Za kulturou do Prahy

Každoroční kulturně-vzdělávací exkurze do Prahy se uskutečnila ve dnech 24. – 26. 11. 2016, jíž se zúčastnili studenti čtvrtých ročníků (SPŠ a SOU Uničov) maturitních oborů, a to strojírenství, stavebnictví a obchodní akademie. Bohatému programu přálo i počasí, takže předem avizovanému plánu nestálo nic v cestě.

Krom divadelního představení (Fidlovačka: Familie), měli studenti možnost navštívit i Národní galerii se skvosty moderního umění.

Samotná poznávací část exkurze byla věnována české historii a místům, která k ní neodmyslitelně patří, např. Vyšehrad, jenž byl zhlédnut v den příjezdu. Druhý den se studenti seznámili s Novým a Starým Městem pražským, Malou Stranou a Hradčany. Před odjezdem někteří ještě provětrali své peněženky na Václavském náměstí a pak již následovala cesta domů.  

Úspěch robotického týmu

Gratulujeme našemu týmu, ve složení Filip Hamrla, Míša Dlouhá a Dominik Štrúbel, z robotického kroužku při SPŠ a SOU v Uničově za vynikající výsledek v předkole Robosoutěže 2016 pořádané ČVUT v Praze.

Legiovlak v Olomouci

V úterý 25. 11. 2016 se třídy 1. A a 1. C vydaly do Olomouce, kde na nádraží zhlédly repliku legionářského vlaku, jaký v letech 1918 – 1920 mohl křižovat Sibiří. Každý vagon představoval kus legionářského života od obytných vozů přes zdravotní, poštovní až k obrněným. U každého jsme vyslechli krátký výklad o nelehkém životě československých vojáků, jež krom bojového nasazení se věnovali obyčejným a všedním věcem, jako vydávání tiskovin, výrobou uměleckých předmětů, v začátcích i výzdobou vagonů. Mnozí si v Rusku našli ženy a založili rodiny, se kterými nakonec přicestovali do Československa. V současnosti již žádný z legionářů není mezi živými, a tak si jejich anabázi můžeme připomenout alespoň touto formou, neboť nesmíme zapomínat, že to byli právě oni, kdo se obětovali pro vznik Československa.

Návštěva soudního jednání v Olomouci

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili soudního projednávání neobvyklého případu výroby drog, kterým se zabýval olomoucký krajský soud. Před soudem stanul laboratorní technik Ondřej Kysilka, který podle obžaloby loni v srpnu vyrobil v laboratoři olomoucké chemicko-farmaceutické společnosti Farmak půldruhého kilogramu drog. Žáci se tak měli možnost dozvědět, jaké postupy se uplatňují při soudním jednání v praxi, v čem spočívá role státního zástupce a obhájce, jakým způsobem probíhá dokazování, především výslechy svědků. Nicméně jako největší přínos této akce vidím v tom, že se žáci mohli seznámit s reálným příkladem toho, jak to může dopadnout s člověkem, který důsledně neřeší své problémy, popřípadě je začne řešit užíváním drog.

Lucie Chudá

soud

Článek Olomoucký deník

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.


Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.


Ondřej Šišma, metodik CŽV

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

 

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.

Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků  maturitních oborů  a oborů středního odborného vzdělání s výučním listem
V úterý 27. září 2016 se uskutečnila od 11:00 hodin v místním kině již třetí imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s maturitou i  s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů proběhlo za účasti ředitele školy, učitelů a v neposlední řadě rodičů a přátel školy.

Žák 1.A přednesl slavnostní slib:
Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji,
že budu plnit všechny studijní povinnosti;
že vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;
že budu respektovat názory ostatních
a že se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

A pak už přišlo ono očekávané předávání pamětních listů. Žákyně a žáci šesti tříd jeden po druhém defilovali před přeplněným hledištěm kina a s většími či menšími rozpaky prezentovali svůj zevnějšek a své vystupování. Imatrikulace se zúčastnilo 133 žáků.


Na závěr poděkovali oba moderátoři všem za pozornost a  popřáli novým žákům, aby je proud života během studia na naší škole zavedl na místa, kde se jim bude líbit.


Krestýnová

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Dne 6. 10. 2016 jsme navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. K vidění byly nejnovější výrobní technologie z obrábění, svařování, zpracování plastů a novinky z robotiky a automatizace. Velmi nás také zaujal čínský pavilon, kde se uskutečnila výstava rychlovlaků a nové ponorky, která má za úkol prozkoumat mořský svět a Mariánský příkop. Zajímavá byla také výstava titanového kola, jehož rám vytiskla 3D tiskárna.

