Hranické robotování 2015

V úterý 24. 03. 2015 se utkalo 130 soutěžících s 84 roboty z Česka, Slovenska a Polska. V hlavní kategorii „roboti řízení procesorem SŠ“ se v konkurenci 22 robotů umístil na 5. místě Ondřej Nepor, žák třídy 3. MS. K umístění mu pomohla velice dobře nastavená PID regulace.
Velkým úspěchem bylo umístění našim mladších roboťáků. V kategorii „roboti řízení procesorem ZŠ“, v konkurenci 9 robotů, obsadil 1. místo Filip Hamrla a v kategorii „Lego ZŠ“, v konkurenci 7 robotů, vyhrál Daniel Staník. Je úžasné, že se svými časy by se oba umístili do 5. místa i v kategorii SŠ.


(Jen pro informaci, tito dva úžasně zabodovali i v PL,  kde se soutěžilo bez rozlišení kategorií. V procesorech z 38 robotů na 8. místě Filip, byl by na 6. místě, ale z časových důvodů omezili účast na finálové dráze. V Legu z 31 robotů 12. místě Dan, i on by se umístil o 2 místa lépe, ale...)

R.D.

.

Zatmění Slunce

Žáci třídy 1.MS využili příležitost pozorovat částečné zatmění Slunce, kdy v maximu Měsíc zakryl 73% slunečního kotouče. Aby bylo možné jev pozorovat i kvantitativně, použili metodu zobrazení štěrbinou na stínítku - camera obscura. Další zatmění nás čeká v roce 2021.

R.D.

.

Měření v přírodě

Žáci třídy 1. S spojili příjemné s užitečným. Využili krásného předjarního dne k laboratorní práci v terénu. Jejich úkolem bylo změřit výšku stromů stojících v parčíku u kina. Po kratším úvaze se rozhodli pro využití vrženého stínu a znalostí o podobnosti pravoúhlých trojúhelníků. Měření se jim povedlo s přesností lepší, než 5%.

R.D.

.

Z činnosti kroužků

pracujících v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Již druhým rokem úspěšně fungují při naší škole tři kroužky, které jsou určeny pro naše žáky i pro žáky ZŠ. Jedná se o modelářsko-robotický a CAD-CAM kroužek, které vede Mgr. Radim Děrda a CNC kroužek pod vedením p. O. Šišmy a p. R. Zapletala. Členové těchto kroužků dosahují skvělých úspěchů v různých soutěžích se zaměřením především na robotování. O konkrétních akcích informujeme individuálně. Na činnost kroužků se přišla podívat krajská koordinátorka p. Blažková. Vedoucí volnočasových aktivit ji seznámili s tím, co se jim podařilo vytvořit od její minulé návštěvy. Mgr. Blažková velmi ocenila práci vedoucích výše uvedených kroužků i jejich úspěchy v soutěžích.

B.Š.

.

Roboťáci ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově opět zazářili

Členové robotického kroužku při SPŠ a SOU Uničov, realizovaného v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, oslavili pololetní vysvědčení účastí na prestižní soutěži robotů stopařů, kterou pořádala Vysoká škola báňská v Ostravě.

Soutěže se zúčastnili ti nejlepší závodníci z různých koutů republiky i ze zahraničí, proto jsme i my vyslali své osvědčené borce, kteří nejen že nezklamali, ale obsadili přední místa.

Bratři Alexandr a Marian Laurinovi, kteří nás vždy výborně reprezentují, vybojovali skvělé 2. místo v konkurenci 30 robotů vlastní konstrukce, a to s pouhou půlsekundovou ztrátou na vítěze.

V těsném závěsu za nimi se na 3. místě umístil další náš vynikající závodník David Havránek.

Ani za další výsledky se nemusíme stydět. Radim Děrda a Kryštof Koblas zajeli velmi dobře a získali pěkné 10. a 11. místo.

