Návštěva soudního jednání v Olomouci

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se žáci druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili soudního projednávání neobvyklého případu výroby drog, kterým se zabýval olomoucký krajský soud. Před soudem stanul laboratorní technik Ondřej Kysilka, který podle obžaloby loni v srpnu vyrobil v laboratoři olomoucké chemicko-farmaceutické společnosti Farmak půldruhého kilogramu drog. Žáci se tak měli možnost dozvědět, jaké postupy se uplatňují při soudním jednání v praxi, v čem spočívá role státního zástupce a obhájce, jakým způsobem probíhá dokazování, především výslechy svědků. Nicméně jako největší přínos této akce vidím v tom, že se žáci mohli seznámit s reálným příkladem toho, jak to může dopadnout s člověkem, který důsledně neřeší své problémy, popřípadě je začne řešit užíváním drog.

Lucie Chudá

soud

Článek Olomoucký deník

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.


Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.


Ondřej Šišma, metodik CŽV

Představili jsme se na Burze práce a vzdělávání

 

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2016. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem.Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byl doprovodný program konaný formou „Kulatého stolu“ pro výchovné pracovníky škol a zástupce firem, byly organizovány soutěže pro žáky, odborné semináře, zajištěny bylyporadenské služby Úřadu práce.

Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme otevírat ve školním roce 2017/2018. Dále jsme zúčastněným návštěvníkůmpředstavili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci.Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků  maturitních oborů  a oborů středního odborného vzdělání s výučním listem
V úterý 27. září 2016 se uskutečnila od 11:00 hodin v místním kině již třetí imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s maturitou i  s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů proběhlo za účasti ředitele školy, učitelů a v neposlední řadě rodičů a přátel školy.

Žák 1.A přednesl slavnostní slib:
Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji,
že budu plnit všechny studijní povinnosti;
že vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;
že budu respektovat názory ostatních
a že se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

A pak už přišlo ono očekávané předávání pamětních listů. Žákyně a žáci šesti tříd jeden po druhém defilovali před přeplněným hledištěm kina a s většími či menšími rozpaky prezentovali svůj zevnějšek a své vystupování. Imatrikulace se zúčastnilo 133 žáků.


Na závěr poděkovali oba moderátoři všem za pozornost a  popřáli novým žákům, aby je proud života během studia na naší škole zavedl na místa, kde se jim bude líbit.


Krestýnová

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Dne 6. 10. 2016 jsme navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. K vidění byly nejnovější výrobní technologie z obrábění, svařování, zpracování plastů a novinky z robotiky a automatizace. Velmi nás také zaujal čínský pavilon, kde se uskutečnila výstava rychlovlaků a nové ponorky, která má za úkol prozkoumat mořský svět a Mariánský příkop. Zajímavá byla také výstava titanového kola, jehož rám vytiskla 3D tiskárna.

Třída 4.A

KOVOZOO – nejen zvířata jinak

Již třetím rokem probíhá na naší škole výuka nově vzniklého maturitního oboru Průmyslová ekologie. V rámci přírodovědných předmětů se žáci tohoto oboru každoročně účastní odborných exkurzí, které jsou pečlivě vybírány podle učební náplně předmětu Životní prostředí, případně jiných profilových předmětů.
 V říjnu 2016 se žáci tříd 2B a 3B, oboru Průmyslová ekologie, zúčastnili výukové exkurze do KOVOZOO, která se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je to jediná kovová zoo v Evropě, nachází se ve zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru ve Starém Městě. Kromě spousty propracovaných zvířat v životní velikosti vyrobených z kovového odpadu se v areálu firmy REC Group s.r.o. nachází dceřiné firmy, které se zabývají recyklací kovového odpadu a elektroodpadu. Areál firmy slouží také jako sběrný dvůr pro obyvatele Starého Města a kongresové centrum funguje nejen jako výukové středisko pro školy, ale také jako místo pro pořádání různých společenských akcí.
Exkurzi zahájila Steelinka – vláček pro návštěvníky KOVOZOO, ve kterém se žáci a jejich doprovod dozvěděli základní informace o provozu firmy REC Group. Následovala prohlídka firmy STEELMET a chráněné dílny, kde se demontují vyřazené elektrospotřebiče, elektronika, televize a monitory. Žáci viděli i linku na zpracování vyřazených chladniček. Pak se všichni přesunuli do kongresového centra, kde pokračoval výukový program. Po absolvování plánovaného programu dostali žáci rozchod a sami si mohli prohlédnout všechny atrakce v areálu firmy (maják Šrotík, loď Naději, letadlo L-610). Jediným záporným momentem celé akce bylo nevlídné a chladné počasí, které znepříjemňovalo pobyt venku. Přesto se exkurze žákům velmi líbila, dozvěděli se mnoho nových informací o recyklaci odpadu. Žáci byli nadšeni z uměleckých kovových výtvorů v podobě zvířat. Ta vznikají v místní „Porodnici“ a pak jsou rozmístěna v areálu KOVOZOO i s informativními tabulkami o jednotlivých zvířatech.
Na závěr musím konstatovat, že exkurze splnila svůj účel, žáci byli dochvilní a disciplinovaní, zajímali se o spoustu věcí. Doufám, že jim získané informace z KOVOZOO pomohou nejen v předmětu Životní prostředí, ale i u maturity a v životě.
Marcela Ťulpová

