Výsledky v soutěžích v CAD programech

9. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech
Termín konání: 18. 3. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK – 13. místo
FRANTIŠEK ŠIKL – 10. místo

Kategorie 3D
JAN VAŠÍČEK – 12. místo
MARTIN HEVERA – 8. místo

Kategorie učitelé
HANA SOCHOVÁ - 2. místo
Celkové umístění školy - 4. místo

 

 

 


15. ročník soutěže v počítačovém modelování a kreslení
Termín konání: 7. 4. 2016

 

Výsledky soutěže:

Kategorie 2D
RICHARD NOVÁK (2.A) – 4. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
JAKUB POHANKA (2.A) – 12. MÍSTO Z 21 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 4. MÍSTO Z 12 ŠKOL

Kategorie 3D
MARTIN HEVERA  (2.MS) – 18. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
ZBYNĚK ZBRÁNEK (2.MS) – 17. MÍSTO ZE 40 SOUTĚŽÍCÍCH
SPŠ A SOU UNIČOV – 11. MÍSTO Z 22 ŠKOL

 

 

 

 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Zdroje:
http://www.spssol.cz/blog/aktualne/vysledky-souteze-v-cad-programech-ze-dne-18-3-2016/
http://3epraha.cz/soutez-cad

Za Uničov čistější

Již několik let probíhá v dubnu akce s názvem Ukliďme svět , ukliďme Česko, která si klade za cíl odhalování a úklid černých skládek, úklidové akce ve městech,  na vesnicích a v jejich okolí. V roce 2016 se do této celonárodní akce zapojila i naše škola, SPŠ a SOU Uničov. Jako organizátoři akce jsme si zajistili igelitové pytle na odpad, které nám poskytlo město Uničov, a pracovní rukavice, které nám dodal tým projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Na schůzce se starostou města Mgr. Daliborem Horákem jsme domluvili konkrétní podmínky akce - termín úklidu, počet účastníků, úklidový prostor.

15. 4. 2016 jsme se pracovně ustrojeni sešli v 8 hodin před budovou školy na Školní ulici. 38 žáků a 2 učitelé se vydali na místo určení – sídliště na ulici Generála Svobody. Žáci si ve skupinkách rozdělili prostor sídliště a pustili se do práce. Možná ranní chlad nebo vidina sladké odměny způsobily, že práce jim šla rychle od ruky. Během dvou hodin sesbírali žáci naší školy 6 pytlů rozmanitého odpadu. Při nálezu injekčních stříkaček u stánku s občerstvením v blízkosti základní školy jsme zavolali hlídku městské policie, aby nález odstranila. Zavázané pytle s odpadem jsme shromáždili u kontejnerů na odpad a dohlížející učitelka zavolala pracovníkovi společnosti EKO – UNIMED, který zajistil odvoz nasbíraného odpadu.

Na zpáteční cestě ke škole žáci ještě vyčistili od nedopalků a dalšího odpadu prostor mezi ulicemi Dukelskou a třídou Hrdinů. Tudy denně procházejí naši žáci mezi oběma budovami školy a na spoustě tohoto odpadu se podílejí. Tak jsme to po sobě, a nejen po sobě, uklidili.
Na závěr musím poděkovat všem zúčastněným a zainteresovaným osobám. Hlavní dík však patří žákům tříd 1 B, 2 BC a 2 S, kteří neváhali přijít, nevadilo jim, že se umazali, prolézali i křoviny, aby odpadu sesbírali co nejvíce. Dokázali se nadchnout pro dobrou věc a za to jim patří velké poděkování.
Organizátorka akce Marcela Ťulpová

Stolní fotbal

1. 4. 2016 proběhlo v Praze Mistrovství středních škol ve stolním fotbale.

Naší žáci:
Dominik Kašník 4.B
Jiří Dvorský 4.C

vybojovali krásné 3. místo.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.


