Mladý sportovec ze SPŠ a SOU Uničov světovým šampionem!

Mladý sportovec ze SPŠ a SOU Uničov světovým šampionem!

Český reprezentant ve sjezdu na divoké vodě, Michal Šmoldas, se o prázdninách zúčastnil Mistrovství světa juniorů a U 23 ve sjezdu divoké vody na řece Nantahala v USA, u městečka Bryson City v Severní Karolíně. Michal přivezl celkem 2 zlaté medaile a k tomu společně s Karlem Šotolou, rovněž členem reprezentačního týmu ČR, získali v různých disciplínách ještě 5 stříbrných medailí.

smoldas

Michal je inteligentní a energický mladý muž, který život nevnímá jako pouhou existenci či přežívání, ale spíše jako možnost jít neustále kupředu za svým cílem, dosáhnout úspěchů, zvítězit. Kanoistice se věnuje devět let a v juniorské reprezentaci zastupuje místo na první lodi třetím rokem. Má na kontě několik velkých úspěchů, z nichž největší před ziskem titulu v USA, bylo vítězství na Mistrovství Evropy ve sprintu v roce 2014 v Banja Luce v Bosně a Hercegovině.

IMG 0023

Naše škola je velmi hrdá na jeho úspěchy a všemožně se snaží podporovat jeho odhodlání být tím nejlepším. Je úžasné, jak dokáže skloubit povinnosti studenta s tréninkovou zátěží vrcholového sportovce. V tom mu jako vzdělávací instituce vycházíme vstříc, individuální přístup a porozumění za strany pedagogického sboru Michalovi poskytuje potřebný prostor. Za to se nám Michal odvděčuje výbornými výsledky jak ve sportu, tak ve studiu. Všichni jsme na Michala ohromně pyšní a držíme mu palce při jeho dalších soubojích s nevyzpytatelným vodním živlem.

Mgr. Lucie Chudá

.

Slavnostní přijetí žáků prvních ročníků.

Dne 11. 9. 2015  byli slavnostně přijati prvňáci do řad studentů naší školy za účasti starosty p. Horáka a velké podpory rodičů.

Slavnostní slib přednesla Terezie Dittrichová, žákyně 1. C.

 

Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji, že:

  • - budu plnit všechny studijní povinnosti;
  • - vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;
  • - budu respektovat názory ostatních;
  • - se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

Závěrem obdrželi noví žáci upomínkové předměty, které pro ně připravili žáci naší školy.

 Fotogalerie

.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

Každoročně konaný mezinárodní strojírenský veletrh s typickým zázemím Brněnského výstaviště byl letos cílem i našich žáků. Dne 17. 9. 2015 žáci maturitních oborů 3. MS, 4. MS a 3. AB vyrazili probádat nově nabízené technologie a budoucí profesní příležitosti, které tato akce nabízí. Strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Naše žáky nejvíce zaujalo především pro ně příbuzné a hlavně studované téma třískové obrábění, CNC měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky. Součástí veletrhu byl i špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Veletrhu se neúčastnili jen firmy a odborníci s nabízenou technikou. Přítomné byly i vysoké školy, které zde představovali své studijní obory spojené s technologiemi a úspěchy výzkumu a vývoje.

.

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 5 televizí, 45 monitorů a 290 kg drobného elektra.

 

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 5 televizí, 45 monitorů a 290 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,47 MWh elektřiny, 651,07 litrů ropy, 64,92 m3 vody a 0,65 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,96 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,67 tun.


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.


Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

Ing. Marcela Ťulpová, koordinátorka Recyklohraní

.

Beseda o rizicích na internetu na SPŠ a SOU Uničov

Velice oblíbeným fenoménem, který se bohužel stal každodenní součástí života dnešních dětí, jsou sociální sítě, hlavně pak Facebook. Vzhledem k tomu, že si mnozí žáci neuvědomují možné hrozby, které využívání sociálních sítí skýtá, jsme se rozhodli s pomocí projektu E-Bezpečí zrealizovat dne 14. května 2015 tři besedy, které měly za cíl seznámit žáky s možnými riziky při komunikaci pomocí ICT technologií.
Lektorování se ujaly dvě odbornice z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu dvou vyučovacích hodin lektorky poutavým způsobem žákům prvních, druhých a třetích ročníků objasnily pojmy jako kyberšikana, kybergrooming, sexting a zdůraznily nebezpečí, jaké na ně číhá ve virtuálním světě, pokud nebudou dodržovat základní pravidla bezpečného chování na internetu. Žáci se také seznámili se skutečnými případy, které se staly i na území ČR, a rovněž jim byly předány informace, jak se zachovat v případě, že by se i oni sami stali obětí nějakého útočníka na internetu.


