SPŠ a SOU Uničov opět v Itálii

V polovině měsíce září studenti naší sloučené školy opět navštívili Itálii a v Bibione strávili kouzelných 8 dní. Tentokrát poprvé jeli žáci obou pracovišť naší školy a bylo velmi příjemné přihlížet situacím, kdy se stmelovali jak při soutěžích a společných aktivitách, tak i v době svého osobního volna.

Každé ráno jsme se setkali na hodinách angličtiny, poslední den studenti pracovali ve skupinkách na projektech, které jsou vystaveny v prostorách školy po zbytek školního roku a připomínají tak účastníkům zájezdu příjemně strávené chvíle ve slunné Itálii. V průběhu akce probíhala spousta soutěží jak u moře, tak i v prostorách ubytování, žáci vybili svou energii během sportovních aktivit, sami si připravili zábavný večer plný her a legrace, ale také se prošli k majáku a navštívili romantické Benátky. Dny plné aktivit však velmi rychle uběhly.

Přínosem pro žáky je vzájemné sblížení se, poznají cizí zemi, kde musí uplatnit své jazykové znalosti, musí si sami uvařit a uklidit, připravit program pro ostatní, utužují vztahy v kolektivních hrách, sportují a odváží si spoustu krásných prožitků.

Bohumila Eilewa Sovová

itálie

.

Slavnostní přijetí „nováčků“ na SPŠ a SOU Uničov

Letošní školní rok začal na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Uničově netradičně. Poprvé v historii této školy totiž vedení školy uspořádalo slavnostní přijetí žáků do prvních ročníků. Přivítání „nováčků“ bylo pojato ve slavnostním duchu a tomu odpovídal jak program, tak i místo konání.
Celá akce se uskutečnila 12. září 2014 v 10:30 hod. v koncertní síni v Uničově a moderování bylo svěřeno studentovi 4. ročníku Václavu Outratovi, který přivítal nejen všechny nové žáky, ale také hosty slavnostní akce. Hlavními účastníky byli samozřejmě noví žáci a jejich rodiče. Přizváni byli ale i žáci druhých ročníků, kteří ještě neměli tu čest být slavnostně přijati ke studiu. Akce by se nemohla konat bez vedení školy zastoupené ředitelem školy Ing. Pavlem Nováčkem, který se ujal úvodního slova. Slavností ráz a váhu celé akce zdůraznila přítomnost místostarostky města Uničov Ing. Jarmily Kaprálové, která ve svém vystoupení v krátkosti zavzpomínala na dobu, kdy školu navštěvovala. Novým žákům popřála především hodně úspěchů do jejich zápolení s „nástrahami“ učebního programu školy.
Součástí slavnostního programu bylo vystoupení hudebního souboru Základní umělecké školy v Uničově a kulturní vystoupení bývalého žáka školy.
A pak přišla ta očekávaná chvíle – chvíle slavnostního přijetí nových žáků prvního ročníku do velké rodiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov. Nervózní a rozechvělí byli nejen samotní žáci, ale docela určitě (a možná i více než oni) jejich rodiče. Mnozí z nich ještě nic takového nezažili, takže netrpělivost, nervozita a očekávání se dala vyčíst z jejich tváří a byla vcelku pochopitelná. Všichni noví žáci byli vyzváni na podium, kde jim ředitel školy Ing. Nováček předal imatrikulační listinu spolu s malým dárkem, což bylo jakési „povolení“ ke vstupu do 1. ročníku školy, kterou budou po následující roky navštěvovat.
Závěr slavnostního aktu, uvedení žáků prvních ročníků do studia uničovské Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, obstaral ředitel školy, který nově přijatým žákům pogratuloval a popřál jim především hodně zdaru v jejich následujícím studiu.
Akce se setkala s velkým ohlasem a lze si jen přát, aby se netradiční zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku stalo chvályhodnou tradicí školy.

Mgr. Lucie Chudá

Kompletní galerie

.

Exkurze do Ostravy

Dne 18. 6. 2014 se uskuteční pro žáky naší školy exkurze do Ostravy dle následujícího programu:

  1. Odjezd z Uničova z autobusového nádraží ve 5:55 h.
  2. Prohlídka Vítkovic od 8:30 (min. 120 min.).
  3. Návštěva VŠ Báňské - fakulty ekonomické, Stodolní ulice.
  4. Svět miniatur - Muniuni.
  5. Možnost oběda, rozchod - Forum Nová Karolína.
  6. Návrat do Uničova v cca 20:00 h.
.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2014

Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za účasti starosty města Mgr. Dalibora Horáka, vedení školy, pedagogického sboru a rodičů.
Absolventi oborů Strojírenství, Stavebnictví, Obchodní akademie, Mechanik seřizovač a Ekonomika podnikání obdrželi kromě maturitního vysvědčení i certifikát EUROPASS - dodatek k vysvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument popisuje obsah, úroveň, výsledky a kontext studia, které jeho držitel absolvoval.
Slavnostní akt byl završením jejich čtyřleté píle a nadání, více či méně usilovného snažení a v neposlední řadě i tolik potřebného štěstí.
Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi, v dalším studiu i osobním životě.

