Rita – školné a zdravotní pojištění 2015

Vážení Ritini přátelé,
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příspěvky na její studium a zdravotní pojištění. I v letošním roce se nám podařilo společně vybrat a odeslat na její studijní účet 12.100,-- Kč, a tím jsme jí umožnili vzdělávat se již 5. rokem. Chci vám sdělit, že finanční částky, které jsme za poslední roky vybrali, jsou o něco vyšší než platba školného a zdravotního pojištění, zůstatek je uložen na jejím účtu v naší republice a z našetřených peněz bude uhrazen poslední rok jejího studia.
Věřím, že ji všichni rádi podpoříte i v dalších letech a společnými silami se nám podaří uskutečnit Ritin sen – dokončit studia.

Bohumila Eilewa Sovová

.

TALENT UNIČOV 2015

Týden před velikonocemi, tj. 30. 3. 2015 se již po páté v sále městského kina v Uničově udělovalo ocenění TALENT UNIČOV 2015.
Z řad našich žáků získal toto ocenění Daniel Šobota, žák třídy 3. OP oboru Mechanik opravář silničních a motorových vozidel, za 2. místo v celostátním kole matematické soutěže, jehož se účastnilo 96 soutěžících z celé republiky. Ocenění získal také Tomáš Konrád, žák třídy 3. OP oboru Obráběč kovů, za 3. místo v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 – OBRÁBĚČ KOVŮ “. Na 2. místě v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 – OBRÁBĚČ KOVŮ “ skončil Martin Hevera, taktéž žák třídy 3. OP oboru Obráběč kovů, který vedle ocenění bude naši školu reprezentovat také na celostátním kole v této prestižní soutěži. Ocenění obdržel za 2. místo v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 - STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK“ žák třídy 2. SZ oboru Strojní mechanik, Lukáš Gux, také bude naši školu reprezentovat v celostátním kole.


Za úspěchy v oblasti robotování byl oceněn i žák třídy 3. MS, tj oboru Mechanik seřizovač Ondřej Nepor. Účastnil se Hranického robotování, kde bylo přítomno 83 soutěžících ze 3 zemí (CZ, SK, PL). Zde získal 8. místo v kategorii Stopař. Ve Zlíně na Robotické fidlovačce ze 45 soutěžících získal 5. místo v kategorii Stopař Basic a 7. místo v kategorii Stopař Hard, v Bruntále na soutěži robotů skončil na 5. místě v kategorii Stopař a na našem RoboTripu v Uničově z 38 soutěžících byl na 6. místě v kategorii Stopař. Začátečník v této oblasti je Kryštof Koblas, žák 1. A oboru Strojírenství, kterému se podařilo krásné umístění na Robotickém dnu VŠB Ostrava, kde ve velké konkurenci skončil na 11. místě v kategorii Stopař.
Všem oceněným blahopřejeme.

B.Š.

.

VŠB-TU Ostrava

Dne 28. 03. 2015 jsme uskutečnili návštěvu vývojové laboratoře VŠB-TU Ostrava. Laboratoří nás osobně provedl doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. a seznámil nás s řešenými projekty. V současnosti se zabývají vývojem a testováním elektromobilů napájených z vodíkových článků.

Dále vývojem energetických rodinných ostrovních systémů, kdy energie z fotovoltaických článků je použita na rozklad vody na vodík a kyslík, vodík je uskladněn a následně použit jako palivo do palivových článků.

R.D.

.

Hranické robotování 2015

V úterý 24. 03. 2015 se utkalo 130 soutěžících s 84 roboty z Česka, Slovenska a Polska. V hlavní kategorii „roboti řízení procesorem SŠ“ se v konkurenci 22 robotů umístil na 5. místě Ondřej Nepor, žák třídy 3. MS. K umístění mu pomohla velice dobře nastavená PID regulace.
Velkým úspěchem bylo umístění našim mladších roboťáků. V kategorii „roboti řízení procesorem ZŠ“, v konkurenci 9 robotů, obsadil 1. místo Filip Hamrla a v kategorii „Lego ZŠ“, v konkurenci 7 robotů, vyhrál Daniel Staník. Je úžasné, že se svými časy by se oba umístili do 5. místa i v kategorii SŠ.


(Jen pro informaci, tito dva úžasně zabodovali i v PL,  kde se soutěžilo bez rozlišení kategorií. V procesorech z 38 robotů na 8. místě Filip, byl by na 6. místě, ale z časových důvodů omezili účast na finálové dráze. V Legu z 31 robotů 12. místě Dan, i on by se umístil o 2 místa lépe, ale...)

R.D.

.

Zatmění Slunce

Žáci třídy 1.MS využili příležitost pozorovat částečné zatmění Slunce, kdy v maximu Měsíc zakryl 73% slunečního kotouče. Aby bylo možné jev pozorovat i kvantitativně, použili metodu zobrazení štěrbinou na stínítku - camera obscura. Další zatmění nás čeká v roce 2021.

R.D.

.

