Exkurze Veteran Arena

Dne 25. září 2013 žáci učebního oboru Mechanik opravář silničních motorových vozidel navštívili expozici Veteranarena Olomouc, spojenou s odborným výkladem historie motorismu v ČR. Výklad byl sledován s velkým zaujetím díky tomu, že lektor sám vlastní jeden z exponátů (Aero Minor), je účastníkem závodů historických vozidel a pamatuje dobu vzniku některých veteránů.

 

.

Květinkový den – Liga proti rakovině

Již 16. rokem žáci SPŠ a SOU Uničov dne 15. května oslovovali na ulicích naše občany s žádostí o 20korunový příspěvek na Květinkový den, který 17. rokem pořádala Liga proti rakovině. Někteří lidé prodejce sami vyhledávali a z vlastní iniciativy kupovali kvítek měsíčku lékařského. Několik z nich za symbol tohoto dne zaplatilo i větší částkou. Jako každým rokem se tato akce setkala s velkým ohlasem a žákům se podařilo vybrat 38.245,-- Kč. Chci poděkovat všem občanům Uničova, kteří Květinkový den podpořili a přispěli tak k velmi prospěšné věci a věřím, že naše město Lize proti rakovině v příštím roce pomůže přibližně stejně vysokou částkou jako letos.

Liga jako občanské sdružení získává finanční prostředky sbírkou během Českého dne proti rakovině a dary od jednotlivců i organizací. Každoročně publikuje veřejně dostupnou výroční zprávu včetně hospodářského rozboru. Liga zdarma nabízí poradenství v pracovní dny na NÁDOROVÉ TELEFONNÍ LINCE 224 920 935 nebo při osobní návštěvě, finančně podporuje pacientské organizace v ČR, organizuje a přispívá na rekondiční pobyty v ÚOR na Pleši u Mníšku pod Brdy a v Sanatoriu Paracelsus v Meziboří v Krušných horách. Dále podporuje výchovné a výukové programy, podporuje onkologický výzkum a přispívá na modernizaci či kompletizaci onkologických center, rovněž přispívá na hospicovou péči. Pokud se chcete seznámit blíže s programem této nadace, navštivte její webové stránky – www.lpr.cz.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

.

Jarní robotování 2013

S příchodem jara byla zahájena nová sezóna robotických soutěží a náš robotický kroužek, rozrostlý o studenty nižších ročníků a žáky uničovských základních škol, se odvážně vydal do boje.

V úterý 19. března jsme vyrazili na Hranické robotování, které je součástí moravského seriálu robotů stopařů. Tentokrát zde byla i zahraniční konkurence, neboť změřit své síly přijely tři středoškolské týmy z Polska.
Náš kroužek se zúčastnil v silném zastoupení tří týmů. První, ve složení Marián Laurin (třída 3.MS) a Dušan Bünter (třída 1.S), se zaměřil především na kategorii konstrukce. Tým přijel s originálním robotem Zetor 7011, který měl jako jediný řízenou přední nápravu a zadní náprava byla poháněna přes plně funkční diferenciál. V kategorii konstrukce neměli naši studenti konkurenci a zaslouženě skončili na 1. místě. Ale nemyslete si, že se jednalo jen o pouhou maketu. Zetor dokázal, že zvládne projet celou trasu určenou pro dvoukolové roboty, a to i s vlečkou, bez jakékoli pomoci.
Druhý tým tvořili soutěžní nováčci. Jeho členové Ondřej Nepor (třída 1.MS), Tomáš Kleibl (třída 2.MS) a David Paluch (třída 1.S) přijeli s dvoukolovým robotem vlastní konstrukce, který jim souboj rozhodně neusnadnil. Hned po vstupní homologaci se rozpadla použitá převodovka, hoši tudíž museli celého robota rozebrat, převodovku opravit a opět složit. To vše zvládli pod časovým tlakem, takže 22. místo v absolutním pořadí můžeme považovat za vynikající výsledek.
Třetí tým se soutěže také účastnil poprvé a byl složen z žáků základních škol Františka Rusnáka, Pavla Šaška (oba ZŠ U Stadionu) a Jana Krumpholce (ZŠ Haškova). I oni přijeli s dvoukolovým robotem, který byl ovšem mnohem poslušnější, a tak mohli veškerý čas věnovat optimalizaci parametrů pro soutěžní trať. Úsilí se vyplatilo a tým skončil na nečekaném 3. místě v kategorii a skvělém 16. místě v absolutním pořadí.
Zajímavá informace jistě je, že jsme byli osloveni organizátory seriálu a byla nám nabídnuta možnost zapojit se v příštím školním roce přímo do jeho organizace. Konkrétně se jedná o uspořádání závodu v prosinci. Jak se naše škola rozhodla, vás budeme určitě brzy informovat.

