Exkurze pivovar a cukrovar Litovel

1. prosince 2016 třída 3.S (Opravář zemědělských strojů) navštívila v rámci exkurze Litovelský cukrovar a pivovar. Prohlédli jsme si technologickou linku, ochutnali cukr v tuhém i tekutém stavu. Pan průvodce nás seznámil s historií cukrovaru, jeho současností a budoucností. Žákům se prohlídka líbila, prohlédli si v praxi to, co se učí ve třídě. Cukrovar Litovel byl založen v roce 1871 jako rolnický akciový cukrovar a od počátku sehrával důležitou úlohu v hospodářském a politickém životě města Litovel. V roce 1948 byla firma Rolnický akciový cukrovar v Litovli znárodněna a cukrovar se stal až do roku 1990 součástí Severomoravských cukrovarů s. p. V rámci privatizace litovelského cukrovaru vznikla k 1.5.1992 samostatná akciová společnost Cukrovar Litovel a. s. V této právní formě existoval cukrovar od roku 1992 až do vyhlášení konkurzu a ustanovení konkurzního správce v květnu 2000. V této době byla výroba cukru v Litovli po kampani 1997/1998 na tři roky přerušena. Nová éra litovelského cukrovaru byla zahájena v roce 2001, kdy byl ve veřejné dražbě majetek Cukrovaru Litovel a. s. v konkurzu vydražen společností Litovelská cukrovarna, a. s., která cukrovar provozuje dodnes s tím, že od roku 2002 docházelo k postupnému vylepšování technologie výroby a z původní kapacity zpracování cukrové řepy 1600 tun za den došlo k navýšení na konečných 2800 tun cukru za den, což představuje výrobu 40 000 tun cukru v rámci jedné kampani.

Na druhém konci Litovle jsme navštívili Pivovar, kde jsme shlédli výrobu piva. Průvodkyně nás seznámila nejen s výrobou piva, ale i s technologickou linkou a procesy. Tentokrát jsme nic neochutnali, protože jsme dodržovali předpisy. Žáci získali představu, jak tento chutný mok vzniká a viděli i zařízení, ve kterém vzniká. Staletá tradice piva v Litovli má svůj počátek v roce 1291, kdy udělil městu král Václav II. právo mílové. V posledních deseti letech litovelský pivovar modernizoval spilku, kvasničárnu, strojovnu chlazení a chlazení mladiny. V roce 2003 byla uvedena do provozu nová hlavní kvasírna – spilka – s nerezovými káděmi a s moderními ovládacími prvky. Nová technologická zařízení zpřesnila technologii výroby a zvýšila kvalitu vyráběného piva. Nejnovější velkou modernizací je výměna lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví za hodinu a výstavba nové skladové haly.

Litovelský pivovar je živou historií pivovarnictví. I když prošel modernizací, dvě stě litovelských pivovarníků si zakládá na tom, že vyrábí klasicky vařené české pivo stejně jako vlastenci, kteří před více než sto dvaceti lety pivovar zakládali. Dnes je Pivovar Litovel součástí pivovarnické skupiny PMS spolu s přerovským Zubrem a hanušovickou Holbou.