Za zmínku určitě stojí, že jsme porazili soupeře z Polska, kteří pro nás byli ještě vloni nedosažitelní. Také nás hodně potěšilo, že jsme za sebou nechali většinu našich starých známých rivalů ze Střední průmyslové školy v Hranicích.

Závod v Ostravě byl pro nás obrovským úspěchem, cesta k němu však nebyla jednoduchá. Protože všichni naši soupeři přešli na výkonnější mikrořadiče od firmy ATMEL, rychle jsme je zakoupili a začali je studovat a programovat. Zvládli jsme to během několika týdnů a díky tomu jsme v Ostravě fantasticky zabodovali.

I když je letošní rok teprve na začátku, my se už připravujeme na další soutěže. Ta nejbližší se koná v březnu a bude to národní kolo mezinárodní soutěže RoboRave 2015. Tady budou naši roboti čelit novým výzvám – samostatné hašení ohně a převážení míčků. Příprava pro nás bude náročná, ale věříme, že se opět zařadíme mezi nejlepší. Ale o tom zase příště.

R:D

.

2. ročník soutěže malých robotů – RoboTrip 2014 Uničov

Druhý prosincový týden patřil na naší škole malým i velkým fanouškům robotiky a jejich šikovným robotům. Druhého ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet robotů – celkem 38, což bylo zásluhou vysoké úrovně prvního ročníku, který jsme v Uničově pořádali. Robotičtí nadšenci neváhali a velmi rádi si opět přijeli zasoutěžit.

Závodilo se ve dvou disciplínách a šesti kategoriích. V základních kategoriích soutěžili žáci základních a středních škol. Další kategorie podle typu robota patřily závodníkům s roboty ze stavebnic nebo vlastní výroby. V základní disciplíně Stopař Easy roboti sledovali černou 1,5 cm širokou čáru, která není přerušovaná ani křížená. V náročnější disciplíně Stopař Hard museli roboti nejen zvládnout přerušení a křížení čáry, ale i objet překážku a vrátit se na trasu.

Z našeho týmu zazářil na 1. místě Dominik Štrúbel v kategorii Lego ZŠ s časem, který by se neztratil ani v kategorii SŠ. Také Ondřej Nepor na 6. místě a David Havránek na 7. místě zdárně dojeli a obhájili čest mezi středoškoláky.
Uničovká soutěž byla velmi úspěšná, což dokazuje i řada pochvalných emailů, které jsme dostali. Zásluhu na tom má zejména tým pedagogů a členů Hobby klubu při SPŠ a SOU Uničov, který se realizuje v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Zvláštní poděkování si zaslouží i Jiří Škabraha a Tomáš Kleibl, a to za perfektně připravené tratě, které si všichni účastníci velmi pochvalovali.

Chtěli bychom vyjádřit radost z toho, že se nám zase podařila „dobrá věc“. Uspořádali jsme soutěž v atraktivních disciplínách, která měla hladký průběh a zúčastnila se jí řada skvělých závodníků se svými stroji. Doufáme také, že v některých divácích vzbudila zájem o roboty a že je brzy přivítáme v našich řadách.

R:D

.

Opět jsme přispěli nadačnímu Fondu Sidus

Vážení kolegové a studenti,

chci poděkovat všem, kteří jste si i v letošním roce zakoupili placičku nebo propisku v hodnotě 35,-- Kč a přispěli tím částkou 3.500,-- Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2 v Praze Molole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

 

Přikládám certifikát, který jsem obdržela od organizátorů sbírky a přeji Vám všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v příštím roce.

Bohumila Eilewa Sovová

.

