Květinkový den – 11. 5. 2016

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 33.779,-- Kč, což není zanedbatelná částka. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Vyplácení stipendií na SPŠ a SOU

Velmi očekávaným a zároveň radostným okamžikem bylo pro 45 žáků z vybraných technických oborů naší školy vyplácení stipendií z rozpočtu Olomouckého kraje. Celkovou částkou 89. 000 Kč byli žáci náležitě ohodnoceni za svůj přístup ke studiu.

Vzhledem ke stálému nedostatku kvalifikovaných odborníků na trhu práce se Olomoucký kraj rozhodl touto formou podpořit právě ty žáky, kteří si pro svoji profesionální kariéru zvolili technický obor. Cílem je tedy žáky motivovat nejen k výběru podporovaného oboru, ale hlavně také ke stále lepším výsledkům. A to jak v oblasti vzdělávání, tak i v chování.

Stipendia jsou našim žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy již několikátým rokem a musíme konstatovat, že se tato forma finanční podpory stává pro stále více studentů atraktivnější a dostupnější.

Mgr. Lucie Chudá

Pracovní vyučování v dílnách SPŠ a SOU Uničov

Ve čtvrtek   7. 4 . se byli naši kluci a holky ze  6. tříd podívat do dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově.

Exkurze proběhla v rámci programu přípravy na volbu povolání, který vrcholí v 9. ročníku podáním přihlášky na střední školu. Hned od počátku bylo jasné, že tato zkušenost děti osloví.

Díky dobře vybavené dílně a nadšenému panu učiteli, který si dokázal poradit se skupinkou natěšených žáků, si kluci i holky na PC navrhli a pak i sami vyrobili jednoduchý výrobek ze dřeva.

Za asistence studentů si vyzkoušeli práci na elektrické lupínkové pile, zjistili, co je to upínák a od smirkových papírů se jen prášilo.

Zdá se, že manuální činnosti jsou dětem čím dál vzácnější, protože hned od prvních okamžiků začaly vznikat nové plány a nápady na další výrobky. Hlavně kluci se do práce tak zabrali, že nám ani plánovaný čas na návštěvu nestačil.

Děkujeme provázejícím pedagogům a škole za skvělou příležitost k seznámení našich žáků se světem práce a celkově za příjemné dopoledne.                                        

Ing. Andrea Mrázová, výchovný poradce

PhDr. Jana Hronová, školní psycholog

20160407_120458 20160407_120541 20160407_120652 20160407_120837 20160407_121338 20160407_121414 20160407_121617 20160407_122803 20160407_122938 20160407_125928 20160407_130550 20160407_131104 20160407_131221 20160407_132112 20160407_132118 20160407_132158 20160407_132222 20160407_132521 20160407_132533
 
Se souhlasem ZŠ Haškova

Výsledky v soutěžích v CAD programech

9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech
Termín konání: 18. 3. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK – 13. místo
FRANTIŠEK ŠIKL – 10. místo

Kategorie 3D
JAN VAŠÍČEK – 12. místo
MARTIN HEVERA – 8. místo

Kategorie učitelé
HANA SOCHOVÁ - 2. místo
Celkové umístění školy - 4. místo

 

 

 


15. ročník soutěže v počítačovém modelování a kreslení
Termín konání: 7. 4. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK (2.A) – 4. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
JAKUB POHANKA (2.A) – 12. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 4. MÍSTO Z 12 ŠKOL

Kategorie 3D
MARTIN HEVERA  (2.MS) – 18. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
ZBYNĚK ZBRÁNEK (2.MS) – 17. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 11. MÍSTO Z 22 ŠKOL

 

 

 

 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Zdroje:
http://www.spssol.cz/blog/aktualne/vysledky-souteze-v-cad-programech-ze-dne-18-3-2016/
http://3epraha.cz/soutez-cad

Za Uničov čistější

Již několik let probíhá v dubnu akce s názvem Ukliďme svět , ukliďme Česko, která si klade za cíl odhalování a úklid černých skládek, úklidové akce ve městech,  na vesnicích a v jejich okolí. V roce 2016 se do této celonárodní akce zapojila i naše škola, SPŠ a SOU Uničov. Jako organizátoři akce jsme si zajistili igelitové pytle na odpad, které nám poskytlo město Uničov, a pracovní rukavice, které nám dodal tým projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Na schůzce se starostou města Mgr. Daliborem Horákem jsme domluvili konkrétní podmínky akce - termín úklidu, počet účastníků, úklidový prostor.