Měření v přírodě

Žáci třídy 1. S spojili příjemné s užitečným. Využili krásného předjarního dne k laboratorní práci v terénu. Jejich úkolem bylo změřit výšku stromů stojících v parčíku u kina. Po kratším úvaze se rozhodli pro využití vrženého stínu a znalostí o podobnosti pravoúhlých trojúhelníků. Měření se jim povedlo s přesností lepší, než 5%.

R.D.

.

Z činnosti kroužků

pracujících v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Již druhým rokem úspěšně fungují při naší škole tři kroužky, které jsou určeny pro naše žáky i pro žáky ZŠ. Jedná se o modelářsko-robotický a CAD-CAM kroužek, které vede Mgr. Radim Děrda a CNC kroužek pod vedením p. O. Šišmy a p. R. Zapletala. Členové těchto kroužků dosahují skvělých úspěchů v různých soutěžích se zaměřením především na robotování. O konkrétních akcích informujeme individuálně. Na činnost kroužků se přišla podívat krajská koordinátorka p. Blažková. Vedoucí volnočasových aktivit ji seznámili s tím, co se jim podařilo vytvořit od její minulé návštěvy. Mgr. Blažková velmi ocenila práci vedoucích výše uvedených kroužků i jejich úspěchy v soutěžích.

B.Š.

.

Roboťáci ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově opět zazářili

Členové robotického kroužku při SPŠ a SOU Uničov, realizovaného v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, oslavili pololetní vysvědčení účastí na prestižní soutěži robotů stopařů, kterou pořádala Vysoká škola báňská v Ostravě.

Soutěže se zúčastnili ti nejlepší závodníci z různých koutů republiky i ze zahraničí, proto jsme i my vyslali své osvědčené borce, kteří nejen že nezklamali, ale obsadili přední místa.

Bratři Alexandr a Marian Laurinovi, kteří nás vždy výborně reprezentují, vybojovali skvělé 2. místo v konkurenci 30 robotů vlastní konstrukce, a to s pouhou půlsekundovou ztrátou na vítěze.

V těsném závěsu za nimi se na 3. místě umístil další náš vynikající závodník David Havránek.

Ani za další výsledky se nemusíme stydět. Radim Děrda a Kryštof Koblas zajeli velmi dobře a získali pěkné 10. a 11. místo.

Za zmínku určitě stojí, že jsme porazili soupeře z Polska, kteří pro nás byli ještě vloni nedosažitelní. Také nás hodně potěšilo, že jsme za sebou nechali většinu našich starých známých rivalů ze Střední průmyslové školy v Hranicích.

Závod v Ostravě byl pro nás obrovským úspěchem, cesta k němu však nebyla jednoduchá. Protože všichni naši soupeři přešli na výkonnější mikrořadiče od firmy ATMEL, rychle jsme je zakoupili a začali je studovat a programovat. Zvládli jsme to během několika týdnů a díky tomu jsme v Ostravě fantasticky zabodovali.

I když je letošní rok teprve na začátku, my se už připravujeme na další soutěže. Ta nejbližší se koná v březnu a bude to národní kolo mezinárodní soutěže RoboRave 2015. Tady budou naši roboti čelit novým výzvám – samostatné hašení ohně a převážení míčků. Příprava pro nás bude náročná, ale věříme, že se opět zařadíme mezi nejlepší. Ale o tom zase příště.

R:D

.

2. ročník soutěže malých robotů – RoboTrip 2014 Uničov

Druhý prosincový týden patřil na naší škole malým i velkým fanouškům robotiky a jejich šikovným robotům. Druhého ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet robotů – celkem 38, což bylo zásluhou vysoké úrovně prvního ročníku, který jsme v Uničově pořádali. Robotičtí nadšenci neváhali a velmi rádi si opět přijeli zasoutěžit.

Závodilo se ve dvou disciplínách a šesti kategoriích. V základních kategoriích soutěžili žáci základních a středních škol. Další kategorie podle typu robota patřily závodníkům s roboty ze stavebnic nebo vlastní výroby. V základní disciplíně Stopař Easy roboti sledovali černou 1,5 cm širokou čáru, která není přerušovaná ani křížená. V náročnější disciplíně Stopař Hard museli roboti nejen zvládnout přerušení a křížení čáry, ale i objet překážku a vrátit se na trasu.

Z našeho týmu zazářil na 1. místě Dominik Štrúbel v kategorii Lego ZŠ s časem, který by se neztratil ani v kategorii SŠ. Také Ondřej Nepor na 6. místě a David Havránek na 7. místě zdárně dojeli a obhájili čest mezi středoškoláky.
Uničovká soutěž byla velmi úspěšná, což dokazuje i řada pochvalných emailů, které jsme dostali. Zásluhu na tom má zejména tým pedagogů a členů Hobby klubu při SPŠ a SOU Uničov, který se realizuje v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Zvláštní poděkování si zaslouží i Jiří Škabraha a Tomáš Kleibl, a to za perfektně připravené tratě, které si všichni účastníci velmi pochvalovali.