Druhý závod se uskutečnil 21. března v Pardubicích. Jednalo se o celorepublikovou soutěž s postupem do Nového Mexika pod názvem Robo Rave 2013, pořádanou Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Soutěžilo se ve dvou disciplínách: hašení zapálených svíček a převoz míčků do zásobníkové věže.
Musíme připustit, že jsme podcenili náročnost převozu, a tak dva ze tří robotů nevydrželi transport. Ač se naši reprezentanti snažili sebevíc, do finálových bojů bohužel nezasáhli. Ale jak se říká, chybami se člověk učí a my jsme se „naučili“ nač si dát příště pozor.
Čest našeho kroužku naštěstí zachránil třetí robot konstruktérské skupiny složené z Jana Krumpholce, Františka Rusnáka a Pavla Šaška, tedy týmu, který byl úspěšný i v předchozí soutěži. Hoši se svým robotem prošli vyřazovacím pavoukem až do finále a zde se umístili na neuvěřitelném 2. místě, za což jim patří náš obdiv.

Přínosem naší účasti v soutěžích je kromě výborné reprezentace bezesporu také fakt, že všichni účastníci obou závodů jsou nyní moudřejší o nové zkušenosti a již se těší na další soutěžní klání, ve kterých se budou snažit dosavadních chyb vyvarovat.

!!! Do Hranic nás doprovodil i reportérský tým ve složení Le Tuan Anh (třída 4.EP) a Bořivoj Grác (třída 1.MS), který zde natočil ze závodu reportáž. Ta se v nejbližších dnech objeví na portálu youtube.com. a vy se máte jistě na co těšit! Odkaz co nevidět zveřejníme.

Mgr. Radim Děrda, SPŠ a SOU Uničov, vedoucí robotického kroužku

.

Krajská soutěž v grafických disciplínách 2013

Krajská soutěž v grafických disciplínách, která probíhá pod záštitou Státního těsnopisného ústavu, má v Olomouckém kraji již několikaletou tradici. Také v letošním roce se ti nejlepší utkali na půdě Obchodní akademie v Mohelnici. V úterý 19. března se tu sešlo čtyřicet soutěžících ze sedmi středních odborných škol.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: Psaní na klávesnici (opis), Korektura textu, Wordprocessing a Záznam mluveného slova.

Výuka administrativních předmětů na naší škole je na vynikající úrovni, a proto jsme na tuto prestižní soutěž vyslali, ostatně jako každý rok, své zástupce. Reprezentovali nás tři žáci oboru Obchodní akademie, kteří navzdory velké konkurenci dosáhli skvělých výsledků. Aneta Španihelová ze 4. ročníku získala 1. místo v kategorii Psaní na klávesnici, Štěpán Dvořák ze 4. ročníku obhájil 4. místo v kategorii Wordprocessing a Karolína Gazárková ze 2. ročníku se umístila na 4. místě v Korektuře textu.

Všem našim soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a doufáme, že své dovednosti získané během studia i v budoucnu zúročí při dalších soutěžích a zejména ve své budoucí praxi.

.

Beseda s pracovníky CHKO Litovelské Pomoraví

Významnou součástí výuky na naší škole je oblast environmentáního vzdělávání, výchovy a osvěty. Proto každým rokem připravujeme besedu žáků s pracovníky CHKO Litovelské Pomoraví. V tomto školním roce beseda proběhla dne 30. 1. 2013 v konferenčním sále budovy na Moravském náměstí za přítomnosti žáků 2. ročníků učebních oborů, kteří mají výukový předmět Základy ekologie.

Žáci byli seznámeni s významem přírody pro život člověka a její ochranou, jednotlivými stupni určujícími ochranu přírodních výtvorů a území a jejich polohu na území ČR.

Hlavním tématem besedy bylo území CHKO Litovelské Pomoraví, které představil p. Jiří Šafář. Seznámil žáky s historií krajiny, jednotlivými krajinnými prvky, významnými lokalitami a výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Pan Šafář vyzdvihl důležitost CHKO v utváření krajiny a upozornil také na její význam při ochraně lidských sídel během povodní - v průběhu jarního tání nebo při přívalových deštích.