Seznámení s riziky ve virtuálním prostředí bylo pro naše žáky určitě velikým přínosem, protože si mnozí z nich uvědomili, jak lehké je v tomto prostředí zneužít třeba fotografie nebo osobní informace, které dnes a denně o sobě uveřejňují, a i samotní studenti besedu hodnotili jen pozitivně, protože jim problémy internetového prostředí přiblížila atraktivní formou.

Mgr. Lucie Chudá

.

Květinkový den – 13. 5. 2015

Měsíc květen žáci SPŠ A SOU Uničov zahájili Květinkovým dnem, kdy uspořádali sbírku pro Ligu proti rakovině. Jejím hlavním posláním je financování boje proti rakovině. V letošním roce Liga proti rakovině oslavila již 25. výročí svého založení a naše škola pro ni pořádala sbírku již 17. rokem, čímž vám chci také připomenout vaši dlouhodobou finanční účast na tomto projektu.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí měsíčku lékařského, symbolu této akce, a podpořili tak činnost Ligy proti rakovině. Podařilo se nám společně vybrat částku 25.774,-- Kč, což není částka zanedbatelná. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a budeme moci opět přispět na užitečnou věc.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

.

Rita – školné a zdravotní pojištění 2015

Vážení Ritini přátelé,
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příspěvky na její studium a zdravotní pojištění. I v letošním roce se nám podařilo společně vybrat a odeslat na její studijní účet 12.100,-- Kč, a tím jsme jí umožnili vzdělávat se již 5. rokem. Chci vám sdělit, že finanční částky, které jsme za poslední roky vybrali, jsou o něco vyšší než platba školného a zdravotního pojištění, zůstatek je uložen na jejím účtu v naší republice a z našetřených peněz bude uhrazen poslední rok jejího studia.
Věřím, že ji všichni rádi podpoříte i v dalších letech a společnými silami se nám podaří uskutečnit Ritin sen – dokončit studia.

Bohumila Eilewa Sovová

.

TALENT UNIČOV 2015

Týden před velikonocemi, tj. 30. 3. 2015 se již po páté v sále městského kina v Uničově udělovalo ocenění TALENT UNIČOV 2015.
Z řad našich žáků získal toto ocenění Daniel Šobota, žák třídy 3. OP oboru Mechanik opravář silničních a motorových vozidel, za 2. místo v celostátním kole matematické soutěže, jehož se účastnilo 96 soutěžících z celé republiky. Ocenění získal také Tomáš Konrád, žák třídy 3. OP oboru Obráběč kovů, za 3. místo v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 – OBRÁBĚČ KOVŮ “. Na 2. místě v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 – OBRÁBĚČ KOVŮ “ skončil Martin Hevera, taktéž žák třídy 3. OP oboru Obráběč kovů, který vedle ocenění bude naši školu reprezentovat také na celostátním kole v této prestižní soutěži. Ocenění obdržel za 2. místo v krajském kole soutěže odborných dovedností „ KOVO JUNIOR 2015 - STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK“ žák třídy 2. SZ oboru Strojní mechanik, Lukáš Gux, také bude naši školu reprezentovat v celostátním kole.


Za úspěchy v oblasti robotování byl oceněn i žák třídy 3. MS, tj oboru Mechanik seřizovač Ondřej Nepor. Účastnil se Hranického robotování, kde bylo přítomno 83 soutěžících ze 3 zemí (CZ, SK, PL). Zde získal 8. místo v kategorii Stopař. Ve Zlíně na Robotické fidlovačce ze 45 soutěžících získal 5. místo v kategorii Stopař Basic a 7. místo v kategorii Stopař Hard, v Bruntále na soutěži robotů skončil na 5. místě v kategorii Stopař a na našem RoboTripu v Uničově z 38 soutěžících byl na 6. místě v kategorii Stopař. Začátečník v této oblasti je Kryštof Koblas, žák 1. A oboru Strojírenství, kterému se podařilo krásné umístění na Robotickém dnu VŠB Ostrava, kde ve velké konkurenci skončil na 11. místě v kategorii Stopař.
Všem oceněným blahopřejeme.

B.Š.

.

VŠB-TU Ostrava

Dne 28. 03. 2015 jsme uskutečnili návštěvu vývojové laboratoře VŠB-TU Ostrava. Laboratoří nás osobně provedl doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. a seznámil nás s řešenými projekty. V současnosti se zabývají vývojem a testováním elektromobilů napájených z vodíkových článků.

Dále vývojem energetických rodinných ostrovních systémů, kdy energie z fotovoltaických článků je použita na rozklad vody na vodík a kyslík, vodík je uskladněn a následně použit jako palivo do palivových článků.

R.D.

.