Terst – Verona – Benátky

Ve dnech 14. – 22. září 2012 studenti Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově se svými pedagogy se zúčastnili zájezdu do severní Itálie, jehož hlavní náplní bylo se seznámit s historií a architekturou tohoto pozoruhodného regionu.
V pátek večer vyrazili studenti naší školy z uničovského autobusového nádraží směrem k severovýchodoitalskému pobřeží, přesněji řečeno do známého letoviska Bibione, které se na konci září připravuje k zimnímu spánku.
První zastávkou je město Terst, na jehož nábřeží jsme navštívili mořské muzeum, kde mimo jiné chovají i cizokrajné hady. Nedaleko odtud se nachází náměstí Sjednocení s výstavními paláci a nádherným výhledem na moře a přístav, kam zrovna připlula velká výletní loď. Naše kroky vedly z Piazza dell’Unitá d’Italia do mírného kopce k bazilice San Silvestro a dále ke katedrále San Guisto, odkud je to, co by kamenem dohodil k hradu San Guisto, ze kterého lze obdivovat celý Terst z ptačí perspektivy. Ještě před osobním volnem jsme prošli kolem Hadriánova amfiteátru a pak už se vrhli do ulic, které kolem poledne byly plné lidí a také svatebčanů, kteří po obřadu ať už vozy, či koňmo zamířili k zámečku Miramare, kam shodou okolností jsme se vydali i my a překvapeni naráželi na známé tváře. Kolem šestnácté hodiny nás uvítalo Bibione s písečnými plážemi, které byly vidět z oken autobusu, neboť chvíli trvalo, než jsme našli náš luxusní apartmán.
    Nedělní a další dva dny byly věnovány především relaxaci, plavání nebo procházkami k místnímu majáku. Až zde si člověk uvědomil, jak asi vypadalo Bibione před několika desítkami let. Písečné pláže porostlé ostrou trávou, místy borovicový porost s listnatými keři a kdesi v dáli směrem do vnitrozemí políčka, porostlá nějakou luštěninou. Úterý se vyhradilo sportovním činnostem. Někteří si vypůjčili kola a jeli prozkoumávat pobřeží, např. k městečku Caorle, jiní vyrazili na pláž, kde sehráli i mezinárodní zápas, tuším že s Němci, v beachvolejbale, nebo zdokonalovali techniku plavání, případně si zašlapali na vodních kolech.
    Středeční dopoledne nás všechny zklamalo, neboť právě při návštěvě Verony nás zkrápěl nepřetržitý déšť. Prohlídku uplakané Verony jsme zahájili na náměstí Bra u starověké arény v samotném centru. Dnes se zde odehrává letní operní festival. Úzkými uličkami jsme se prokousávali k Piazza Erbe, v jehož středu stojí pranýř a kousek odtud po Via Cappello jsme narazili na údajný Juliin rodný dům, před nímž stojí lesknoucí se socha aktérky shakespearovského dramatu. Piazza dei Signori vévodí socha Danta, ale povšimnout si je třeba také Palazzo del Comune s románským nádvořím, Torre dei Lamberti nebo Loggia del Consiglio z období rané renesance. Verona ukrývá spoustu kostelů, např. svaté Anastázie nebo úchvatný románský dóm. Následně jsme putovali po nábřeží řeky Adiže k hradu Scaligerů. O půl třetí nás autobus odvážel k Lago di Garda, přesněji do Sirmione, které nás uvítalo již slunečným počasím. Dvacetiminutová projížďka v motorovém člunu kolem Sirmione nechala zapomenout na promoklé dopoledne. Zdejším lákadlem na turisty jsou známé termální lázně nebo pevnost Scaligerů či jeskyně Catully.  
Čtvrtek, den odpočinku, nás připravil na pátek, kdy vyvrcholil náš pobyt v Itálii, a to návštěvou Benátek. Je třeba připomenout, že jeden den na toto město skutečně nestačí, i když my tam nepobyli ani tolik času. Z Bibione jsme vyrazili v sedm a do přístavu Punta Sabbioni, odkud vyplouvají lodě do Benátek, nás autobus dopravil kolem půl deváté. V devět jsme se nalodili na malou loďku, která nás dopravila téměř do centra města. V deset hodin začala naše pouť křivolakými uličkami, nespočtem mostů a můstků přes kanály, malými náměstími, i když v Benátkách je pouze jedno náměstí San Marco, které jsme si mohli prohlédnout již z loďky. Z nábřeží od kostela Spirito Santo jsme pokračovali na Campo Sant´Agnese a dále k obrazárně Galleria dell´Accademia. Po stejnojmenném mostě jsme přešli Canal Grande, odkud byl nádherný výhled na sídlo Peggy Guggenheimové a ostatní paláce kolem kanálu. Z malého plácku Campo Santo Stefano a odbočkou na Campo San Maurízio to šlo ráz na ráz, na Campo Sant´Anzolo ke Campo Manin a Campo San Luca až k bazilice San Salvador jen kousek od Ponte de Rialto, na kterém se tlačilo nespočet lidí asi proto, že právě nastalo pravé poledne. Následovalo krátké volno a už se pokračovalo k náměstí, kolem San Zuliána, San Marco, kde všichni obdivovali samotnou baziliku, zvonici a paláce Vecchie a Nuove. Volno jsme měli do dvou hodin odpoledne a sraz na molu Riva degli Schiavoni, odkud odplouvala loď k ostrovu Murano, kde jsme měli možnost zhlédnout umění místního skláře, kterému sebevědomí skutečně nechybělo, dokonce pro Čechy dal na své výrobky i značnou slevu. I tak odolala pouze hrstka. Po asi hodinové zastávce na Muránu jsme odpluli zpět do Punty Sabbioni.
    Derniérou za tímto zájezdem se stala sobotní cesta do České republiky, po které jistě každý ocenil, že může spočinout doma v posteli.