Slavnostní přijetí žáků 1. ročníků

Pozvánka

Vážení rodiče a žáci 1. ročníků, zveme Vás na

slavnostní přijetí do řad „žáků“ naší školy.

Ceremoniál se uskuteční

v úterý 27. 9. 2016,  11:00 h v MKZ - kino Uničov

Těšíme se na vás!

 

Květinkový den – 11. 5. 2016

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 33.779,-- Kč, což není zanedbatelná částka. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Vyplácení stipendií na SPŠ a SOU

Velmi očekávaným a zároveň radostným okamžikem bylo pro 45 žáků z vybraných technických oborů naší školy vyplácení stipendií z rozpočtu Olomouckého kraje. Celkovou částkou 89. 000 Kč byli žáci náležitě ohodnoceni za svůj přístup ke studiu.

Vzhledem ke stálému nedostatku kvalifikovaných odborníků na trhu práce se Olomoucký kraj rozhodl touto formou podpořit právě ty žáky, kteří si pro svoji profesionální kariéru zvolili technický obor. Cílem je tedy žáky motivovat nejen k výběru podporovaného oboru, ale hlavně také ke stále lepším výsledkům. A to jak v oblasti vzdělávání, tak i v chování.

Stipendia jsou našim žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy již několikátým rokem a musíme konstatovat, že se tato forma finanční podpory stává pro stále více studentů atraktivnější a dostupnější.

Mgr. Lucie Chudá

Pracovní vyučování v dílnách SPŠ a SOU Uničov

Ve čtvrtek   7. 4 . se byli naši kluci a holky ze  6. tříd podívat do dílen Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově.

Exkurze proběhla v rámci programu přípravy na volbu povolání, který vrcholí v 9. ročníku podáním přihlášky na střední školu. Hned od počátku bylo jasné, že tato zkušenost děti osloví.

Díky dobře vybavené dílně a nadšenému panu učiteli, který si dokázal poradit se skupinkou natěšených žáků, si kluci i holky na PC navrhli a pak i sami vyrobili jednoduchý výrobek ze dřeva.

Za asistence studentů si vyzkoušeli práci na elektrické lupínkové pile, zjistili, co je to upínák a od smirkových papírů se jen prášilo.

Zdá se, že manuální činnosti jsou dětem čím dál vzácnější, protože hned od prvních okamžiků začaly vznikat nové plány a nápady na další výrobky. Hlavně kluci se do práce tak zabrali, že nám ani plánovaný čas na návštěvu nestačil.

Děkujeme provázejícím pedagogům a škole za skvělou příležitost k seznámení našich žáků se světem práce a celkově za příjemné dopoledne.                                        

Ing. Andrea Mrázová, výchovný poradce

PhDr. Jana Hronová, školní psycholog

20160407_120458 20160407_120541 20160407_120652 20160407_120837 20160407_121338 20160407_121414 20160407_121617 20160407_122803 20160407_122938 20160407_125928 20160407_130550 20160407_131104 20160407_131221 20160407_132112 20160407_132118 20160407_132158 20160407_132222 20160407_132521 20160407_132533
 
Se souhlasem ZŠ Haškova

Výsledky v soutěžích v CAD programech

9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech
Termín konání: 18. 3. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK – 13. místo
FRANTIŠEK ŠIKL – 10. místo