Zpestřením besedy byla přítomnost p. Ondřeje Csika z uničovské pobočky záchranné stanice zvířat, se sídlem ve Stránském. Seznámil žáky s činností pobočky při ochraně zraněných zvířat a upřesnil místo působení záchranné stanice. Přinesl na ukázku zachráněné netopýry, o které žáci projevili velký zájem.

Děkujeme p. Jiřímu Šafářovi a p. Ondřeji Csikovi za seznámení s problematikou ochrany přírody a věříme, že se v příštím roce opět setkáme.

.

Podpora technických oborů na základních školách

Naše škola v rámci projektu „Podpora technických oborů v Olomouckém kraji“, uspořádala na základních školách workshopy na téma „CNC - můj kamarád“.

V průběhu workshopu se žáci seznámili s principem počítačem řízených strojů (CNC), s jejich souřadným systémem a základními pravidly programování. Po teoretickém úvodu se žáci pustili do praxe a vytvořili své první 2,5D CNC programy, které nahráli do frézky a hned si svůj nápad vyrobili.

Celá akce měla u žáků i učitelů velice dobrou odezvu. Svědčí o tom i dva přiložené odkazy.

ZŠ Jungmannova Litovel - http://www.zsjl.cz/skola/fotogalerie-skoly/2-stupen/podpora-technickych-oboru

ZŠ Svatoplukova Šternberk - http://www.zssvat.cz/akce-skoly/zaci-pracovali-na-cnc-stroji/

.

Robotický kroužek na YouTube

Jak jsme již na konci loňského roku informovali, zúčastnili se naši žáci Robotického dne pořádaného VŠB Ostrava. Nyní se na stránkách youtube.com objevilo video z této akce.  .

Poděkování

Vážení zaměstnanci školy a žáci,

ráda bych vám všem poděkovala za účast při vybírání příspěvku na Ritu Atieno, kterou jsme díky vaší finanční podpoře mohli jako škola před 3 lety adoptovat. Vy všichni se podílíte na tom, že tato dívka může navštěvovat školu a vzdělávat se. Dali jste jí příležitost vstoupit do života jako vzdělaný člověk, což je v naší společnosti běžné, ale pro většinu dětí z Keni je to spíše zázrakem. Velmi bych chtěla poděkovat našim kolegům a žákům ze SPŠ, kde se sbírky ujala Mgr. Dagmar Havlíčková a podařilo se jí vybrat 2.918,-- Kč. Velké poděkování patří také žáku Tomáši Röderovi, který přispěl nejvyšší částkou 400,-- Kč.

Každoročně Ritě platíme školné ve výši 7.200,-- Kč a v letošním roce jí platíme také zdravotní pojištění a očkování ve výši 1.500,-- Kč. Odměnou jsou nám její milé dopisy, kopie vysvědčení a obrázky, které nám na konci každého trimestru zasílá. Ve škole se jí daří dobře a lze také pozorovat pokroky ve výtvarné oblasti. K jednotlivým obrázkům přikládá i anglické popisky.

Díky spojení obou škol se nám podařilo vybrat 11.172,-- Kč, z čehož bude zaplaceno školné a zdravotní pojištění s očkováním, finanční rozdíl bude rovněž zaslán na její konto u NADACE NAROVINU jako záloha na příští rok.

Ještě jednou vám všem moc děkuji, že jste se do této dobročinné akce zapojili a věřím, že ani příští rok nebudete k osudu Rity lhostejní a společnými silami se nám opět podaří nashromáždit potřebný obnos.

Bohuna Eilewa Sovová

.

Úspěch našich žáků v soutěži

Dne 28. února 2013 se v Hranicích konala Krajská soutěž zručnosti žáků středních škol Olomouckého kraje s názvem KOVO JUNIOR 2013. Pořadatelem soutěže byla Střední průmyslová škola Hranice a vyhlašovatelem soutěže byl CECH KOVO ČR.
Naši školu v soutěži reprezentovali dva žáci druhého a třetího ročníku oboru Obráběč kovů – Dominik Baklík a Patrik Šebesta. Zúročili zde znalosti a dovednosti nabyté ve škole a dosáhli velmi dobrých výsledků. Patrik Šebesta obsadil v celkovém pořadí  druhé místo a Dominik Baklík šesté místo. Oběma žákům přejeme více takových úspěchů a současně děkujeme za reprezentaci školy.