15. 4. 2016 jsme se pracovně ustrojeni sešli v 8 hodin před budovou školy na Školní ulici. 38 žáků a 2 učitelé se vydali na místo určení – sídliště na ulici Generála Svobody. Žáci si ve skupinkách rozdělili prostor sídliště a pustili se do práce. Možná ranní chlad nebo vidina sladké odměny způsobily, že práce jim šla rychle od ruky. Během dvou hodin sesbírali žáci naší školy 6 pytlů rozmanitého odpadu. Při nálezu injekčních stříkaček u stánku s občerstvením v blízkosti základní školy jsme zavolali hlídku městské policie, aby nález odstranila. Zavázané pytle s odpadem jsme shromáždili u kontejnerů na odpad a dohlížející učitelka zavolala pracovníkovi společnosti EKO – UNIMED, který zajistil odvoz nasbíraného odpadu.

Na zpáteční cestě ke škole žáci ještě vyčistili od nedopalků a dalšího odpadu prostor mezi ulicemi Dukelskou a třídou Hrdinů. Tudy denně procházejí naši žáci mezi oběma budovami školy a na spoustě tohoto odpadu se podílejí. Tak jsme to po sobě, a nejen po sobě, uklidili.
Na závěr musím poděkovat všem zúčastněným a zainteresovaným osobám. Hlavní dík však patří žákům tříd 1 B, 2 BC a 2 S, kteří neváhali přijít, nevadilo jim, že se umazali, prolézali i křoviny, aby odpadu sesbírali co nejvíce. Dokázali se nadchnout pro dobrou věc a za to jim patří velké poděkování.
Organizátorka akce Marcela Ťulpová

Stolní fotbal

1. 4. 2016 proběhlo v Praze Mistrovství středních škol ve stolním fotbale.

Naší žáci:
Dominik Kašník 4.B
Jiří Dvorský 4.C

vybojovali krásné 3. místo.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.


9. 3. 2016 se žáci  Dominik Kašník, Jiří Dvorský, Jiří Neček a David Hejl účastnili oblastního kola mistrovství republiky ve stolním fotbale v Olomouci

ZE 45 MUŽSTEV Z 11 STŘEDNÍCH  ŠKOL SE OBĚ DRUŽSTAVA  PROBOJOVALA DO SEMIFINÁLE.

J. NEČEK  A  D. HEJL OBSADILI 9. MÍSTO.

Dominik KAŠNÍK A Jiří DVORSKÝ  zvítězili bez ztráty jediného bodu a OBSADILI 1.MÍSTO

TÍMTO SI ZAJISTILI  ÚČAST V CELOSTÁTNÍM KOLE, KTERÉ SE KONÁ 1. 4. 2016 V PRAZE
Děkujeme našim žákům za reprezentaci  školy.

 

Uničovský talent 2015

Také letos měla naše škola tu čest nominovat z řad svých žáků ty, kteří se významně podíleli na reprezentaci školy. Město Uničov, které tato ocenění vyhlašuje, všechny nominace podpořilo a schválilo Radou města Uničova. Ocenění byla předána dne 9. 3. 2016 v sále Městského kulturního zařízení. Po oficiální části následovalo neformální setkání oceněných, jejich patronů a oficiálních hostů v přilehlých prostorách zařízení.
A nyní k oceněným žákům, kteří nám svými výsledky v soutěžích udělali velkou radost.
Jako první byl oceněn Martin Hevera, žák třídy 2.MS, který  je našim absolventem v učebním oboru obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů. V loňském školním roce se úspěšně účastnil regionálního kola odborné soutěže KOVO junior 2015, ze kterého postoupil do celostátního kola této soutěže. Na soutěži, která je známá též pod názvem České ručičky, naši školu Martin opět úspěšně reprezentoval a obsadil krásné 2. místo mezi nejlepšími žáky svého oboru z celé České republiky.
SPŠ a SOU v Uničově má více oblastí, kde se její žáci umisťují na nejvyšších příčkách. V posledních letech mezi ně patří i robotika. Dalšími oceněnými byli dva nejlepší konstruktéři a programátoři robotů roku 2015 – jednalo se o matadora robotických závodů Ondřeje Nepora a benjamína ve středoškolské kategorii Filipa Hamrlu. Ondra Nepor, žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač, v kategorii SŠ soutěží už čtvrtý rok, a to se projevilo i na jeho výborných, vyrovnaných výkonech v průběhu celého loňského roku. Za vše mluví nejen 1. místo na soutěži RoboTrip Uničov, kdy v konkurenci 73 týmů z celé Moravy nenašel přemožitele, ale především se stal nejlepším závodníkem celé Robotické ligy 2015, která zahrnuje 5 samostatných závodů.
Filip Hamrla v loňském roce soutěžil ve dvou kategoriích. Do prázdnin ještě v kategorii ZŠ, kdy jeho největším úspěchem bylo 1. místo v mezinárodní soutěži Hranické robotování. Od září, když se stal naším žákem oboru Strojírenství, začal soutěžit v kategorii SŠ. Zde bylo jeho velkým úspěchem 4. místo na Robosoutěži pořádané ČVUT Praha a sezonu zakončil nádherným 2. místem na soutěži RoboTrip Uničov v konkurenci již zmíněných 73 týmů z celé Moravy.
Všem oceněným blahopřejeme a doufáme, že se jim bude dařit i nadále. Velice rádi podpoříme další aktivity ostatních žáků při reprezentaci školy.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Přijímačky na nečisto