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov – motivací proti pasivitě

Jak všichni dobře víme, v poslední době klesá zájem žáků o studium technických oborů. Tento trend naprosto nereflektuje situaci na trhu práce, kde naopak přibývá pracovních příležitostí pro absolventy technických oborů. Pracovníci Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov jsou si plně vědomi aktuální situace, kdy se mnoho velkých zaměstnavatelů v regionu potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě, a rozhodli se s tímto problémem aktivně bojovat. V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji proto pedagogové SPŠ a SOU Uničov uspořádali dne 9. prosince pro žáky ZŠ z Uničova a okolí akci s názvem Den zručnosti.
Učitelé využili bohatých zkušeností z předchozích ročníků a připravili pro zájemce několik pracovišť strukturovaných podle specifických oborů. Oproti předchozím letům pak SPŠ a SOU Uničov rozšířila nabídku studijních zaměření a tak připravila workshopy i pro obory Průmyslová ekologie a Obchodní akademie. V průběhu akce byli žáci motivováni též materiální formou -  každý účastník obdržel odměnu v podobě drobných upomínkových balíčků.
O tom, že zájem o tuto akci mezi absolventy základních škol roste, vypovídá i statistika - zatímco v roce 2013 se Dne zručnosti zúčastnilo 87 žáků z 16 základních škol, letos jsme přivítali 113 žáků ze stejného počtu škol.  
Celá akce by se neobešla bez záštity a zastoupení významných průmyslových firem z blízkého okolí. V letošním roce se takto prezentovala firma HOPAX s.r.o.  Červenka   – výrobce ocelových konstrukcí, PEVEKO spol. s. r.o. Uherské Hradiště, závod Šternberk, produkující elektromagnetické ventily a regulační techniku, a firma DAVON s.r.o., která se specializuje především na výrobu rozbíjecích zařízení, hydraulických drapáků a speciálních stavebních strojů. Spolupráce výrobních firem tak mimo jiné nabízí absolventům SPŠ a SOU perspektivu na uplatnění v oboru po úspěšném ukončení studia.


Rostoucí zájem budoucích absolventů základních škol je zcela určitě odměnou všem pracovníkům SPŠ a SOU Uničov, kteří se na přípravě a realizaci celé zdařilé akce podíleli. Za to jim po zásluze patří pochvala a upřímné poděkování. Největší odměnou jim ale zcela jistě bude, až se s účastníky Dne zručnosti setkají 1. září ve školních lavicích.

Mgr. Lucie Chudá

.

25. výročí sametové revoluce na SPŠ a SOU Uničov

Měsíc listopad je na naší škole již řadu let věnován projektu „Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách“. Společnost Člověk v tísni, tradičně zastřešující tuto významnou akci, tak zábavnou a atraktivní formou seznamuje žáky základních a středních škol s československými dějinami. Každá škola, která se rozhodne na zmíněném projektu participovat, má právo zvolit si jeden z několika nabízených dokumentárních filmů. Vybraný snímek následně dostane k dispozici zdarma a může jej prezentovat v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit.
V letošním jubilejním 10. ročníku, věnovanému 25. výročí sametové revoluce, jsme pro studenty čtvrtých ročníků vybraly dokumentární film Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“ Zajímavou výpověď o době nedávno minulé naši žáci zhlédli ve středu 26. listopadu. Po projekci vždy následuje beseda s historikem, filmařem nebo pamětníkem, my jsme pro tuto příležitost oslovily naše bývalé kolegyně Mgr. Marii Bryxovou  a Mgr. Janu Hájkovou, které poutavě a s užitím vlastních autentických zážitků vhodně dokreslily atmosféru tehdejších  listopadových událostí.

 


Myslíme si, že je velice důležité, aby mladá generace byla schopna utvářet si vlastní nezkreslený názor na základě pravdivých informací a byla obzvláště v dnešní době odolná vůči lži a manipulaci, a proto vidíme velký přínos v pořádání této akce. Pojmy jako „totalita“, „bezpráví“ a „cenzura“ se tak nestanou jen prázdnými hesly v učebnicích, a je na každém z nás, aby jejich konkrétní význam působil jako memento pro budoucí dekády.

Lucie Chudá, Marcela Ťulpová

.