.

Návštěva z Úřadu práce České republiky

    Pro čtvrté ročníky maturitních oborů se 6. 2. 2013 v kinosále v budově na Moravském náměstí uskutečnila informativní přednáška z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci, která žákům představila možnosti dalšího postupu po ukončení studia, pokud nepůjdou dále studovat. Zasvěcený výklad, který vedla Bc. Jolana Palinková, poukázal na důležitost vlastní sebeprezentace při přijímání do zaměstnání a upozornil na chyby, kterých se uchazeči o práci dopouštějí při pohovorech. Bylo zdůrazněno, že se nesmí podceňovat ani přípravná fáze, a to napsání životopisu či motivačního dopisu. Určitě potěšitelné pro naše studenty jsou nadějné vyhlídky na získání dobrého uplatnění již po maturitní zkoušce, neboť na trhu práce, především odborníků z oblasti strojírenství, je nedostatek.
    V závěru byli studenti upozorněni na známou skutečnost, že maturitou jejich vzdělávání nekončí, ale že by měli neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost dalším studiem.

.

Rita

Milí čtenáři,

ráda bych vás informovala o naší adoptované Ritě z Keni, které budeme začátkem března platit už 3. rokem studium, školní pomůcky a školní uniformu. V letošním roce jsme se rozhodli jí zaplatit i očkování a lékařskou péči. Na platbě se podílejí jak pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, tak i žáci naší školy.

Školní rok je v Keni rozložen na trimestry, mezi nimiž mají děti měsíční prázdniny a v tomto období vždy dostáváme od Rity dopis, kopii vysvědčení, obrázek a fotky. Ráda bych se s vámi o vše podělila, proto tyto materiály přikládám.

Mgr. Bohumila Eilewa Sovová


Milí přátelé,

jsme vděční za Vaši odpověď, hlavně Rita, která je nadmíru šťastná, že Vás může pozdravit. Doufáme, že jste v pořádku, my se máme také dobře a jsme rádi, že Vám můžeme napsat tento dopis.

Jaké je to u Vás doma ve Vaší zemi? Jaké je tam u Vás počasí a klima? Chci Vás informovat, že u nás v Keni je dost chladno a prší. Momentálně sklízíme obilí, a přestože úroda není bohatá, děkujeme Pánu i za to málo. Lidé mají hodně práce na zahradách.

Ritě se ve škole daří. Ve srovnání s výsledky všech minulých semestrů se zlepšuje a doufáme, že všechno včas zvládne. Zdravotně je na tom také dobře, je zdravá a pěkná. Ráda si dává zaplést vlasy a vypadá tak moc hezky. Rodiče se snaží, aby vypadala čistě a pěkně, když chodí do školy. Současně jsou moc rádi, že se tak snažíte pomoct Ritě zvýšit životní úroveň a jim to také pomáhá. Nedávno dostala soubor her, aktovku a novou školní uniformu. Moc Vám za to děkujeme, jako i za poplatky na toto pololetí a další školní vybavení. Kéž Vás za to Bůh odmění.

Rita pořád své rodiče zahrnuje spoustou otázek o Vás. Chtěla by se s Vámi setkat a osobně Vám poděkovat. Pokusili byste se, prosím, navštívit naši zemi? Budete velice vítáni na naší škole „Island of Hope“ (Ostrov naděje), kde se učí Vaše dítě a kamarádka.

Posíláme všem srdečné pozdravy.
Vaše Tepe (kamarádka Ritiny matky).

.

Stužkovací ples 2012/2013

Dne 14. 12. 2012 proběhl stužkovací ples maturitních ročníků tříd 4. EP, 4. MS a 2. PO z Moravského náměstí.

Příprava a organizace plesu proběhla jako realizace studentského projektu – Příprava velké společenské akce ve spolupráci se SRPŠ  při SPŠ a SOU Uničov.
Studenti maturitních ročníků v rámci tohoto projektu zajistili veškeré organizační náležitosti spojené s přípravou této akce – organizace tomboly, program plesu, zajištění sponzorských darů do tomboly, pozvánky, občerstvení, rozpočet akce atd.

Celá tato akce se vydařila a přejeme studentům stejný úspěch i u maturitní zkoušky.

.