Svařovací simulátor

V měsíci září 2012 měla naše škola zapůjčený virtuální svařovací simulátor, na kterém si všichni žáci (učebních i maturitních oborů) mohli vyzkoušet svařování tupých a koutových svarů v různých svařovacích polohách pomocí metody MAG (svařování elektrickým obloukem) za podmínek blízkých praxi (reálné zvuky svařování, nastavení svařovacích parametrů).

Svařovací proces lze na virtuálním simulátoru rozdělit do dvou úrovní obtížnosti. V první úrovni se snažili žáci dodržovat rychlost svařování, vzdálenost hořáku od svařovaných polotovarů a potřebný úhel svařovacího hořáku. Ve druhém stupni obtížnosti měli za úkol nastavovat kromě rychlosti, vzdálenosti a úhlu hořáku i požadované svařovací parametry.

Ihned po svařování poskytl virtuální simulátor žákům zpětnou vazbu, ve které vyhodnotil celý svařovací proces a poskytl informace o odchylkách od správného svařovacího postupu.

Za bezplatné zapůjčení virtuálního svařovacího simulátoru děkujeme firmě Fronius.

Svařovací simulátor

.

Piškvorky

banner pIšQworky

Již třetím rokem se konalo školní kolo v piškvorkách Letos se ho dne 11. října 2012 zúčastnilo 45 žáků. Byli rozděleni do tří skupin a v každé hráli všichni proti všem. Ti žáci, kteří získali nejvyšší počet bodů, postoupili do oblastního kola. To proběhlo 1. listopadu 2012 na Gymnáziu ve Šternberku. Naše družstvo se umístilo na třetím místě z osmi družstev.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA V PIŠKVORKÁCH

1. družstvo:

Talášek Michal 4.B

Dušek Filip 4.A

Kafka Jakub 4.B

Poláček Marek 3.B

Zatloukal Michal 2.B

2. družstvo:

Richter Marek 2.B

Kaller Zdeněk 3.P

Polách Dominik 3.B

Adámková Aneta 1.B

Vašíček Radek 4.A

3. družstvo:

Heinz Zdeněk 4.A

Češková Kristýna 2.EP

Spáčilová Jana 3.C

Raška Martin 2.S

Mniazga Ondřej 3.A

Náhradníci:

.

Pořad Agentury Pohodáři

Dne 8. 11. 2012 se žáci naší školy měli možnost zúčastnit audiovizuálního pořadu Agentury Pohodáři „Dálný východ… po stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů“ v MKZ Uničov. Autoři Martin Dufek a Vratislav Kratochvíl ve více než hodinovém představení studentům přiblížili Dálný východ, který byl do počátků 20. stol. autonomní oblastí původních sibiřských národů- Číňanů, Korejců a Japonců. V dnešní metropoli Dálného východu – Chabarovsku - žije řada českých a slovenských hokejistů, kteří hrají v Kontinentální hokejové lize za klub Amur Chabarovsk a jejich zážitky a zkušenosti rozhodně stály za to. V rámci pořadu studenti zažili pravoslavné vánoční svátky, vydali se do minulosti za kartografem, přírodovědcem, dobrodruhem a spisovatelem Vladimírem Arseňjevem, který se stal i hlavním hrdinou velkofilmu Dersu Uzula japonského režiséra Akiry Kurusawy. Poté se společně s autorem vypravili za největší šelmou světa, ussurijským tygrem, což byla cesta třeskutými mrazy od čínských hranic, přes pohoří Sichote Aliň až po Japonské moře. Dalším bodem pořadu bylo představení přístavu Vladivostok, kde se odehrávala anabáze československých legionářů, kteří až sem dorazili v 1. sv. válce.

Jako již tradičně se i tento pořad setkal s dobrou odezvou ze strany studentů a už dnes se můžeme těšit na další program Agentury Pohodáři.

.

Exkurze

Žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů měli dne 12.11.2012 možnost se seznámit s provozem dvou významných zpracovatelů zemědělské produkce, kteří se nacházejí v našem regionu.

Prvním byl provoz Litovelské cukrovarny a.s., která zpracovává cukrovou řepu dodávanou okolními zemědělskými družstvy. Žáci viděli linku pro zpracování cukrovky a seznámili se s technologií výroby cukru.

Druhým provozem byl Pivovar Litovel, kterému zemědělské podniky dodávají kvalitní sladovnický ječmen. Žáci poznali proces vaření a kvašení piva, prošli také provozem, kde dochází k plnění lahví a sudů.

Poděkování patří všem pracovníkům obou podniků, kteří nám umožnili seznámit se s jejich výrobním programem, za kvalitní a věcný výklad o historii a současnosti podniků.

.