9. 3. 2016 se žáci  Dominik Kašník, Jiří Dvorský, Jiří Neček a David Hejl účastnili oblastního kola mistrovství republiky ve stolním fotbale v Olomouci

ZE 45 MUŽSTEV Z 11 STŘEDNÍCH  ŠKOL SE OBĚ DRUŽSTAVA  PROBOJOVALA DO SEMIFINÁLE.

J. NEČEK  A  D. HEJL OBSADILI 9. MÍSTO.

Dominik KAŠNÍK A Jiří DVORSKÝ  zvítězili bez ztráty jediného bodu a OBSADILI 1.MÍSTO

TÍMTO SI ZAJISTILI  ÚČAST V CELOSTÁTNÍM KOLE, KTERÉ SE KONÁ 1. 4. 2016 V PRAZE
Děkujeme našim žákům za reprezentaci  školy.

 

Uničovský talent 2015

Také letos měla naše škola tu čest nominovat z řad svých žáků ty, kteří se významně podíleli na reprezentaci školy. Město Uničov, které tato ocenění vyhlašuje, všechny nominace podpořilo a schválilo Radou města Uničova. Ocenění byla předána dne 9. 3. 2016 v sále Městského kulturního zařízení. Po oficiální části následovalo neformální setkání oceněných, jejich patronů a oficiálních hostů v přilehlých prostorách zařízení.
A nyní k oceněným žákům, kteří nám svými výsledky v soutěžích udělali velkou radost.
Jako první byl oceněn Martin Hevera, žák třídy 2.MS, který  je našim absolventem v učebním oboru obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů. V loňském školním roce se úspěšně účastnil regionálního kola odborné soutěže KOVO junior 2015, ze kterého postoupil do celostátního kola této soutěže. Na soutěži, která je známá též pod názvem České ručičky, naši školu Martin opět úspěšně reprezentoval a obsadil krásné 2. místo mezi nejlepšími žáky svého oboru z celé České republiky.
SPŠ a SOU v Uničově má více oblastí, kde se její žáci umisťují na nejvyšších příčkách. V posledních letech mezi ně patří i robotika. Dalšími oceněnými byli dva nejlepší konstruktéři a programátoři robotů roku 2015 – jednalo se o matadora robotických závodů Ondřeje Nepora a benjamína ve středoškolské kategorii Filipa Hamrlu. Ondra Nepor, žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač, v kategorii SŠ soutěží už čtvrtý rok, a to se projevilo i na jeho výborných, vyrovnaných výkonech v průběhu celého loňského roku. Za vše mluví nejen 1. místo na soutěži RoboTrip Uničov, kdy v konkurenci 73 týmů z celé Moravy nenašel přemožitele, ale především se stal nejlepším závodníkem celé Robotické ligy 2015, která zahrnuje 5 samostatných závodů.
Filip Hamrla v loňském roce soutěžil ve dvou kategoriích. Do prázdnin ještě v kategorii ZŠ, kdy jeho největším úspěchem bylo 1. místo v mezinárodní soutěži Hranické robotování. Od září, když se stal naším žákem oboru Strojírenství, začal soutěžit v kategorii SŠ. Zde bylo jeho velkým úspěchem 4. místo na Robosoutěži pořádané ČVUT Praha a sezonu zakončil nádherným 2. místem na soutěži RoboTrip Uničov v konkurenci již zmíněných 73 týmů z celé Moravy.
Všem oceněným blahopřejeme a doufáme, že se jim bude dařit i nadále. Velice rádi podpoříme další aktivity ostatních žáků při reprezentaci školy.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Přijímačky na nečisto