 

.

Projektový den EKONOM

Dne 6. 11. 2012 se uskutečnil na naší škole projektový den. Studenti třídy 3. C vypracovali praktické úlohy v jednotlivých skupinkách, kde si rozdělili své role. Projekt "Nákup a prodej výrobků firmy Svěráček, s.r.o." zahrnoval úkoly z oblastí účetnictví, ekonomiky, bankovnictví, hospodářského zeměpisu, písemné a elektronické komunikace a anglického jazyka. Studenti si vyzkoušeli týmovou práci na zadané téma. Vyvrcholením byla prezentace jednotlivých úkolů, která proběhla 30. 11. 2012. Účastnili se nejen vyučující ale i ekonomové z firmy Moratop Uničov, ekonom firmy HAJDO a lektorka projektu Ing. Neradilová z Vysoké školy logistiky z Přerova. Součástí prezentace bylo i hlasování o nejlepší zpracování, které bylo oceněno hodnotnými cenami. Pracovníci z praxe hodnotili projekt pozitivně, vyzdvihli praktický přínos a kvalitní přípravu na budoucí povolání.

.

Den zručnosti

V pátek 7. 12. 2012 byl zorganizován Den zručnosti pro zájemce o technické obory. Ze 14 základních škol z okolí Uničova bylo přihlášeno 117 žáků. Po společném zahájení, na němž vystoupili i představitelé spolupracujících firem z Unexu a.s. a Honeywellu Aerospace Olomouc, s.r.o., byli žáci rozděleni do tří skupin podle zájmu o konkrétní obor. V první skupině byli zájemci o tříletý obor strojní mechanik, mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů, ve druhé skupině byli žáci se zájmem o čtyřleté studium oboru strojírenství, mechanik seřizovač a tříletý obor obráběč kovů a ve třetí skupině zájemci o stavebnictví.

V první skupině byly na dílenském pracovišti v nové hale naší školy vytvářeny jednoduché rukodělné výrobky (viz foto). Žáci z druhé skupiny se seznámili se základním principem práce na CNC strojích - frézce i soustruhu a následně měli možnost si sami vyrobit na ruční frézce vánoční ozdobu (viz foto). Zájemci o stavebnictví si vyzkoušeli různé typy vazeb „na sucho“ a seznámili se s programem, s jehož pomocí lze navrhovat stavby rodinných domů. Kromě práce ve workshopech si žáci prohlédli vybavení budovy školy jak na Moravském náměstí, tak i na Školní ulici i příslušná dílenská pracoviště.

Každý účastník obdržel upomínkový balíček a Ti nejlepší získali další ocenění.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení základních škol za to, že umožnili účast svých žáků na těchto dnech a především výchovným poradcům za doprovod žáků a morální podporu těchto akcí.

Věříme, že s mnoha účastníky se setkáme v září v lavicích naší školy.

.

Svařovací simulátor

V měsíci září 2012 měla naše škola zapůjčený virtuální svařovací simulátor, na kterém si všichni žáci (učebních i maturitních oborů) mohli vyzkoušet svařování tupých a koutových svarů v různých svařovacích polohách pomocí metody MAG (svařování elektrickým obloukem) za podmínek blízkých praxi (reálné zvuky svařování, nastavení svařovacích parametrů).