.

Maturitní zkoušky na SPŠ a SOU Uničov

V letošním školním roce se ústní maturitní zkoušky na naší škole konaly v posledních dvou květnových týdnech. Maturanti byli samozřejmě nervózní, někteří více, jiní méně, všichni se však snažili předvést co nejlepší výkony a zúročit tak znalosti získané v průběhu studia. Někteří studenti bohužel u maturity z některého předmětu neuspěli, ne snad proto, že by se vůbec nepřipravovali, jen na ně „nesedlo“ ono pověstné štěstí a výraznou roli také sehrál stres, jemuž jsou u maturitních zkoušek vystaveni. Nic ale není ztraceno, studenti půjdou k opravné maturitě v podzimním termínu a zcela určitě „zazáří v září“.

V odborných předmětech byly maturitní komise svědky velmi dobrých výkonů. Studenti oboru Obchodní akademie sklidili za své prokázané znalosti pochvalu předsedkyně maturitní komise Mgr. Tesařové z VOŠ Šumperk.

V písemných částech maturitních zkoušek reprezentovali studenti naši školu výborně. V matematice jsme se zařadili do celostátního průměru, v českém jazyce a cizích jazycích nás stoprocentní úspěšnost skutečně potěšila.

Závěrem a vyvrcholením maturitních zkoušek bylo 5. června předávání maturitních vysvědčení za účasti představitelů města, které proběhlo v koncertní síni v Uničově. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili rodiče, příbuzní a přátelé úspěšných maturantů. Kromě maturitního vysvědčení obdrželi všichni absolventi také europas, kterým mohou prokázat svou odbornou kvalifikaci v celé Evropské unii.

Zkoušky dospělosti skončily a dnes již bývalí studenti se vydali každý svou cestou, někteří na vysokou školu, jiní do praxe, další např. do zahraničí získat nové zkušenosti. Všem přejeme, aby byli úspěšní a spokojení, ať byla jejich volba jakákoli, a aby na školu, která se je snažila na jejich budoucí profesní dráhu připravit co nejlépe, vzpomínali jen v dobrém.

Vedení školy a pedagogický sbor SPŠ a SOU Uničov.

.

Zástupci ZŠ na SPŠ a SOU Uničov

SPŠ a SOU Uničov je partnerem projektu Olomouckého kraje:
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“. Mezi klíčové aktivity tohoto projektu patří činnost tří kroužků, a to modelářsko-robotického, základů CAD/CEM a užití CNC strojů. Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci ze základních škol z Uničova a okolí.
Dne 15. 5. 2014 se společně setkali zástupci ze ZŠ se členy realizačního týmu tohoto projektu na SPŠ a SOU na Moravském náměstí v Uničově.
Účastníci se navzájem informovali o zkušenostech získaných při realizaci volnočasových aktivit. Zástupci ZŠ měli možnost se seznámit i s další aktivitou tohoto projektu a tou je tvorba elektronické učebnice pro strojírenství. Následně se všichni účastnili činnosti kroužků.
Závěrem byla projednána forma další spolupráce.
Mgr. Bronislava Šínová

ZS2

.

Poděkování občanům – Květinkový den

Vážení občané,

ráda bych Vám poděkovala za opětovnou podporu Květinkového dne konaného 14. 5. 2014, kterou pro Ligu proti rakovině pořádali žáci SPŠ a SOU Uničov. Z výsledků sbírky lze vyčíst, že tato akce má v našem městě již dlouhodobou tradici, naše škola ji pořádá po celou dobu její existence (mimo 1. ročníku). Liga proti rakovině každoročně sbírku věnuje určitému karcinogennímu onemocnění, v letošním roce se zaměřila na rakovinu plic. O velkém ohlasu sbírky svědčí i zájem Vás, našich občanů, kteří se o její konání zajímáte již s předstihem.

Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří svým příspěvkem sbírku obohatili, často i vyšší částkou, než byla hodnota symbolu – kytičky měsíčku lékařského, ale i našim studentům, kteří naše občany oslovovali v ulicích. Všem se nám společnými silami podařilo Lize proti rakovině přispět finanční částkou 38.971,-- Kč, což je vskutku částka nemalá. Pevně věřím, že i v dalších letech tuto prospěšnou akci podpoříme obdobným finančním obnosem.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

.

