOO – nejen zvířata jinak

Již třetím rokem probíhá na naší škole výuka nově vzniklého maturitního oboru Průmyslová ekologie. V rámci přírodovědných předmětů se žáci tohoto oboru každoročně účastní odborných exkurzí, které jsou pečlivě vybírány podle učební náplně předmětu Životní prostředí, případně jiných profilových předmětů.
 V říjnu 2016 se žáci tříd 2B a 3B, oboru Průmyslová ekologie, zúčastnili výukové exkurze do KOVOZOO, která se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je to jediná kovová zoo v Evropě, nachází se ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě. Kromě spousty propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu se v areálu firmy REC Group s.r.o. nachází dceřiné firmy, které se zabývají recyklací kovového odpadu a elektroodpadu. Areál firmy slouží také jako sběrný dvůr pro obyvatele Starého Města a kongresové centrum funguje nejen jako výukové středisko pro školy, ale také jako místo pro pořádání různých společenských akcí.
Exkurzi zahájila Steelinka – vláček pro návštěvníky KOVOZOO, ve kterém se žáci a jejich doprovod dozvěděli základní informace o provozu firmy REC Group. Následovala prohlídka firmy STEELMET a chráněné dílny, kde se demontují vyřazené elektrospotřebiče, elektronika, televize a monitory. Žáci viděli i linku na zpracování vyřazených chladniček. Pak se všichni přesunuli do kongresového centra, kde pokračoval výukový program. Po absolvování plánovaného programu dostali žáci rozchod a sami si mohli prohlédnout všechny atrakce v areálu firmy (maják Šrotík, loď Naději, letadlo L-610). Jediným záporným momentem celé akce bylo nevlídné a chladné počasí, které znepříjemňovalo pobyt venku. Přesto se exkurze žákům velmi líbila, dozvěděli se mnoho nových informací o recyklaci odpadu. Žáci byli nadšeni z uměleckých kovových výtvorů v podobě zvířat. Ta vznikají v místní „Porodnici“ a pak jsou rozmístěna v areálu KOVOZOO i s informativními tabulkami o jednotlivých zvířatech.
Na závěr musím konstatovat, že exkurze splnila svůj účel, žáci byli dochvilní a disciplinovaní, zajímali se o spoustu věcí. Doufám, že jim získané informace z KOVOZOO pomohou nejen v předmětu Životní prostředí, ale i u maturity a v životě.
Marcela Ťulpová

Slavnostní přijetí žáků 1. ročníků

Pozvánka

Vážení rodiče a žáci 1. ročníků, zveme Vás na

slavnostní přijetí do řad „žáků“ naší školy.

Ceremoniál se uskuteční

v úterý 27. 9. 2016,  11:00 h v MKZ - kino Uničov

Těšíme se na vás!