SPŠ a SOU Uničov - škola doporučená zaměstnavateli 2015 - vychovává talenty

Závěr roku je každoročně obdobím bilancování a hodnocení. Hodnoceny a oceňovány jsou firmy, kolektivy, organizace i jedinci. Nejinak je tomu i v letošním roce. V rámci zahájení prezentace středních škol Scholaris 2015, které se konalo v Olomouci ve středu 25. listopadu, byly za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a dalších krajských představitelů oceněny vybrané střední školy regionu titulem „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Organizátorem a koordinátorem tohoto projektu, týkajícího se ocenění vybraných škol v každém kraji republiky, je Klub zaměstnavatelů Praha, což je také, mimo jiné, Organizátor ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku. Pořadí škol bylo stanoveno na základě hlasování firem z Olomouckého kraje.  Firmy hlasovaly pro školy v následujícím pořadí: 1. místo SPŠ Hranice, 2. místo SPŠS Olomouc, 3. místo SPŠ a SOU Uničov!

Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“Medailisté ocenění titulem: „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“

 

Co pro naši školu toto ocenění znamená? Je důkazem toho, že spolupráce mezi školou a firmami je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se týká zejména výuky odborného výcviku a praxe. V této oblasti škola spolupracuje s více než padesáti firmami, které naše žáky umísťují na svá pracoviště a podporují tak duální systém výuky, který je pro obě strany velice výhodný. Žáci si osvojují základní pracovní návyky a dovednosti přímo ve firmách, pracují na moderních produkčních strojích a využívají profesionální počítačové aplikace nejvyšších úrovní. Naproti tomu si firmy vychovávají své budoucí zaměstnance. Šikovné absolventy, kteří se ve firmách učili, nezřídka po škole zaměstnají, takže většina absolventů školy nemá problém se získáním pracovního místa. Aby tato provázanost mezi školou a firmami byla co nejlepší, spolupracuje škola s jednotlivými firmami na tvorbě svých školních vzdělávacích programů a na jejich pravidelných aktualizacích. Dalšími formami vzájemné spolupráce jsou exkurze žáků do firem a firemní podpora jiných školních aktivit, jako jsou různé soutěže a prezentace školy na veřejnosti.

Talent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT PrahaTalent Olomouckého kraje Filip Hamrla se svým robotem v bludišti na soutěži ČVUT Praha

 

Ocenění školy je výzvou i do dalších let. Jak známo, bývá obhajoba vždy těžší, než první ocenění. Proto budeme nadále rozvíjet veškeré aktivity vzájemné spolupráce a budeme rozvíjet technického ducha u našich žáků a to nejen u těch ze strojírenského zaměření, ale i u stavebních oborů a konec konců i u žáků naší obchodní akademie. Jak toho chceme dosáhnout? Všichni žáci mají možnost pracovat v kroužcích, které při škole fungují. Velkou oblibu si získává robotický kroužek, který navštěvují naši žáci i žáci ze základních škol z Uničova a okolí. Členové kroužku dosahují velmi dobrých výsledků na soutěžích všech úrovní včetně celostátních. Díky svým výsledkům na těchto soutěžích byl žák 1. ročníku oboru strojírenství Filip Hamrla oceněn titulem Talent Olomouckého kraje. Kromě tohoto kroužku pracují žáci i v dalších kroužcích, ať už technických nebo sportovních. Velkým úspěchem bylo ocenění dalšího našeho žáka – Martina Hevery – tentokrát za 2. místo v celostátní soutěži v odborných dovednostech KOVO junior 2015. Také jej Olomoucký kraj ocenil jako Talent, v tomto případě v technickém a dovednostním oboru.

Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)Talent Olomouckého kraje 2015 – 2. místo Martin Hevera SPŠ a SOU Uničov (uprostřed)


Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov je členem sdružení Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK Olomouc). Jako autorizovaná osoba je škola oprávněna pořádat rekvalifikační kurzy v oblasti profesních kvalifikací strojírenských a ekonomických. Ve spolupráci s Úřadem práce Olomouc tyto kurzy pořádáme a úspěšní absolventi kurzu získávají osvědčení o získání profesní kvalifikace, jehož autorizujícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. O absolventy těchto kurzů je mezi firmami opět velký zájem, takže většina z nich najde uplatnění na trhu práce a je vyřazena z evidence úřadu práce.

Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků Výrobek žáků SPŠ a SOU Uničov „Šlapací Harley“ na výstavě výrobků

Člen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační displayČlen robotického kroužku Dominik Štrúbel prezentuje robotickou ruku a rotační display

 

Zde tedy, stručně shrnuto, leží základní důvody úspěchu naší školy v rámci soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli 2015.“ Umístění školy mezi prvními je podloženo poctivou prací všech učitelů a ostatních zaměstnanců školy, kteří vytvářejí pro žáky příjemné, avšak náročné pracovní prostředí a umožňují jim jejich profesní růst. Za to všem patří můj dík.

Ing. Pavel Nováček, ředitel školy