Praha – kudy kráčela historie

Každoročně žáci 4. ročníků maturitních oborů absolvují kulturně historickou exkurzi v Praze, a ani tento školní rok nebyl výjimkou.  Učitelé humanitních předmětů v naší škole zastávají názor, že maturant má mít všeobecné povědomí o české historii, a proto je tato exkurze zahrnuta ve školních vzdělávacích programech maturitních oborů.
 Učitelky českého jazyka tříd 4. B a 4. C, Soňa Vodáková a Marcela Ťulpová, se ujaly organizace pobytu, zajistily žákům ubytování, lístky na divadelní představení, jízdenky na vlak a obsahovou náplň exkurze. Celá akce proběhla od 26. 11. do 28. 11. 2015.
Na programu prvního dne pobytu byla prohlídka historického centra Prahy, které patří na seznam kulturních památek UNESCO. Žáci na vlastní oči viděli místa, kudy kráčela historie naší země, a to historie vzdálená i ta nedávná. Mohli si prohlédnout fasádu Národního muzea, kde jsou stále viditelné stopy po kulkách z kulometů ruských vojáků, kteří nás přišli „zachránit“ v srpnu 1968. U sochy svatého Václava si připomněli zlomové okamžiky našich dějin. Během prohlídky se seznámili s různými architektonickými a uměleckými styly, na Staroměstském náměstí si na radniční věži přečetli seznam 27 popravených českých pánů, účastníků stavovského povstání v roce 1620. Na Pražském hradě si uvědomili impozantnost gotické architektury u Chrámu sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha.
Druhý den se naše výprava přesunula na nejstarší historicky doložené místo v Praze, na Vyšehrad. Žákům se naskytl úchvatný pohled na velkou část Prahy, prohlédli si celý areál této národní kulturní památky a na Slavíně vyhledávali náhrobky slavných českých osobností. Zde musíme konstatovat, že chování našich žáků bylo vzorné a adekvátní tomuto pietnímu místu. Večer jsme se všichni přemístili do Divadla Na Fidlovačce, kde jsme zhlédli představení My fair lady. Výborné výkony herců i režijní zpracování byly skvělou tečkou naší pražské exkurze. Pro žáky byl tento muzikál nejlepším kulturním zážitkem celého pobytu.
Na závěr musíme konstatovat, že exkurze splnila svůj účel, žáci dodržovali pokyny obou organizátorek, byli dochvilní a zodpovědní, zajímali se o spoustu věcí. Doufáme, že jim získané informace a zážitky z Prahy pomohou nejen u maturitní zkoušky, ale i v životě.
Marcela Ťulpová, Soňa Vodáková

SPŠ a SOU Uničov - škola doporučená zaměstnavateli 2015 - vychovává talenty

Závěr roku je každoročně obdobím bilancování a hodnocení. Hodnoceny a oceňovány jsou firmy, kolektivy, organizace i jedinci. Nejinak je tomu i v letošním roce. V rámci zahájení prezentace středních škol Scholaris 2015, které se konalo v Olomouci ve středu 25. listopadu, byly za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a dalších krajských představitelů oceněny vybrané střední školy regionu titulem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Organizátorem a koordinátorem tohoto projektu, týkajícího se ocenění vybraných škol v každém kraji republiky, je Klub zaměstnavatelů Praha, což je také, mimo jiné, Organizátor ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku. Pořadí škol bylo stanoveno na základě hlasování firem z Olomouckého kraje.  Firmy hlasovaly pro školy v následujícím pořadí: 1. místo SPŠ Hranice, 2. místo SPŠS Olomouc, 3. místo SPŠ a SOU Uničov!

Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“

 

Co pro naši školu toto ocenění znamená? Je důkazem toho, že spolupráce mezi školou a firmami je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se týká zejména výuky odborného výcviku a praxe. V této oblasti škola spolupracuje s více než padesáti firmami, které naše žáky umísťují na svá pracoviště a podporují tak duální systém výuky, který je pro obě strany velice výhodný. Žáci si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti přímo ve firmách, pracují na moderních produkčních strojích a využívají profesionální počítačové aplikace nejvyšších úrovní. Naproti tomu si firmy vychovávají své budoucí zaměstnance. Šikovné absolventy, kteří se ve firmách učili, nezřídka po škole zaměstnají, takže většina absolventů školy nemá problém se získáním pracovního místa. Aby tato provázanost mezi školou a firmami byla co nejlepší, spolupracuje škola s jednotlivými firmami na tvorbě svých školních vzdělávacích programů a na jejich pravidelných aktualizacích. Dalšími formami vzájemné spolupráce jsou exkurze žáků do firem a firemní podpora jiných školních aktivit, jako jsou různé soutěže a prezentace školy na veřejnosti.