V souvislosti s nadcházejícím přijímacím řízením ke studiu na středních školách pořádala dne 8. 3. 2016 SPŠ a SOU Uničov přijímací zkoušky „nanečisto“. Tato akce byla určena pro žáky ZŠ, kteří mají zájem o studium maturitních oborů, které nabízí naše škola. Pro žáky byly připraveny testy z matematiky a českého jazyka. Tyto testy připravili vyučující SPŠ a SOU Uničov, testy byly připraveny tak, aby co nejvíce připomínaly skutečné testové otázky, se kterými se žáci konfrontují během přijímacích zkoušek v řádných, případně náhradních termínech konání jednotných přijímacích testů. Účelem testování nanečisto bylo poskytnout žákům ZŠ možnost vyzkoušet si, jaké to bude „naostro“. Doufejme, že tuto příležitost využili v maximální možné míře a teď už jen uchazečům držíme palce pro úspěšné složení přijímacích zkoušek a pro šťastnou volbu vzdělávání pro své budoucí povolání.
Všem, kdo se podíleli na organizaci přijímacích zkoušek nanečisto, touto formou děkuji.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Den zručnosti 2016

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov aneb řemeslo má zlaté dno

 

I v tomto školním roce se učitelé naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 2. února 2016, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 14 ZŠ.

 

Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.

 

Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.

 

Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

 

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

Naši žáci v Oxfordu!

V listopadu se žáci naší školy zúčastnili jazykově-poznávacího zájezdu do Oxfordu ve Velké Británii v rámci projektu „Výzva 56“. Díky tomuto projektu, zaměřenému na podporu a rozvoj vzdělávání, mělo 20 vybraných žáků možnost poznat zblízka britskou kulturu, vyzkoušet si svoje znalosti angličtiny přímo „v terénu“, a také získat spoustu nezapomenutelných zážitků.
V neděli 15. listopadu 2015 dvacet nadšených studentů angličtiny pod vedením svých učitelek Zuzany Jančíkové a Bohumily Eilewy Sovové vyrazilo na dlouhou cestu do Velké Británie. Přes Českou republiku, Německo a Belgii jsme v brzkých ranních hodinách dorazili do přístavního města Calais ve Francii, kde jsme se nalodili na trajekt do Doveru v Anglii. Plavba trajektem byla určitě jedním z největších zážitků z cesty – na otevřené horní palubě jsme si mohli doslova na vlastní kůži vyzkoušet, jak chutná moře.  Z malebného přístavu Dover jsme zamířili přímo do hlavního města Londýna, kde jsme měli absolvovat náš první „sightseeing“ (prohlídku památek). V Londýně jsme se konečně vmísili do víru života anglického velkoměsta a naši žáci si mohli vyzkoušet, jak jejich angličtina „funguje“ v reálném životě a v běžných situacích. Prohlédli jsme si část „City“, která nás ohromila svými moderními budovami, obklopujícími starobylé památky, jako je Tower of London, nebo impozantní Tower Bridge. Ve večerních hodinách jsme se vydali do Oxfordu, kde jsme byli ubytovaní ve skautské vesničce Yolbury Scout Centre na okraji města.

Následující tři dny byly vyplněny nejen návštěvami zajímavých míst a nádherných historických budov (hrad Windsor, Stratford upon Avon s rodným domem Williama Shakespeara, univerzita v Oxfordu), ale také aktivním studiem angličtiny v „Centre of English studies“ na předměstí Oxfordu. Pod vedením zkušených anglických pedagogů se naši studenti zapojovali do diskusí, řešili mluvnické problémy, aktivně komunikovali s vyučujícími a vyjadřovali svoje názory, ale hlavně měli možnost využít své jazykové dovednosti v běžných komunikačních situacích, což určitě zúročí při ústní maturitní zkoušce. Po absolvování kurzu v jazykovém centru obdržel každý žák certifikát, který bude určitě užitečnou součástí jeho životopisu při hledání zaměstnání.      

Závěr našeho pobytu patřil opět hlavnímu městu. Vyzkoušeli jsme si jízdu nejstarším metrem na světě – Londýnským „the Tube“ a přesunuli jsme se k Madame Tussauds museum, kde nás čekala neopakovatelná přehlídka voskových figurín slavných osobností, britské královské rodiny, ale i slavných komiksových superhrdinů. Poté jsme se vydali pěšky přes Londýnský Westminster a mohli jsme obdivovat náměstí Trafalgar square, budovy britského parlamentu a slavný Big Ben, ale i sídlo královny Alžběty II – Buckinghamský palác. Ve večerních hodinách jsme se pak „nalodili“ zpátky do našeho autobusu a plní dojmů se vydali na cestu do České republiky.   

