Opět úspěšní „uklízeči“

Rok se sešel s rokem a naše škola, SPŠ a SOU Uničov, se opět zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Po domluvě s pracovnicí Městského úřadu v Uničově jsme měli za úkol uklidit městský park v Uničově  a  vrch Šibeník s  nejbližším okolím.
Dne 11. 4. 2018 v 8 hodin ráno jsme se sešli - 40 žáků (třídy 1 CE, 3 B a 3 MS)  + dvě učitelky, všichni dobře vybaveni na úklid a pozitivně naladěni jarním sluníčkem. Naším prvním cílem byl městský park, kde minulou neděli vichřice rozházela odpadky po celém parku. Během 40 minut stihli žáci sesbírat 5 igelitových pytlů odpadu. Nejvíce odpadků našli v křovinách na okraji parku, kde v blízkosti stojí budova supermarketu Tesco.
Následoval pochod přes celé město až k vrchu Šibeník. Jelikož jsme šli k Šibeníku cestou od starého sídliště a pak přes pole, už během cesty žáci bedlivě sledovali okolní terén a sbírali igelity i na poli. Dorazili jsme k potoku Lukavice a studenti se rozdělili do dvou skupin. První, větší skupina čistila od odpadků vrch Šibeník, menší skupinka 10 žáků šla podél potoka a mapovala terén v jeho okolí. Děvčatům z druhé skupiny se podařilo objevit dvě nelegální skládky odpadu v remízku a křovinách v blízkosti potoka, tři chlapci pak lovili odpad přímo z koryta potoka (pro tuto práci si zajistili účinné pomůcky na vytahování lahví z vody).
Jedna nelegální skládka byla dříve asi bydlištěm bezdomovců nebo narkomanů (na místě se totiž našlo větší množství obalů od léku Panadol). Mezi zelenými polštáři medvědího česneku se vyjímaly igelitové tašky, obaly, lahve, rozbité matrace, výplň z polštářů a velké množství papírových kartonů v různém stupni rozkladu. Druhá skládka obsahovala kromě matrací a igelitů také stavební materiály – kusy střešní krytiny, tvárnic a v potoce hozené dřevené okenní rámy. Všechno žáci vynosili na okraj pole a nachystali k odvozu, který provedou pracovníci Technických služeb Uničov.
Za odpovědné chování, disciplinovanost, nadšení pro věc a ohromný kus špinavé práce si naši žáci zaslouží obrovskou pochvalu. Kritiku si však zaslouží všichni, kteří naši krásnou přírodu, město i okolí znečišťují a ničí.

Organizátorka akce Marcela Ťulpová