Exkurze do Ostravy

Dne 18. 6. 2014 se uskuteční pro žáky naší školy exkurze do Ostravy dle následujícího programu:

  1. Odjezd z Uničova z autobusového nádraží ve 5:55 h.
  2. Prohlídka Vítkovic od 8:30 (min. 120 min.).
  3. Návštěva VŠ Báňské - fakulty ekonomické, Stodolní ulice.
  4. Svět miniatur - Muniuni.
  5. Možnost oběda, rozchod - Forum Nová Karolína.
  6. Návrat do Uničova v cca 20:00 h.
.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2014

Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za účasti starosty města Mgr. Dalibora Horáka, vedení školy, pedagogického sboru a rodičů.
Absolventi oborů Strojírenství, Stavebnictví, Obchodní akademie, Mechanik seřizovač a Ekonomika podnikání obdrželi kromě maturitního vysvědčení i certifikát EUROPASS - dodatek k vysvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument popisuje obsah, úroveň, výsledky a kontext studia, které jeho držitel absolvoval.
Slavnostní akt byl završením jejich čtyřleté píle a nadání, více či méně usilovného snažení a v neposlední řadě i tolik potřebného štěstí.
Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v praxi, v dalším studiu i osobním životě.

.

Maturitní zkoušky na SPŠ a SOU Uničov

V letošním školním roce se ústní maturitní zkoušky na naší škole konaly v posledních dvou květnových týdnech. Maturanti byli samozřejmě nervózní, někteří více, jiní méně, všichni se však snažili předvést co nejlepší výkony a zúročit tak znalosti získané v průběhu studia. Někteří studenti bohužel u maturity z některého předmětu neuspěli, ne snad proto, že by se vůbec nepřipravovali, jen na ně „nesedlo“ ono pověstné štěstí a výraznou roli také sehrál stres, jemuž jsou u maturitních zkoušek vystaveni. Nic ale není ztraceno, studenti půjdou k opravné maturitě v podzimním termínu a zcela určitě „zazáří v září“.

V odborných předmětech byly maturitní komise svědky velmi dobrých výkonů. Studenti oboru Obchodní akademie sklidili za své prokázané znalosti pochvalu předsedkyně maturitní komise Mgr. Tesařové z VOŠ Šumperk.

V písemných částech maturitních zkoušek reprezentovali studenti naši školu výborně. V matematice jsme se zařadili do celostátního průměru, v českém jazyce a cizích jazycích nás stoprocentní úspěšnost skutečně potěšila.

Závěrem a vyvrcholením maturitních zkoušek bylo 5. června předávání maturitních vysvědčení za účasti představitelů města, které proběhlo v koncertní síni v Uničově. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili rodiče, příbuzní a přátelé úspěšných maturantů. Kromě maturitního vysvědčení obdrželi všichni absolventi také europas, kterým mohou prokázat svou odbornou kvalifikaci v celé Evropské unii.

Zkoušky dospělosti skončily a dnes již bývalí studenti se vydali každý svou cestou, někteří na vysokou školu, jiní do praxe, další např. do zahraničí získat nové zkušenosti. Všem přejeme, aby byli úspěšní a spokojení, ať byla jejich volba jakákoli, a aby na školu, která se je snažila na jejich budoucí profesní dráhu připravit co nejlépe, vzpomínali jen v dobrém.

Vedení školy a pedagogický sbor SPŠ a SOU Uničov.

.

Zástupci ZŠ na SPŠ a SOU Uničov

SPŠ a SOU Uničov je partnerem projektu Olomouckého kraje:
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“. Mezi klíčové aktivity tohoto projektu patří činnost tří kroužků, a to modelářsko-robotického, základů CAD/CEM a užití CNC strojů. Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci ze základních škol z Uničova a okolí.
Dne 15. 5. 2014 se společně setkali zástupci ze ZŠ se členy realizačního týmu tohoto projektu na SPŠ a SOU na Moravském náměstí v Uničově.
Účastníci se navzájem informovali o zkušenostech získaných při realizaci volnočasových aktivit. Zástupci ZŠ měli možnost se seznámit i s další aktivitou tohoto projektu a tou je tvorba elektronické učebnice pro strojírenství. Následně se všichni účastnili činnosti kroužků.
Závěrem byla projednána forma další spolupráce.
Mgr. Bronislava Šínová

ZS2

.

Poděkování občanům – Květinkový den

Vážení občané,

ráda bych Vám poděkovala za opětovnou podporu Květinkového dne konaného 14. 5. 2014, kterou pro Ligu proti rakovině pořádali žáci SPŠ a SOU Uničov. Z výsledků sbírky lze vyčíst, že tato akce má v našem městě již dlouhodobou tradici, naše škola ji pořádá po celou dobu její existence (mimo 1. ročníku). Liga proti rakovině každoročně sbírku věnuje určitému karcinogennímu onemocnění, v letošním roce se zaměřila na rakovinu plic. O velkém ohlasu sbírky svědčí i zájem Vás, našich občanů, kteří se o její konání zajímáte již s předstihem.