Pobyt, který naši žáci měli možnost absolvovat díky „Výzvě 56“, byl pro ně bezpochyby velkým přínosem. Nejenže na chvilku pronikli do života běžných Britů, ale přesvědčili se, že angličtina není jen teorie ze školních lavic, a že se s ní domluví s lidmi různých ras a různých národností po celém světě. Takže pokud bude někdy v budoucnu možnost opět se zúčastnit podobného pobytu, určitě nezaváháme.

Příběhy bezpráví - 2015

Od samého počátku vzniku Příběhů bezpráví spolupracuje naše škola s organizací Člověk v tísni a Českou televizí, aby mohla studentům maturitních oborů přiblížit klíčové okamžiky dějin naší země po 2. světové válce. Také letošní rok nebyl výjimkou.  V září 2015 přišla škole nabídka programů, besed a dokumentů k 21. srpnu 1968, kdy k nám do země vtrhla vojska Varšavské smlouvy a obsadila celé Československo.  Naši žáci mají o této události jen mlhavé znalosti, a proto organizátorky Příběhů bezpráví vybraly sérii dokumentů, které se vážou k srpnu 1968 a následnému vývoji ve společnosti.
24. listopadu 2015 se v 8 hodin sešli žáci 4. ročníků v kinosále školy a po krátkém úvodu a představení hostů se mohli zcela ponořit do osudových okamžiků naší historie. Týdeník České televize, který zachycoval chronologicky osudovou noc z 20. na 21. srpna 1968 a den poté, vyvolal na tvářích studentů úžas, šok a u některých dívek vehnal i slzy do očí. Mnozí žáci neměli ani tušení, že se něco takého událo. Na projekci navazovala beseda s hosty, kteří danou událost podali očima obyčejných lidí, tehdy středoškoláků.  Někteří studenti kladli hostům otázky, ale většina žáků nemohla strávit emoce z předchozích dokumentů. Na závěr besedy žáci ještě zhlédli dokument o smrti Jana Palacha a za značného ticha se rozcházeli a vraceli zpět do současnosti a do výuky.
Ještě několik dnů po projekci byly předmětem dialogů v hodinách českého jazyka a občanské nauky dojmy z Příběhů bezpráví.
Domníváme se, že je nutné, aby mladí lidé, kteří vyrůstají v demokratické společnosti, věděli, že naše nedávná historie byla plná událostí, na které jako národ nemůžeme být hrdi. Z tohoto důvodu chceme i v dalších letech pokračovat v organizaci Příběhů bezpráví.
Marcela Ťulpová, Lucie Chudá

Exkurze do Bratiskavy

Porovnání dvou měst, směnárenská činnost.

57 žáků naší školy se dne 10. prosince 2015 zúčastnilo zájezdu do Bratislavy a Brna. Účelem exkurze bylo srovnání dvou měst. Zároveň žáci vyzkoušeli placení v cizí měně (eura).

