Čistější město – čistější vzduch

Po úspěchu z loňského roku, kdy se žáci SPŠ a SOU Uničov poprvé zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“, jsme se rozhodli v této započaté práci pokračovat i letos. Po předchozí domluvě s pracovnicí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uničově nám byla určena k úklidu plocha městského parku. Věděli jsme, že park je nejnavštěvovanějším místem v Uničově, a také že jsou zde různá zákoutí a množství vegetace sloužící jako odkladiště nechtěného odpadu, a proto jsme tuto výzvu přijali.
11. 4. 2017 se 31 žáků třetích ročníků maturitních oborů a dva pedagogové vrhli do práce. Část žáků uklízela křoviny a plochy na dohled supermarketu Tesco a jejich nálezy odpadů byly nevídané – větší část vysavače, díly z pračky, lahví a igelitů nepočítaně. Další žákovský oddíl uklízel prostor kolem garáží u výjezdu z parku do Brníčka. Menší skupinky procházely okolí laviček, křovinaté porosty a nasbíraly množství drobného různorodého odpadu. Někteří jedinci se zaměřili na sběr popadaných větví, které dávali na hromady k přístupovým cestám, aby je pracovníci Technických služeb Uničov mohli snadněji naložit a odvézt do kompostárny. Největší výzva však na nás teprve čekala.
Pětice žáků při úklidu kolem rybníka objevila černou skládku. Ta se nacházela v křoví v blízkosti železniční trati, kde hned za kolejemi začíná zahrádkářská kolonie. Odpady na skládce byly různého stáří i složení. Igelitové pytle od hnojiv, zbytky střešní krytiny, postelová matrace, použité dětské pleny, pás z dopravníku, kusy kovů, kovové folie, lahve plastové i skleněné, velké množství polorozpadlých obalů, hlavně igelitových. Vše bylo doprovázeno nepříjemným zápachem.
Na území Uničova se nachází kontejnery na veškerý tříděný odpad, město provozuje sběrný dvůr i kompostárnu, a proto nechápu občany Uničova, že mají potřebu vytvářet černé skládky, které nejen hyzdí okolní prostředí, ale hlavně vytvářejí zapáchající toxické prostředí a přitahují nebezpečné hlodavce do města.
Obdiv a poděkování patří našim žákům (třídy 3 A - Strojírenství, 3 MS – Mechanik seřizovač a 3 BC – Průmyslová ekologie a Obchodní akademie), kteří celou skládku vyklidili, odpad napytlovali, větší kusy pak rovnou naložili na traktorovou vlečku, kterou přistavili pracovníci Technických služeb Uničov. Obsah černé skládky zaplnil celou vlečku. Další vlečku naplnily pytle s odpadem z úklidu městského parku. Celkem žáci nasbírali asi tunu různého odpadu.
Celorepubliková akce „Ukliďme Česko“ je zcela určitě nutná a záslužná, a rádi se jí zúčastníme i příští rok, ale zároveň by občany měla vést k zamyšlení nad svým chováním k životnímu prostředí. Je jen na nás, na obyvatelích České republiky, jaký životní prostor vytvoříme sobě a svým dětem.
Organizátorka akce Marcela Ťulpová