Třída 4.A

KOVOZOO – nejen zvířata jinak

Již třetím rokem probíhá na naší škole výuka nově vzniklého maturitního oboru Průmyslová ekologie. V rámci přírodovědných předmětů se žáci tohoto oboru každoročně účastní odborných exkurzí, které jsou pečlivě vybírány podle učební náplně předmětu Životní prostředí, případně jiných profilových předmětů.
 V říjnu 2016 se žáci tříd 2B a 3B, oboru Průmyslová ekologie, zúčastnili výukové exkurze do KOVOZOO, která se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je to jediná kovová zoo v Evropě, nachází se ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě. Kromě spousty propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu se v areálu firmy REC Group s.r.o. nachází dceřiné firmy, které se zabývají recyklací kovového odpadu a elektroodpadu. Areál firmy slouží také jako sběrný dvůr pro obyvatele Starého Města a kongresové centrum funguje nejen jako výukové středisko pro školy, ale také jako místo pro pořádání různých společenských akcí.
Exkurzi zahájila Steelinka – vláček pro návštěvníky KOVOZOO, ve kterém se žáci a jejich doprovod dozvěděli základní informace o provozu firmy REC Group. Následovala prohlídka firmy STEELMET a chráněné dílny, kde se demontují vyřazené elektrospotřebiče, elektronika, televize a monitory. Žáci viděli i linku na zpracování vyřazených chladniček. Pak se všichni přesunuli do kongresového centra, kde pokračoval výukový program. Po absolvování plánovaného programu dostali žáci rozchod a sami si mohli prohlédnout všechny atrakce v areálu firmy (maják Šrotík, loď Naději, letadlo L-610). Jediným záporným momentem celé akce bylo nevlídné a chladné počasí, které znepříjemňovalo pobyt venku. Přesto se exkurze žákům velmi líbila, dozvěděli se mnoho nových informací o recyklaci odpadu. Žáci byli nadšeni z uměleckých kovových výtvorů v podobě zvířat. Ta vznikají v místní „Porodnici“ a pak jsou rozmístěna v areálu KOVOZOO i s informativními tabulkami o jednotlivých zvířatech.
Na závěr musím konstatovat, že exkurze splnila svůj účel, žáci byli dochvilní a disciplinovaní, zajímali se o spoustu věcí. Doufám, že jim získané informace z KOVOZOO pomohou nejen v předmětu Životní prostředí, ale i u maturity a v životě.
Marcela Ťulpová

Slavnostní přijetí žáků 1. ročníků

Pozvánka

Vážení rodiče a žáci 1. ročníků, zveme Vás na

slavnostní přijetí do řad „žáků“ naší školy.

Ceremoniál se uskuteční

v úterý 27. 9. 2016,  11:00 h v MKZ - kino Uničov

Těšíme se na vás!

 

Květinkový den – 11. 5. 2016

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 33.779,-- Kč, což není zanedbatelná částka. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Vyplácení stipendií na SPŠ a SOU

Velmi očekávaným a zároveň radostným okamžikem bylo pro 45 žáků z vybraných technických oborů naší školy vyplácení stipendií z rozpočtu Olomouckého kraje. Celkovou částkou 89. 000 Kč byli žáci náležitě ohodnoceni za svůj přístup ke studiu.

Vzhledem ke stálému nedostatku kvalifikovaných odborníků na trhu práce se Olomoucký kraj rozhodl touto formou podpořit právě ty žáky, kteří si pro svoji profesionální kariéru zvolili technický obor. Cílem je tedy žáky motivovat nejen k výběru podporovaného oboru, ale hlavně také ke stále lepším výsledkům. A to jak v oblasti vzdělávání, tak i v chování.

Stipendia jsou našim žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy již několikátým rokem a musíme konstatovat, že se tato forma finanční podpory stává pro stále více studentů atraktivnější a dostupnější.

Mgr. Lucie Chudá

Pracovní vyučování v dílnách SPŠ a SOU Uničov

Ve čtvrtek   7. 4 . se byli naši kluci a holky ze  6. tříd podívat do dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově.

Exkurze proběhla v rámci programu přípravy na volbu povolání, který vrcholí v 9. ročníku podáním přihlášky na střední školu. Hned od počátku bylo jasné, že tato zkušenost děti osloví.

Díky dobře vybavené dílně a nadšenému panu učiteli, který si dokázal poradit se skupinkou natěšených žáků, si kluci i holky na PC navrhli a pak i sami vyrobili jednoduchý výrobek ze dřeva.

Za asistence studentů si vyzkoušeli práci na elektrické lupínkové pile, zjistili, co je to upínák a od smirkových papírů se jen prášilo.

Zdá se, že manuální činnosti jsou dětem čím dál vzácnější, protože hned od prvních okamžiků začaly vznikat nové plány a nápady na další výrobky. Hlavně kluci se do práce tak zabrali, že nám ani plánovaný čas na návštěvu nestačil.

Děkujeme provázejícím pedagogům a škole za skvělou příležitost k seznámení našich žáků se světem práce a celkově za příjemné dopoledne.                                        

Ing. Andrea Mrázová, výchovný poradce

PhDr. Jana Hronová, školní psycholog

20160407_120458 20160407_120541 20160407_120652 20160407_120837 20160407_121338 20160407_121414 20160407_121617 20160407_122803 20160407_122938 20160407_125928 20160407_130550 20160407_131104 20160407_131221 20160407_132112 20160407_132118 20160407_132158 20160407_132222 20160407_132521 20160407_132533
 
Se souhlasem ZŠ Haškova