Praha – kudy kráčela historie

Každoročně žáci 4. ročníků maturitních oborů absolvují kulturně historickou exkurzi v Praze, a ani tento školní rok nebyl výjimkou.  Učitelé humanitních předmětů v naší škole zastávají názor, že maturant má mít všeobecné povědomí o české historii, a proto je tato exkurze zahrnuta ve školních vzdělávacích programech maturitních oborů.
 Učitelky českého jazyka tříd 4. B a 4. C, Soňa Vodáková a Marcela Ťulpová, se ujaly organizace pobytu, zajistily žákům ubytování, lístky na divadelní představení, jízdenky na vlak a obsahovou náplň exkurze. Celá akce proběhla od 26. 11. do 28. 11. 2015.
Na programu prvního dne pobytu byla prohlídka historického centra Prahy, které patří na seznam kulturních památek UNESCO. Žáci na vlastní oči viděli místa, kudy kráčela historie naší země, a to historie vzdálená i ta nedávná. Mohli si prohlédnout fasádu Národního muzea, kde jsou stále viditelné stopy po kulkách z kulometů ruských vojáků, kteří nás přišli „zachránit“ v srpnu 1968. U sochy svatého Václava si připomněli zlomové okamžiky našich dějin. Během prohlídky se seznámili s různými architektonickými a uměleckými styly, na Staroměstském náměstí si na radniční věži přečetli seznam 27 popravených českých pánů, účastníků stavovského povstání v roce 1620. Na Pražském hradě si uvědomili impozantnost gotické architektury u Chrámu sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha.
Druhý den se naše výprava přesunula na nejstarší historicky doložené místo v Praze, na Vyšehrad. Žákům se naskytl úchvatný pohled na velkou část Prahy, prohlédli si celý areál této národní kulturní památky a na Slavíně vyhledávali náhrobky slavných českých osobností. Zde musíme konstatovat, že chování našich žáků bylo vzorné a adekvátní tomuto pietnímu místu. Večer jsme se všichni přemístili do Divadla Na Fidlovačce, kde jsme zhlédli představení My fair lady. Výborné výkony herců i režijní zpracování byly skvělou tečkou naší pražské exkurze. Pro žáky byl tento muzikál nejlepším kulturním zážitkem celého pobytu.
Na závěr musíme konstatovat, že exkurze splnila svůj účel, žáci dodržovali pokyny obou organizátorek, byli dochvilní a zodpovědní, zajímali se o spoustu věcí. Doufáme, že jim získané informace a zážitky z Prahy pomohou nejen u maturitní zkoušky, ale i v životě.
Marcela Ťulpová, Soňa Vodáková

SPŠ a SOU Uničov - škola doporučená zaměstnavateli 2015 - vychovává talenty

Závěr roku je každoročně obdobím bilancování a hodnocení. Hodnoceny a oceňovány jsou firmy, kolektivy, organizace i jedinci. Nejinak je tomu i v letošním roce. V rámci zahájení prezentace středních škol Scholaris 2015, které se konalo v Olomouci ve středu 25. listopadu, byly za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a dalších krajských představitelů oceněny vybrané střední školy regionu titulem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Organizátorem a koordinátorem tohoto projektu, týkajícího se ocenění vybraných škol v každém kraji republiky, je Klub zaměstnavatelů Praha, což je také, mimo jiné, Organizátor ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku. Pořadí škol bylo stanoveno na základě hlasování firem z Olomouckého kraje.  Firmy hlasovaly pro školy v následujícím pořadí: 1. místo SPŠ Hranice, 2. místo SPŠS Olomouc, 3. místo SPŠ a SOU Uničov!

Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“

 

Co pro naši školu toto ocenění znamená? Je důkazem toho, že spolupráce mezi školou a firmami je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se týká zejména výuky odborného výcviku a praxe. V této oblasti škola spolupracuje s více než padesáti firmami, které naše žáky umísťují na svá pracoviště a podporují tak duální systém výuky, který je pro obě strany velice výhodný. Žáci si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti přímo ve firmách, pracují na moderních produkčních strojích a využívají profesionální počítačové aplikace nejvyšších úrovní. Naproti tomu si firmy vychovávají své budoucí zaměstnance. Šikovné absolventy, kteří se ve firmách učili, nezřídka po škole zaměstnají, takže většina absolventů školy nemá problém se získáním pracovního místa. Aby tato provázanost mezi školou a firmami byla co nejlepší, spolupracuje škola s jednotlivými firmami na tvorbě svých školních vzdělávacích programů a na jejich pravidelných aktualizacích. Dalšími formami vzájemné spolupráce jsou exkurze žáků do firem a firemní podpora jiných školních aktivit, jako jsou různé soutěže a prezentace školy na veřejnosti.