Kategorie 3D
JAN VAŠÍČEK – 12. místo
MARTIN HEVERA – 8. místo

Kategorie učitelé
HANA SOCHOVÁ - 2. místo
Celkové umístění školy - 4. místo

 

 

 


15. ročník soutěže v počítačovém modelování a kreslení
Termín konání: 7. 4. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK (2.A) – 4. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
JAKUB POHANKA (2.A) – 12. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 4. MÍSTO Z 12 ŠKOL

Kategorie 3D
MARTIN HEVERA  (2.MS) – 18. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
ZBYNĚK ZBRÁNEK (2.MS) – 17. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 11. MÍSTO Z 22 ŠKOL

 

 

 

 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Zdroje:
http://www.spssol.cz/blog/aktualne/vysledky-souteze-v-cad-programech-ze-dne-18-3-2016/
http://3epraha.cz/soutez-cad

Za Uničov čistější

Již několik let probíhá v dubnu akce s názvem Ukliďme svět , ukliďme Česko, která si klade za cíl odhalování a úklid černých skládek, úklidové akce ve městech,  na vesnicích a v jejich okolí. V roce 2016 se do této celonárodní akce zapojila i naše škola, SPŠ a SOU Uničov. Jako organizátoři akce jsme si zajistili igelitové pytle na odpad, které nám poskytlo město Uničov, a pracovní rukavice, které nám dodal tým projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Na schůzce se starostou města Mgr. Daliborem Horákem jsme domluvili konkrétní podmínky akce - termín úklidu, počet účastníků, úklidový prostor.

15. 4. 2016 jsme se pracovně ustrojeni sešli v 8 hodin před budovou školy na Školní ulici. 38 žáků a 2 učitelé se vydali na místo určení – sídliště na ulici Generála Svobody. Žáci si ve skupinkách rozdělili prostor sídliště a pustili se do práce. Možná ranní chlad nebo vidina sladké odměny způsobily, že práce jim šla rychle od ruky. Během dvou hodin sesbírali žáci naší školy 6 pytlů rozmanitého odpadu. Při nálezu injekčních stříkaček u stánku s občerstvením v blízkosti základní školy jsme zavolali hlídku městské policie, aby nález odstranila. Zavázané pytle s odpadem jsme shromáždili u kontejnerů na odpad a dohlížející učitelka zavolala pracovníkovi společnosti EKO – UNIMED, který zajistil odvoz nasbíraného odpadu.

Na zpáteční cestě ke škole žáci ještě vyčistili od nedopalků a dalšího odpadu prostor mezi ulicemi Dukelskou a třídou Hrdinů. Tudy denně procházejí naši žáci mezi oběma budovami školy a na spoustě tohoto odpadu se podílejí. Tak jsme to po sobě, a nejen po sobě, uklidili.
Na závěr musím poděkovat všem zúčastněným a zainteresovaným osobám. Hlavní dík však patří žákům tříd 1 B, 2 BC a 2 S, kteří neváhali přijít, nevadilo jim, že se umazali, prolézali i křoviny, aby odpadu sesbírali co nejvíce. Dokázali se nadchnout pro dobrou věc a za to jim patří velké poděkování.
Organizátorka akce Marcela Ťulpová

Stolní fotbal

1. 4. 2016 proběhlo v Praze Mistrovství středních škol ve stolním fotbale.

Naší žáci:
Dominik Kašník 4.B
Jiří Dvorský 4.C

vybojovali krásné 3. místo.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.


9. 3. 2016 se žáci  Dominik Kašník, Jiří Dvorský, Jiří Neček a David Hejl účastnili oblastního kola mistrovství republiky ve stolním fotbale v Olomouci

ZE 45 MUŽSTEV Z 11 STŘEDNÍCH  ŠKOL SE OBĚ DRUŽSTAVA  PROBOJOVALA DO SEMIFINÁLE.

J. NEČEK  A  D. HEJL OBSADILI 9. MÍSTO.

Dominik KAŠNÍK A Jiří DVORSKÝ  zvítězili bez ztráty jediného bodu a OBSADILI 1.MÍSTO

TÍMTO SI ZAJISTILI  ÚČAST V CELOSTÁTNÍM KOLE, KTERÉ SE KONÁ 1. 4. 2016 V PRAZE
Děkujeme našim žákům za reprezentaci  školy.