Chtěli bychom vyjádřit radost z toho, že se nám zase podařila „dobrá věc“. Uspořádali jsme soutěž v atraktivních disciplínách, která měla hladký průběh a zúčastnila se jí řada skvělých závodníků se svými stroji. Doufáme také, že v některých divácích vzbudila zájem o roboty a že je brzy přivítáme v našich řadách.

R:D

.

Opět jsme přispěli nadačnímu Fondu Sidus

Vážení kolegové a studenti,

chci poděkovat všem, kteří jste si i v letošním roce zakoupili placičku nebo propisku v hodnotě 35,-- Kč a přispěli tím částkou 3.500,-- Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2 v Praze Molole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

Přikládám certifikát, který jsem obdržela od organizátorů sbírky a přeji Vám všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v příštím roce.

Bohumila Eilewa Sovová

.

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov – motivací proti pasivitě

Jak všichni dobře víme, v poslední době klesá zájem žáků o studium technických oborů. Tento trend naprosto nereflektuje situaci na trhu práce, kde naopak přibývá pracovních příležitostí pro absolventy technických oborů. Pracovníci Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov jsou si plně vědomi aktuální situace, kdy se mnoho velkých zaměstnavatelů v regionu potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě, a rozhodli se s tímto problémem aktivně bojovat. V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji proto pedagogové SPŠ a SOU Uničov uspořádali dne 9. prosince pro žáky ZŠ z Uničova a okolí akci s názvem Den zručnosti.
Učitelé využili bohatých zkušeností z předchozích ročníků a připravili pro zájemce několik pracovišť strukturovaných podle specifických oborů. Oproti předchozím letům pak SPŠ a SOU Uničov rozšířila nabídku studijních zaměření a tak připravila workshopy i pro obory Průmyslová ekologie a Obchodní akademie. V průběhu akce byli žáci motivováni též materiální formou -  každý účastník obdržel odměnu v podobě drobných upomínkových balíčků.
O tom, že zájem o tuto akci mezi absolventy základních škol roste, vypovídá i statistika - zatímco v roce 2013 se Dne zručnosti zúčastnilo 87 žáků z 16 základních škol, letos jsme přivítali 113 žáků ze stejného počtu škol.  
Celá akce by se neobešla bez záštity a zastoupení významných průmyslových firem z blízkého okolí. V letošním roce se takto prezentovala firma HOPAX s.r.o.  Červenka   – výrobce ocelových konstrukcí, PEVEKO spol. s. r.o. Uherské Hradiště, závod Šternberk, produkující elektromagnetické ventily a regulační techniku, a firma DAVON s.r.o., která se specializuje především na výrobu rozbíjecích zařízení, hydraulických drapáků a speciálních stavebních strojů. Spolupráce výrobních firem tak mimo jiné nabízí absolventům SPŠ a SOU perspektivu na uplatnění v oboru po úspěšném ukončení studia.


Rostoucí zájem budoucích absolventů základních škol je zcela určitě odměnou všem pracovníkům SPŠ a SOU Uničov, kteří se na přípravě a realizaci celé zdařilé akce podíleli. Za to jim po zásluze patří pochvala a upřímné poděkování. Největší odměnou jim ale zcela jistě bude, až se s účastníky Dne zručnosti setkají 1. září ve školních lavicích.

Mgr. Lucie Chudá

.

25. výročí sametové revoluce na SPŠ a SOU Uničov

Měsíc listopad je na naší škole již řadu let věnován projektu „Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách“. Společnost Člověk v tísni, tradičně zastřešující tuto významnou akci, tak zábavnou a atraktivní formou seznamuje žáky základních a středních škol s československými dějinami. Každá škola, která se rozhodne na zmíněném projektu participovat, má právo zvolit si jeden z několika nabízených dokumentárních filmů. Vybraný snímek následně dostane k dispozici zdarma a může jej prezentovat v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit.
V letošním jubilejním 10. ročníku, věnovanému 25. výročí sametové revoluce, jsme pro studenty čtvrtých ročníků vybraly dokumentární film Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“ Zajímavou výpověď o době nedávno minulé naši žáci zhlédli ve středu 26. listopadu. Po projekci vždy následuje beseda s historikem, filmařem nebo pamětníkem, my jsme pro tuto příležitost oslovily naše bývalé kolegyně Mgr. Marii Bryxovou  a Mgr. Janu Hájkovou, které poutavě a s užitím vlastních autentických zážitků vhodně dokreslily atmosféru tehdejších  listopadových událostí.

 


Myslíme si, že je velice důležité, aby mladá generace byla schopna utvářet si vlastní nezkreslený názor na základě pravdivých informací a byla obzvláště v dnešní době odolná vůči lži a manipulaci, a proto vidíme velký přínos v pořádání této akce. Pojmy jako „totalita“, „bezpráví“ a „cenzura“ se tak nestanou jen prázdnými hesly v učebnicích, a je na každém z nás, aby jejich konkrétní význam působil jako memento pro budoucí dekády.

Lucie Chudá, Marcela Ťulpová

.