Talent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT PrahaTalent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT Praha

 

Ocenění školy je výzvou i do dalších let. Jak známo, bývá obhajoba vždy těžší, než první ocenění. Proto budeme nadále rozvíjet veškeré aktivity vzájemné spolupráce a budeme rozvíjet technického ducha u našich žáků a to nejen u těch ze strojírenského zaměření, ale i u stavebních oborů a konec konců i u žáků naší obchodní akademie. Jak toho chceme dosáhnout? Všichni žáci mají možnost pracovat v kroužcích, které při škole fungují. Velkou oblibu si získává robotický kroužek, který navštěvují naši žáci i žáci ze základních škol z Uničova a okolí. Členové kroužku dosahují velmi dobrých výsledků na soutěžích všech úrovní včetně celostátních. Díky svým výsledkům na těchto soutěžích byl žák 1. ročníku oboru strojírenství Filip Hamrla oceněn titulem Talent Olomouckého kraje. Kromě tohoto kroužku pracují žáci i v dalších kroužcích, ať už technických nebo sportovních. Velkým úspěchem bylo ocenění dalšího našeho žáka – Martina Hevery – tentokrát za 2. místo v celostátní soutěži v odborných dovednostech KOVO junior 2015. Také jej Olomoucký kraj ocenil jako Talent, v tomto případě v technickém a dovednostním oboru.

Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)


Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov je členem sdružení Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK Olomouc). Jako autorizovaná osoba je škola oprávněna pořádat rekvalifikační kurzy v oblasti profesních kvalifikací strojírenských a ekonomických. Ve spolupráci s Úřadem práce Olomouc tyto kurzy pořádáme a úspěšní absolventi kurzu získávají osvědčení o získání profesní kvalifikace, jehož autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. O absolventy těchto kurzů je mezi firmami opět velký zájem, takže většina z nich najde uplatnění na trhu práce a je vyřazena z evidence úřadu práce.

Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků

Člen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační displayČlen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační display

 

Zde tedy, stručně shrnuto, leží základní důvody úspěchu naší školy v rámci soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Umístění školy mezi prvními je podloženo poctivou prací všech učitelů a ostatních zaměstnanců školy, kteří vytvářejí pro žáky příjemné, avšak náročné pracovní prostředí a umožňují jim jejich profesní růst. Za to všem patří můj dík.

Ing. Pavel Nováček, ředitel školy

Burzy práce 2015

V měsíci říjnu a v listopadu se naše škola zúčastnila Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji. Tyto se konaly v Přerově, v Olomouci a v Šumperku. Organizátory této akce byly Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Úřad práce ČR.

Na burzách se prezentovalo více než 40 perspektivních zaměstnavatelů z Olomouckého kraje, kteří už teď mohou nabídnout stovky volných pracovních míst. Zároveň nechyběly ani desítky středních a vysokých škol, které představily své vzdělávací programy. V rámci burzy proběhla neveřejná akce určená ředitelům a výchovným poradcům základních škol, a to v podobě otevřené debaty se zaměstnavateli. Během ní poradci se zástupci firem prodiskutovali problematiku nedostatkových profesí, očekávaný vývoj na trhu práce a další oblasti, se kterými se během poradenství pro volbu povolání setkávají.

Celá akce byla určena nejen nezaměstnaným a těm, kteří chtějí práci změnit, ale také čerstvým absolventům škol, stávajícím studentům ZŠ a jejich rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Hlavním cílem bylo zvýšit zájem účastníků o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.

Zástupci naší školy prezentovali na burzách práce nabízené obory a možnosti rekvalifikací. Velký zájem vzbudily právě již realizované rekvalifikační kurzy CNC obrábění, které proběhly ve spolupráci s Úřadem práce. Tato úspěšná spolupráce by měla do budoucna pokračovat.

Mladý sportovec ze SPŠ a SOU Uničov světovým šampionem!

Mladý sportovec ze SPŠ a SOU Uničov světovým šampionem!

Český reprezentant ve sjezdu na divoké vodě, Michal Šmoldas, se o prázdninách zúčastnil Mistrovství světa juniorů a U 23 ve sjezdu divoké vody na řece Nantahala v USA, u městečka Bryson City v Severní Karolíně. Michal přivezl celkem 2 zlaté medaile a k tomu společně s Karlem Šotolou, rovněž členem reprezentačního týmu ČR, získali v různých disciplínách ještě 5 stříbrných medailí.

smoldas

Michal je inteligentní a energický mladý muž, který život nevnímá jako pouhou existenci či přežívání, ale spíše jako možnost jít neustále kupředu za svým cílem, dosáhnout úspěchů, zvítězit. Kanoistice se věnuje devět let a v juniorské reprezentaci zastupuje místo na první lodi třetím rokem. Má na kontě několik velkých úspěchů, z nichž největší před ziskem titulu v USA, bylo vítězství na Mistrovství Evropy ve sprintu v roce 2014 v Banja Luce v Bosně a Hercegovině.