Talent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT PrahaTalent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT Praha

 

Ocenění školy je výzvou i do dalších let. Jak známo, bývá obhajoba vždy těžší, než první ocenění. Proto budeme nadále rozvíjet veškeré aktivity vzájemné spolupráce a budeme rozvíjet technického ducha u našich žáků a to nejen u těch ze strojírenského zaměření, ale i u stavebních oborů a konec konců i u žáků naší obchodní akademie. Jak toho chceme dosáhnout? Všichni žáci mají možnost pracovat v kroužcích, které při škole fungují. Velkou oblibu si získává robotický kroužek, který navštěvují naši žáci i žáci ze základních škol z Uničova a okolí. Členové kroužku dosahují velmi dobrých výsledků na soutěžích všech úrovní včetně celostátních. Díky svým výsledkům na těchto soutěžích byl žák 1. ročníku oboru strojírenství Filip Hamrla oceněn titulem Talent Olomouckého kraje. Kromě tohoto kroužku pracují žáci i v dalších kroužcích, ať už technických nebo sportovních. Velkým úspěchem bylo ocenění dalšího našeho žáka – Martina Hevery – tentokrát za 2. místo v celostátní soutěži v odborných dovednostech KOVO junior 2015. Také jej Olomoucký kraj ocenil jako Talent, v tomto případě v technickém a dovednostním oboru.

Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)


Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov je členem sdružení Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK Olomouc). Jako autorizovaná osoba je škola oprávněna pořádat rekvalifikační kurzy v oblasti profesních kvalifikací strojírenských a ekonomických. Ve spolupráci s Úřadem práce Olomouc tyto kurzy pořádáme a úspěšní absolventi kurzu získávají osvědčení o získání profesní kvalifikace, jehož autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. O absolventy těchto kurzů je mezi firmami opět velký zájem, takže většina z nich najde uplatnění na trhu práce a je vyřazena z evidence úřadu práce.

Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků

Člen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační displayČlen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační display

 

Zde tedy, stručně shrnuto, leží základní důvody úspěchu naší školy v rámci soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Umístění školy mezi prvními je podloženo poctivou prací všech učitelů a ostatních zaměstnanců školy, kteří vytvářejí pro žáky příjemné, avšak náročné pracovní prostředí a umožňují jim jejich profesní růst. Za to všem patří můj dík.

Ing. Pavel Nováček, ředitel školy

Burzy práce 2015

V měsíci říjnu a v listopadu se naše škola zúčastnila Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji. Tyto se konaly v Přerově, v Olomouci a v Šumperku. Organizátory této akce byly Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Úřad práce ČR.

Na burzách se prezentovalo více než 40 perspektivních zaměstnavatelů z Olomouckého kraje, kteří už teď mohou nabídnout stovky volných pracovních míst. Zároveň nechyběly ani desítky středních a vysokých škol, které představily své vzdělávací programy. V rámci burzy proběhla neveřejná akce určená ředitelům a výchovným poradcům základních škol, a to v podobě otevřené debaty se zaměstnavateli. Během ní poradci se zástupci firem prodiskutovali problematiku nedostatkových profesí, očekávaný vývoj na trhu práce a další oblasti, se kterými se během poradenství pro volbu povolání setkávají.

Celá akce byla určena nejen nezaměstnaným a těm, kteří chtějí práci změnit, ale také čerstvým absolventům škol, stávajícím studentům ZŠ a jejich rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Hlavním cílem bylo zvýšit zájem účastníků o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.

Zástupci naší školy prezentovali na burzách práce nabízené obory a možnosti rekvalifikací. Velký zájem vzbudily právě již realizované rekvalifikační kurzy CNC obrábění, které proběhly ve spolupráci s Úřadem práce. Tato úspěšná spolupráce by měla do budoucna pokračovat.