SPŠ a SOU Uničov opět v Itálii

V polovině měsíce září studenti naší sloučené školy opět navštívili Itálii a v Bibione strávili kouzelných 8 dní. Tentokrát poprvé jeli žáci obou pracovišť naší školy a bylo velmi příjemné přihlížet situacím, kdy se stmelovali jak při soutěžích a společných aktivitách, tak i v době svého osobního volna.

Každé ráno jsme se setkali na hodinách angličtiny, poslední den studenti pracovali ve skupinkách na projektech, které jsou vystaveny v prostorách školy po zbytek školního roku a připomínají tak účastníkům zájezdu příjemně strávené chvíle ve slunné Itálii. V průběhu akce probíhala spousta soutěží jak u moře, tak i v prostorách ubytování, žáci vybili svou energii během sportovních aktivit, sami si připravili zábavný večer plný her a legrace, ale také se prošli k majáku a navštívili romantické Benátky. Dny plné aktivit však velmi rychle uběhly.

Přínosem pro žáky je vzájemné sblížení se, poznají cizí zemi, kde musí uplatnit své jazykové znalosti, musí si sami uvařit a uklidit, připravit program pro ostatní, utužují vztahy v kolektivních hrách, sportují a odváží si spoustu krásných prožitků.

Bohumila Eilewa Sovová

itálie

.

Slavnostní přijetí „nováčků“ na SPŠ a SOU Uničov

Letošní školní rok začal na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Uničově netradičně. Poprvé v historii této školy totiž vedení školy uspořádalo slavnostní přijetí žáků do prvních ročníků. Přivítání „nováčků“ bylo pojato ve slavnostním duchu a tomu odpovídal jak program, tak i místo konání.
Celá akce se uskutečnila 12. září 2014 v 10:30 hod. v koncertní síni v Uničově a moderování bylo svěřeno studentovi 4. ročníku Václavu Outratovi, který přivítal nejen všechny nové žáky, ale také hosty slavnostní akce. Hlavními účastníky byli samozřejmě noví žáci a jejich rodiče. Přizváni byli ale i žáci druhých ročníků, kteří ještě neměli tu čest být slavnostně přijati ke studiu. Akce by se nemohla konat bez vedení školy zastoupené ředitelem školy Ing. Pavlem Nováčkem, který se ujal úvodního slova. Slavností ráz a váhu celé akce zdůraznila přítomnost místostarostky města Uničov Ing. Jarmily Kaprálové, která ve svém vystoupení v krátkosti zavzpomínala na dobu, kdy školu navštěvovala. Novým žákům popřála především hodně úspěchů do jejich zápolení s „nástrahami“ učebního programu školy.
Součástí slavnostního programu bylo vystoupení hudebního souboru Základní umělecké školy v Uničově a kulturní vystoupení bývalého žáka školy.
A pak přišla ta očekávaná chvíle – chvíle slavnostního přijetí nových žáků prvního ročníku do velké rodiny Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov. Nervózní a rozechvělí byli nejen samotní žáci, ale docela určitě (a možná i více než oni) jejich rodiče. Mnozí z nich ještě nic takového nezažili, takže netrpělivost, nervozita a očekávání se dala vyčíst z jejich tváří a byla vcelku pochopitelná. Všichni noví žáci byli vyzváni na podium, kde jim ředitel školy Ing. Nováček předal imatrikulační listinu spolu s malým dárkem, což bylo jakési „povolení“ ke vstupu do 1. ročníku školy, kterou budou po následující roky navštěvovat.
Závěr slavnostního aktu, uvedení žáků prvních ročníků do studia uničovské Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště, obstaral ředitel školy, který nově přijatým žákům pogratuloval a popřál jim především hodně zdaru v jejich následujícím studiu.
Akce se setkala s velkým ohlasem a lze si jen přát, aby se netradiční zahájení školního roku pro žáky prvního ročníku stalo chvályhodnou tradicí školy.

Mgr. Lucie Chudá

Kompletní galerie

.