Ráda bych poděkovala všem občanům, kteří svým příspěvkem sbírku obohatili, často i vyšší částkou, než byla hodnota symbolu – kytičky měsíčku lékařského, ale i našim studentům, kteří naše občany oslovovali v ulicích. Všem se nám společnými silami podařilo Lize proti rakovině přispět finanční částkou 38.971,-- Kč, což je vskutku částka nemalá. Pevně věřím, že i v dalších letech tuto prospěšnou akci podpoříme obdobným finančním obnosem.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

.

Učitel SPŠ a SOU Uničov získal prestižní titul Pedagog Olomouckého kraje

Dne 1. dubna 2014 proběhlo v Moravském divadle v Olomouci oceňování nejlepších pedagogů ze školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji. Pamětní medaili spolu s pamětním listem předával hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a jeho náměstek pro oblast školství Zdeněk Švec. Ocenění obdrželo celkem 15 pedagogů z celého Olomouckého kraje. Ohodnocena byla především jejich nadstandardní práce, inovativní a kreativní přístup k výuce, dále pak i odborná, publikační a prezentační činnost a v neposlední řadě i případné zapojení do specializovaných projektů.
Možná by na tom nebylo nic zvláštního a přešli bychom to jako jednu ze spousty dalších informací, které jsou nám předkládány, kdyby jedním z oceněných pedagogů nebyl také zástupce naší školy, učitel fyziky, pan Mgr. Radim Děrda. Na ocenění byl navržen nejen za svou dlouholetou pedagogickou práci, ale především za aktivity v mimoškolním vzdělávání studentů na naší škole, kde s úspěchem vede robotický kroužek. Robotika je nauka o robotech, jejich designu, výrobě a aplikacích, která spojuje oblast elektroniky, mechaniky a softwaru. Pan Mgr. Děrda dokázal svými znalostmi této problematiky a snahou předat je studentům přilákat do robotnického kroužku celou řadu zájemců nejen z řad studentů naší střední školy. Kroužek se stal díky zajímavosti probírané problematiky, ale zejména díky  profesionálnímu přístupu našeho kolegy, jedním z nejžádanějších a nejnavštěvovanějších kroužků v rámci mimoškolních aktivit naší školy.
Touto cestou bychom chtěli my, spolupracovníci a především členové robotnického kroužku, panu Mgr. Děrdovi poblahopřát k zaslouženému ocenění jeho dlouholeté a obětavé práce, a také mu popřát, aby toto ocenění nebylo jeho posledním.
Naše škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, si považuje za čest a je hrdá na to, že jedním z členů učitelského sboru je pedagog patřící za uplynulé období k těm nejlepším pedagogům Olomouckého kraje.

Mgr. Lucie Chudá

.

Talent Uničov 2014

Již čtvrtým rokem oceňují představitelé města Uničov žáky za mimořádné výsledky v mimoškolní činnosti. Z naší školy patřili mezi oceněné tito žáci.


1. Ondřej  Hel  z Klopiny. V loňském školním roce úspěšně vykonal závěrečné zkoušky v oboru Opravář zemědělských strojů a také se probojoval do mezinárodní soutěže odborných dovedností ve svařování „ Zlatý pohár LINDE“, kde se umístil na krásném 19. místě.
2. Daniel Šobota  z Nové Hradečné z 2. ročníku oboru Obráběč kovů. Byl oceněný za dosažené výsledky v matematice. V loňském školním roce obsadil 2. místo v celostátním kole matematické soutěže, kde se v jeho kategorii celkem účastnilo 157 žáků v rámci celé republiky.
3. Patrik Šebesta z Dlouhé Loučky, vyučen v oboru Obráběč kovů. V současné době studuje 2. ročník maturitního oboru Mechanik seřizovač. Umístil se na 2. místě v krajské a na 3. místě v celostátní soutěži odborných dovedností v obrábění KOVO junior. V předchozím roce obsadil 3. místo v celostátním kole matematické soutěže.   


Následující tři žáci byli vyhodnoceni za úspěchy v robotice.


4. Marián Laurin z Uničova, žák 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. V Hranickém robotování (s mezinárodní účastí) obsadil 1. místo v konstruktérské soutěži, ve Zlíně na Robotické fidlovačce získal 4. místo v kategorii stopař, úspěšně absolvoval i soutěž v Bruntále a na VŠB v Ostravě.
5. Tomáš Kleibl z Uničova, žák 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Největším jeho úspěchem bylo 2. místo v kategorii robotů s řízenou přední nápravou na Uničovském robotování.  Do 10. místa zabodoval i v soutěžích Hranické robotování, ve Zlínské fidlovačce, v Bruntále i na VŠB v Ostravě.
6. Ondřej Nepor z Luké, žák 2. ročníku také z oboru Mechanik seřizovač. Obdobně jako jeho starší kamarád se umístil do 10. místa v předchozích soutěžích v robotování.

 

Všem výše uvedeným žákům blahopřejeme.

.

Sluníčkový den


Měsíc duben žáci SPŠ A SOU Uničov zahájili Sluníčkovým dnem, kdy uspořádali sbírku pro Nadační fond Rozum a Cit. Jeho hlavním posláním je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče. Již 17 let Nadační fond pomáhá opuštěným dětem v náhradních rodinách, které jsou často jedinou šancí, kdy tyto děti mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině.

Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí magnetky, placky nebo žetonu a podpořili tak Nadační fond Rozum a Cit. Podařilo se nám společně vybrat částku 11.783,-- Kč, což není částka zanedbatelná. Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak nejedno dětské srdíčko.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovoá

.

Kovo Junior 2014

Vyhlašovatel soutěže: CECH KOVO ČR
Regionální kola soutěže – České Ručičky 2013/2014
Krajské soutěže Zručnosti žáků středních škol Olomouckého kraje

 

Obor: Mechanik seřizovač
Pořadatel soutěže: Střední škola technická a Zemědělská
Mohelnice 1. Máje 2, 789 85 Mohelnice
Termín Konání: 25. 2. 2014
Umístění Našich Žáků: 4. a 5. místo

 

Obor: Strojní mechanik - Zámečník
Pořadatel soutěže: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk
Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk
Termín konání: 5. 3. 2014
Umístění našich žáků: 9. místo

 

Obor: Obráběč kovů
Pořadatel soutěže: Střední škola technická a Zemědělská
Mohelnice 1. máje 2, 789 85 Mohelnice
Termín konání: 11. 3. 2014
Umístění našich žáků: 5. a 6. místo

.

7. ročník regionální soutěže v CAD programech

Dne 5. 3. 2014 se naše škola zúčastnila 7. regionální soutěže v CAD programech na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci. Soutěžilo se ve třech kategoriích: 2D žáci, 3D žáci a 3D učitelé. V případě obsazení všech tří kategorií měla zúčastněná škola možnost být vyhodnocena také v kategorii nejlepší škola Olomouckého kraje. V nelehké konkurenci se naše škola umístila na krásném třetím místě. Postřehem ze soutěže bylo, že mezi žáky začíná převládat trend věnovat se spíše 3D konstruování, tento trend kopíruje také trendy v průmyslové výrobě. Přesto zvládnutí 2D konstruování stále patří k základům technické vzdělanosti hlavně u maturitního oboru Strojírenství a na naší škole je na jeho výuku stále kladen vysoký důraz.

Všem zúčastněným patří díky za reprezentaci školy.

Výsledková listina a fotogalerie k průběhu soutěže je k nahlédnutí ZDE.

Ing. Hana Sochová, učitelka odborných předmětů

.

Žáci naší školy navštívili soudní jednání

     V pondělí 3. března se žáci třetího ročníku oboru Ekonomika podnikání zúčastnili v rámci předmětu Občanská výchova soudního procesu u Krajského soudu v Olomouci. Žáci tak měli možnost zjistit, jak probíhá hlavní líčení v trestní věci, ve které byl obžalovaný mladík obviněn z trestného činu ublížení na zdraví. Cílem této akce bylo, aby se žáci dozvěděli, jaké postupy se uplatňují při soudním jednání v praxi, v čem spočívá role státního zástupce a obhájce, jakým způsobem probíhá dokazování, především výslechy svědků.

Díky ochotě předsedajícího soudce Mgr. Ondráška se mohli žáci naší školy na závěr zúčastnit diskuse a dotázat se tak na vše, co je v souvislosti s touto problematikou zajímalo.

Mgr. Lucie Chudá

.

Studentská konference v Olomouci

Dne 20. února 2014 se 6 žáků naší školy (Václav Outrata, Michaela Římská, David Hromádka. Lenka Rotterová, Hana Heinzová a Tomáš Röder) zúčastnili Studentské konference, která se konala v hotelu Arigone v Olomouci. Po registraci a následném přivítání paní Dagmar Holanovou, která zastupuje Partners Czech, o. p. s. jsme se všichni vstřícně zapojili do kvízu o naplňování rozvojových cílů tisíciletí. Museli jsme si přiznat, že některé otázky týkající se právě rozvojových zemí nás zaskočily. Organizátorky nám nejen sdělily správné odpovědi, ale také je rozvinuly a obohatily náš přehled o dané problematice.
Po malé přestávce studenti pracovali ve skupinkách, bylo jim zadáno téma a k němu se měli díky svému mluvčímu  vyjádřit. Při dalším tématu se žáci ve skupinkách promíchali, aby se tak pracovně setkali žáci různých typů škol.
Po obědě všichni shlédli dokumentární film Říkejte mi kuču, který nám přiblížil velmi složitou situaci homosexuálů v Ugandě. Po smrti homosexuálního aktivisty Davida Katoa v roce 2011 se celá situace zklidnila a byl oficiálně zakázán hon na lesby a homosexuály. O to smutnější je, že pár dnů po konferenci, kde se tato problematika probírala, vše v Ugandě začíná znovu. Na závěr se prezentovala rozvojová organizace APROG.
Celou akci hodnotím pozitivně, studenti prožili příjemný den ve společnosti svých vrstevníků z různých typů škol a z různých míst Moravy, společně řešili velmi závažnou tematiku a určitě je to v životě posunulo kousek dále.
Přikládám článek o současné problematice v Ugandě.
Bohumila Eilewa Sovová

.