Je libo želví polévku?

Pokud čekáte kulinářskou specialitu, asi vás zklamu. Pro titulek jsem použila název vzdělávacího programu, kterého se zúčastnili žáci tříd 3. B a 4. B na konci září 2017 v ZOO Ostrava. Program, který jsem pro žáky oboru Průmyslová ekologie vybrala, řešil aktuální globální problémy jako pytláctví, ilegální obchod se zvířaty a zvířecími produkty, bushmeat (zabíjení divoce žijících zvířat pro kuchyně luxusních restaurací po celém světě), lov a zabíjení divoce žijících zvířat pro trofejní úlovek. Kromě získání teoretických poznatků, zhlédnutí fotografií a videí měli žáci možnost si unikátní materiály osahat doslova vlastníma rukama. Komu se poštěstí držet v rukách vypreparovanou lebku tygra, pravou slonovinu, kabelku z krokodýlí kůže, boty z hadí kůže a spoustu dalších unikátních výtvorů? Tady musím podotknout, že výše zmíněné exponáty byly většinou zabaveny celníky při pašování na naše území, lebka tygra je z uhynulého zvířete, které žilo v ostravské ZOO, slonovina je pak ulomený kel zvířete chovaného v ZOO.

Po psychicky náročném vzdělávacím programu následovala příjemnější část exkurze – prohlídka zoologické zahrady. Ostravská ZOO se účastní mnoha programů na záchranu volně žijících zvířat a na každém kroku je zde vidět obrovské úsilí vytvořit zvířatům co nejpřirozenější prostředí pro život. Často jen pruh vody nebo elektrický ohradník tvoří hranici mezi zvířetem a návštěvníkem. Venkovní výběhy poskytují zvířatům dostatek prostoru, možnosti úkrytu, prostor pro hru i relaxaci. V celém areálu ZOO panuje čilý pracovní budovatelský ruch, který ale nijak výrazně nezasahuje do života chovaných zvířat.

Na závěr musím pochválit naše žáky za vzorné chování po celou dobu pobytu v ZOO, za dochvilnost, zájem o zvířata i za spolupráci s lektorkou v průběhu programu.

Marcela Ťulpová