Svařovací proces lze na virtuálním simulátoru rozdělit do dvou úrovní obtížnosti. V první úrovni se snažili žáci dodržovat rychlost svařování, vzdálenost hořáku od svařovaných polotovarů a potřebný úhel svařovacího hořáku. Ve druhém stupni obtížnosti měli za úkol nastavovat kromě rychlosti, vzdálenosti a úhlu hořáku i požadované svařovací parametry.

Ihned po svařování poskytl virtuální simulátor žákům zpětnou vazbu, ve které vyhodnotil celý svařovací proces a poskytl informace o odchylkách od správného svařovacího postupu.

Za bezplatné zapůjčení virtuálního svařovacího simulátoru děkujeme firmě Fronius.

Svařovací simulátor

.

Piškvorky

banner pIšQworky

Již třetím rokem se konalo školní kolo v piškvorkách Letos se ho dne 11. října 2012 zúčastnilo 45 žáků. Byli rozděleni do tří skupin a v každé hráli všichni proti všem. Ti žáci, kteří získali nejvyšší počet bodů, postoupili do oblastního kola. To proběhlo 1. listopadu 2012 na Gymnáziu ve Šternberku. Naše družstvo se umístilo na třetím místě z osmi družstev.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA V PIŠKVORKÁCH

1. družstvo:

Talášek Michal 4.B

Dušek Filip 4.A

Kafka Jakub 4.B

Poláček Marek 3.B

Zatloukal Michal 2.B

2. družstvo:

Richter Marek 2.B

Kaller Zdeněk 3.P

Polách Dominik 3.B

Adámková Aneta 1.B

Vašíček Radek 4.A

3. družstvo:

Heinz Zdeněk 4.A

Češková Kristýna 2.EP

Spáčilová Jana 3.C

Raška Martin 2.S

Mniazga Ondřej 3.A

Náhradníci:

.

Pořad Agentury Pohodáři

Dne 8. 11. 2012 se žáci naší školy měli možnost zúčastnit audiovizuálního pořadu Agentury Pohodáři „Dálný východ… po stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů“ v MKZ Uničov. Autoři Martin Dufek a Vratislav Kratochvíl ve více než hodinovém představení studentům přiblížili Dálný východ, který byl do počátků 20. stol. autonomní oblastí původních sibiřských národů- Číňanů, Korejců a Japonců. V dnešní metropoli Dálného východu – Chabarovsku - žije řada českých a slovenských hokejistů, kteří hrají v Kontinentální hokejové lize za klub Amur Chabarovsk a jejich zážitky a zkušenosti rozhodně stály za to. V rámci pořadu studenti zažili pravoslavné vánoční svátky, vydali se do minulosti za kartografem, přírodovědcem, dobrodruhem a spisovatelem Vladimírem Arseňjevem, který se stal i hlavním hrdinou velkofilmu Dersu Uzula japonského režiséra Akiry Kurusawy. Poté se společně s autorem vypravili za největší šelmou světa, ussurijským tygrem, což byla cesta třeskutými mrazy od čínských hranic, přes pohoří Sichote Aliň až po Japonské moře. Dalším bodem pořadu bylo představení přístavu Vladivostok, kde se odehrávala anabáze československých legionářů, kteří až sem dorazili v 1. sv. válce.

Jako již tradičně se i tento pořad setkal s dobrou odezvou ze strany studentů a už dnes se můžeme těšit na další program Agentury Pohodáři.

.

Exkurze

Žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů měli dne 12.11.2012 možnost se seznámit s provozem dvou významných zpracovatelů zemědělské produkce, kteří se nacházejí v našem regionu.

Prvním byl provoz Litovelské cukrovarny a.s., která zpracovává cukrovou řepu dodávanou okolními zemědělskými družstvy. Žáci viděli linku pro zpracování cukrovky a seznámili se s technologií výroby cukru.

Druhým provozem byl Pivovar Litovel, kterému zemědělské podniky dodávají kvalitní sladovnický ječmen. Žáci poznali proces vaření a kvašení piva, prošli také provozem, kde dochází k plnění lahví a sudů.

Poděkování patří všem pracovníkům obou podniků, kteří nám umožnili seznámit se s jejich výrobním programem, za kvalitní a věcný výklad o historii a současnosti podniků.

.