V souvislosti s nadcházejícím přijímacím řízením ke studiu na středních školách pořádala dne 8. 3. 2016 SPŠ a SOU Uničov přijímací zkoušky „nanečisto“. Tato akce byla určena pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium maturitních oborů, které nabízí naše škola. Pro žáky byly připraveny testy z matematiky a českého jazyka. Tyto testy připravili vyučující SPŠ a SOU Uničov, testy byly připraveny tak, aby co nejvíce připomínaly skutečné testové otázky, se kterými se žáci konfrontují během přijímacích zkoušek v řádných, případně náhradních termínech konání jednotných přijímacích testů. Účelem testování nanečisto bylo poskytnout žákům ZŠ možnost vyzkoušet si, jaké to bude „naostro“. Doufejme, že tuto příležitost využili v maximální možné míře a teď už jen uchazečům držíme palce pro úspěšné složení přijímacích zkoušek a pro šťastnou volbu vzdělávání pro své budoucí povolání.
Všem, kdo se podíleli na organizaci přijímacích zkoušek nanečisto, touto formou děkuji.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Den zručnosti 2016

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov aneb řemeslo má zlaté dno

 

I v tomto školním roce se učitelé naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 2. února 2016, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 14 ZŠ.

 

Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.

 

Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.

 

Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

 

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Naši žáci v Oxfordu!

V listopadu se žáci naší školy zúčastnili jazykově-poznávacího zájezdu do Oxfordu ve Velké Británii v rámci projektu „Výzva 56“. Díky tomuto projektu, zaměřenému na podporu a rozvoj vzdělávání, mělo 20 vybraných žáků možnost poznat zblízka britskou kulturu, vyzkoušet si svoje znalosti angličtiny přímo „v terénu“, a také získat spoustu nezapomenutelných zážitků.
V neděli 15. listopadu 2015 dvacet nadšených studentů angličtiny pod vedením svých učitelek Zuzany Jančíkové a Bohumily Eilewy Sovové vyrazilo na dlouhou cestu do Velké Británie. Přes Českou republiku, Německo a Belgii jsme v brzkých ranních hodinách dorazili do přístavního města Calais ve Francii, kde jsme se nalodili na trajekt do Doveru v Anglii. Plavba trajektem byla určitě jedním z největších zážitků z cesty – na otevřené horní palubě jsme si mohli doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak chutná moře.  Z malebného přístavu Dover jsme zamířili přímo do hlavního města Londýna, kde jsme měli absolvovat náš první „sightseeing“ (prohlídku památek). V Londýně jsme se konečně vmísili do víru života anglického velkoměsta a naši žáci si mohli vyzkoušet, jak jejich angličtina „funguje“ v reálném životě a v běžných situacích. Prohlédli jsme si část „City“, která nás ohromila svými moderními budovami, obklopujícími starobylé památky, jako je Tower of London, nebo impozantní Tower Bridge. Ve večerních hodinách jsme se vydali do Oxfordu, kde jsme byli ubytovaní ve skautské vesničce Yolbury Scout Centre na okraji města.