IMG 0023

Naše škola je velmi hrdá na jeho úspěchy a všemožně se snaží podporovat jeho odhodlání být tím nejlepším. Je úžasné, jak dokáže skloubit povinnosti studenta s tréninkovou zátěží vrcholového sportovce. V tom mu jako vzdělávací instituce vycházíme vstříc, individuální přístup a porozumění za strany pedagogického sboru Michalovi poskytuje potřebný prostor. Za to se nám Michal odvděčuje výbornými výsledky jak ve sportu, tak ve studiu. Všichni jsme na Michala ohromně pyšní a držíme mu palce při jeho dalších soubojích s nevyzpytatelným vodním živlem.

Mgr. Lucie Chudá

.

Slavnostní přijetí žáků prvních ročníků.

Dne 11. 9. 2015  byli slavnostně přijati prvňáci do řad studentů naší školy za účasti starosty p. Horáka a velké podpory rodičů.

Slavnostní slib přednesla Terezie Dittrichová, žákyně 1. C.

 

Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji, že:

  • - budu plnit všechny studijní povinnosti;
  • - vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;
  • - budu respektovat názory ostatních;
  • - se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

Závěrem obdrželi noví žáci upomínkové předměty, které pro ně připravili žáci naší školy.

 Fotogalerie

.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Každoročně konaný mezinárodní strojírenský veletrh s typickým zázemím Brněnského výstaviště byl letos cílem i našich žáků. Dne 17. 9. 2015 žáci maturitních oborů 3. MS, 4. MS a 3. AB vyrazili probádat nově nabízené technologie a budoucí profesní příležitosti, které tato akce nabízí. Strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Naše žáky nejvíce zaujalo především pro ně příbuzné a hlavně studované téma třískové obrábění, CNC měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky. Součástí veletrhu byl i špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Veletrhu se neúčastnili jen firmy a odborníci s nabízenou technikou. Přítomné byly i vysoké školy, které zde představovali své studijní obory spojené s technologiemi a úspěchy výzkumu a vývoje.

.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 5 televizí, 45 monitorů a 290 kg drobného elektra.

 

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 5 televizí, 45 monitorů a 290 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,47 MWh elektřiny, 651,07 litrů ropy, 64,92 m3 vody a 0,65 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,67 tun.


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.


Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

Ing. Marcela Ťulpová, koordinátorka Recyklohraní

.

Beseda o rizicích na internetu na SPŠ a SOU Uničov

Velice oblíbeným fenoménem, který se bohužel stal každodenní součástí života dnešních dětí, jsou sociální sítě, hlavně pak Facebook. Vzhledem k tomu, že si mnozí žáci neuvědomují možné hrozby, které využívání sociálních sítí skýtá, jsme se rozhodli s pomocí projektu E-Bezpečí zrealizovat dne 14. května 2015 tři besedy, které měly za cíl seznámit žáky s možnými riziky při komunikaci pomocí ICT technologií.
Lektorování se ujaly dvě odbornice z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu dvou vyučovacích hodin lektorky poutavým způsobem žákům prvních, druhých a třetích ročníků objasnily pojmy jako kyberšikana, kybergrooming, sexting a zdůraznily nebezpečí, jaké na ně číhá ve virtuálním světě, pokud nebudou dodržovat základní pravidla bezpečného chování na internetu. Žáci se také seznámili se skutečnými případy, které se staly i na území ČR, a rovněž jim byly předány informace, jak se zachovat v případě, že by se i oni sami stali obětí nějakého útočníka na internetu.


Seznámení s riziky ve virtuálním prostředí bylo pro naše žáky určitě velikým přínosem, protože si mnozí z nich uvědomili, jak lehké je v tomto prostředí zneužít třeba fotografie nebo osobní informace, které dnes a denně o sobě uveřejňují, a i samotní studenti besedu hodnotili jen pozitivně, protože jim problémy internetového prostředí přiblížila atraktivní formou.

Mgr. Lucie Chudá

.

Květinkový den – 13. 5. 2015

Měsíc květen žáci SPŠ A SOU Uničov zahájili Květinkovým dnem, kdy uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině. Jejím hlavním posláním je financování boje proti rakovině. V letošním roce Liga proti rakovině oslavila již 25. výročí svého založení a naše škola pro ni pořádala sbírku již 17. rokem, čímž vám chci také připomenout vaši dlouhodobou finanční účast na tomto projektu.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí měsíčku lékařského, symbolu této akce, a podpořili tak činnost Ligy proti rakovině. Podařilo se nám společně vybrat částku 25.774,-- Kč, což není částka zanedbatelná. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a budeme moci opět přispět na užitečnou věc.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

.