Rita – školné a zdravotní pojištění 2018

Vážení Ritini přátelé,

dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příspěvky na její studium a zdravotní pojištění. I v letošním roce se nám podařilo společně vybrat a odeslat na její studijní účet 12.600,-- Kč, a tím jsme jí umožnili vzdělávat se. Ráda bych vyzdvihla třídu 1.O, jejíž žáci přispívali 50 Kč za žáka, místo původně stanovených 30 Kč. Dále třída 4. MS mimo běžného příspěvku darovala ještě 500 Kč z peněz, které vybrala na posledním zvonění.

Chci vám sdělit, že finanční částky, které jsme za poslední roky vybrali, jsou o něco vyšší než platba školného a zdravotního pojištění, zůstatek je uložen na jejím účtu v naší republice a z našetřených peněz bude uhrazen poslední rok jejího studia, nebo je možné tyto úspory věnovat jinému dítěti, které přišlo před koncem studia o sponzory.

Věřím, že ji všichni rádi podpoříte i v dalších letech a společnými silami se nám podaří uskutečnit Ritin sen – dokončit studia.

Bohumila Eilewa Sovová