Následující tři dny byly vyplněny nejen návštěvami zajímavých míst a nádherných historických budov (hrad Windsor, Stratford upon Avon s rodným domem Williama Shakespeara, univerzita v Oxfordu), ale také aktivním studiem angličtiny v „Centre of English studies“ na předměstí Oxfordu. Pod vedením zkušených anglických pedagogů se naši studenti zapojovali do diskusí, řešili mluvnické problémy, aktivně komunikovali s vyučujícími a vyjadřovali svoje názory, ale hlavně měli možnost využít své jazykové dovednosti v běžných komunikačních situacích, což určitě zúročí při ústní maturitní zkoušce. Po absolvování kurzu v jazykovém centru obdržel každý žák certifikát, který bude určitě užitečnou součástí jeho životopisu při hledání zaměstnání.      

Závěr našeho pobytu patřil opět hlavnímu městu. Vyzkoušeli jsme si jízdu nejstarším metrem na světě – Londýnským „the Tube“ a přesunuli jsme se k Madame Tussauds museum, kde nás čekala neopakovatelná přehlídka voskových figurín slavných osobností, britské královské rodiny, ale i slavných komiksových superhrdinů. Poté jsme se vydali pěšky přes Londýnský Westminster a mohli jsme obdivovat náměstí Trafalgar square, budovy britského parlamentu a slavný Big Ben, ale i sídlo královny Alžběty II – Buckinghamský palác. Ve večerních hodinách jsme se pak „nalodili“ zpátky do našeho autobusu a plní dojmů se vydali na cestu do České republiky.   

Pobyt, který naši žáci měli možnost absolvovat díky „Výzvě 56“, byl pro ně bezpochyby velkým přínosem. Nejenže na chvilku pronikli do života běžných Britů, ale přesvědčili se, že angličtina není jen teorie ze školních lavic, a že se s ní domluví s lidmi různých ras a různých národností po celém světě. Takže pokud bude někdy v budoucnu možnost opět se zúčastnit podobného pobytu, určitě nezaváháme.

Příběhy bezpráví - 2015

Od samého počátku vzniku Příběhů bezpráví spolupracuje naše škola s organizací Člověk v tísni a Českou televizí, aby mohla studentům maturitních oborů přiblížit klíčové okamžiky dějin naší země po 2. světové válce. Také letošní rok nebyl výjimkou.  V září 2015 přišla škole nabídka programů, besed a dokumentů k 21. srpnu 1968, kdy k nám do země vtrhla vojska Varšavské smlouvy a obsadila celé Československo.  Naši žáci mají o této události jen mlhavé znalosti, a proto organizátorky Příběhů bezpráví vybraly sérii dokumentů, které se vážou k srpnu 1968 a následnému vývoji ve společnosti.
24. listopadu 2015 se v 8 hodin sešli žáci 4. ročníků v kinosále školy a po krátkém úvodu a představení hostů se mohli zcela ponořit do osudových okamžiků naší historie. Týdeník České televize, který zachycoval chronologicky osudovou noc z 20. na 21. srpna 1968 a den poté, vyvolal na tvářích studentů úžas, šok a u některých dívek vehnal i slzy do očí. Mnozí žáci neměli ani tušení, že se něco takého událo. Na projekci navazovala beseda s hosty, kteří danou událost podali očima obyčejných lidí, tehdy středoškoláků.  Někteří studenti kladli hostům otázky, ale většina žáků nemohla strávit emoce z předchozích dokumentů. Na závěr besedy žáci ještě zhlédli dokument o smrti Jana Palacha a za značného ticha se rozcházeli a vraceli zpět do současnosti a do výuky.
Ještě několik dnů po projekci byly předmětem dialogů v hodinách českého jazyka a občanské nauky dojmy z Příběhů bezpráví.
Domníváme se, že je nutné, aby mladí lidé, kteří vyrůstají v demokratické společnosti, věděli, že naše nedávná historie byla plná událostí, na které jako národ nemůžeme být hrdi. Z tohoto důvodu chceme i v dalších letech pokračovat v organizaci Příběhů bezpráví.
Marcela Ťulpová, Lucie Chudá

Exkurze do Bratiskavy

Porovnání dvou měst, směnárenská činnost.

57 žáků naší školy se dne 10. prosince 2015 zúčastnilo zájezdu do Bratislavy a Brna. Účelem exkurze bylo srovnání dvou měst. Zároveň žáci vyzkoušeli placení v cizí měně (eura).