Učitel SPŠ a SOU Uničov získal prestižní titul Pedagog Olomouckého kraje

Dne 1. dubna 2014 proběhlo v Moravském divadle v Olomouci oceňování nejlepších pedagogů ze školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji. Pamětní medaili spolu s pamětním listem předával hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a jeho náměstek pro oblast školství Zdeněk Švec. Ocenění obdrželo celkem 15 pedagogů z celého Olomouckého kraje. Ohodnocena byla především jejich nadstandardní práce, inovativní a kreativní přístup k výuce, dále pak i odborná, publikační a prezentační činnost a v neposlední řadě i případné zapojení do specializovaných projektů.
Možná by na tom nebylo nic zvláštního a přešli bychom to jako jednu ze spousty dalších informací, které jsou nám předkládány, kdyby jedním z oceněných pedagogů nebyl také zástupce naší školy, učitel fyziky, pan Mgr. Radim Děrda. Na ocenění byl navržen nejen za svou dlouholetou pedagogickou práci, ale především za aktivity v mimoškolním vzdělávání studentů na naší škole, kde s úspěchem vede robotický kroužek. Robotika je nauka o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích, která spojuje oblast elektroniky, mechaniky a softwaru. Pan Mgr. Děrda dokázal svými znalostmi této problematiky a snahou předat je studentům přilákat do robotnického kroužku celou řadu zájemců nejen z řad studentů naší střední školy. Kroužek se stal díky zajímavosti probírané problematiky, ale zejména díky  profesionálnímu přístupu našeho kolegy, jedním z nejžádanějších a nejnavštěvovanějších kroužků v rámci mimoškolních aktivit naší školy.
Touto cestou bychom chtěli my, spolupracovníci a především členové robotnického kroužku, panu Mgr. Děrdovi poblahopřát k zaslouženému ocenění jeho dlouholeté a obětavé práce, a také mu popřát, aby toto ocenění nebylo jeho posledním.
Naše škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, si považuje za čest a je hrdá na to, že jedním z členů učitelského sboru je pedagog patřící za uplynulé období k těm nejlepším pedagogům Olomouckého kraje.

Mgr. Lucie Chudá

.

Talent Uničov 2014

Již čtvrtým rokem oceňují představitelé města Uničov žáky za mimořádné výsledky v mimoškolní činnosti. Z naší školy patřili mezi oceněné tito žáci.


1. Ondřej  Hel  z Klopiny. V loňském školním roce úspěšně vykonal závěrečné zkoušky v oboru Opravář zemědělských strojů a také se probojoval do mezinárodní soutěže odborných dovedností ve svařování „ Zlatý pohár LINDE“, kde se umístil na krásném 19. místě.
2. Daniel Šobota  z Nové Hradečné z 2. ročníku oboru Obráběč kovů. Byl oceněný za dosažené výsledky v matematice. V loňském školním roce obsadil 2. místo v celostátním kole matematické soutěže, kde se v jeho kategorii celkem účastnilo 157 žáků v rámci celé republiky.
3. Patrik Šebesta z Dlouhé Loučky, vyučen v oboru Obráběč kovů. V současné době studuje 2. ročník maturitního oboru Mechanik seřizovač. Umístil se na 2. místě v krajské a na 3. místě v celostátní soutěži odborných dovedností v obrábění KOVO junior. V předchozím roce obsadil 3. místo v celostátním kole matematické soutěže.   


Následující tři žáci byli vyhodnoceni za úspěchy v robotice.


4. Marián Laurin z Uničova, žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. V Hranickém robotování (s mezinárodní účastí) obsadil 1. místo v konstruktérské soutěži, ve Zlíně na Robotické fidlovačce získal 4. místo v kategorii stopař, úspěšně absolvoval i soutěž v Bruntále a na VŠB v Ostravě.
5. Tomáš Kleibl z Uničova, žák 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Největším jeho úspěchem bylo 2. místo v kategorii robotů s řízenou přední nápravou na Uničovském robotování.  Do 10. místa zabodoval i v soutěžích Hranické robotování, ve Zlínské fidlovačce, v Bruntále i na VŠB v Ostravě.
6. Ondřej Nepor z Luké, žák 2. ročníku také z oboru Mechanik seřizovač. Obdobně jako jeho starší kamarád se umístil do 10. místa v předchozích soutěžích v robotování.

 

Všem výše uvedeným žákům blahopřejeme.

.

Sluníčkový den


Měsíc duben žáci SPŠ A SOU Uničov zahájili Sluníčkovým dnem, kdy uspořádali sbírku pro Nadační fond Rozum a Cit. Jeho hlavním posláním je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče. Již 17 let Nadační fond pomáhá opuštěným dětem v náhradních rodinách, které jsou často jedinou šancí, kdy tyto děti mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí magnetky, placky nebo žetonu a podpořili tak Nadační fond Rozum a Cit. Podařilo se nám společně vybrat částku 11.783,-- Kč, což není částka zanedbatelná. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak nejedno dětské srdíčko.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovoá

.

Kovo Junior 2014

Vyhlašovatel soutěže: CECH KOVO ČR
Regionální kola soutěže – České Ručičky 2013/2014
Krajské soutěže Zručnosti žáků středních škol Olomouckého kraje

 

Obor: Mechanik seřizovač
Pořadatel soutěže: Střední škola technická a Zemědělská
Mohelnice 1. Máje 2, 789 85 Mohelnice
Termín Konání: 25. 2. 2014
Umístění Našich Žáků: 4. a 5. místo

 

Obor: Strojní mechanik - Zámečník
Pořadatel soutěže: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk
Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk
Termín konání: 5. 3. 2014
Umístění našich žáků: 9. místo

 

Obor: Obráběč kovů
Pořadatel soutěže: Střední škola technická a Zemědělská
Mohelnice 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Termín konání: 11. 3. 2014
Umístění našich žáků: 5. a 6. místo

.