Slavnostní imatrikulace žáků

Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků maturitních oborů a oborů středního odborného vzdělání s výučním listem

Ve středu 27. září 2017 se uskutečnila od 11:00 hodin v místním kině již čtvrtá imatrikulace žáků prvních ročníků oborů středního odborného vzdělání s maturitou i s výučním listem. Slavnostní akt zapsání nových adeptů proběhl za účasti starosty města Uničova Mgr. Radka Vincoura, ředitele školy Ing. Pavla Nováčka PhD., učitelů a v neposlední řadě rodičů a přátel školy. Žákyně třídy 1.CE Adéla Vaňková přednesla slavnostní slib za všechny žáky:

 

Přijetím na SPŠ a SOU Uničov slibuji,

že budu plnit všechny studijní povinnosti;

že vynaložím veškeré úsilí, abych rozvíjel své teoretické a praktické odborné znalosti;

že budu respektovat názory ostatních

a že se nedopustím ničeho, čím bych znevážil jméno školy.

 

A pak už přišlo ono očekávané předávání pamětních listů. Žákyně a žáci čtyř tříd, jeden po druhém, defilovali před zaplněným hledištěm kina a s většími či menšími rozpaky prezentovali svůj zevnějšek a své vystupování. Imatrikulace se zúčastnilo 96 žáků.

Na závěr poděkovali oba moderátoři všem za pozornost a popřáli novým žákům, aby je proud života během studia na naší škole zavedl na místa, kde se jim bude líbit.