Exkurze - neuhelné elektrárny

Dne 8. 10. 2018 studenti tříd 3. A a 2. AME navštívili jadernou elektrárnu v Dukovanech a  vodní přečerpávací elektrárnu v Dalešicích. V Dukovanech průvodkyně popsaly studentům, jak je vyráběna elektrická energie v jaderné elektrárně a jaká musí být dodržena bezpečnost provozu, včetně pravidel při skladování jaderného odpadu. Také jsme se setkali s přísnými bezpečnostními opatřeními, která je  nutné dodržet při vstupu a odchodu do/z jaderné elektrárny. Ve vzdělávacím centru si žáci vyzkoušeli různé elektrické přístroje a  zhlédli film Blackout – popisoval různé situace při dlouhodobém výpadku elektrické energie.

Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice, jejímž provozovatelem je ČEZ, a. s. Roční výroba elektrické energie přesahuje 15 TWh, což představuje asi 20% z celkové spotřeby elektřiny v České republice.

Jaderná elektrárna Dukovany je uspořádána do dvou hlavních výrobních bloků. V každém z nich jsou dva reaktory se všemi přímo souvisejícími zařízeními včetně strojovny s turbínami a generátory. Všechny bloky mají elektrický výkon 510 MW. Voda potřebná ke chlazení reaktorů je dodávána z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami. Vodní elektrárna také vyrovnává průtok řeky Jihlavy, snižuje povodňové špičky a sedimentace nečistot z řeky Jihlavy a odpadních vod z jaderné elektrárny.

Dalešice

V areálu jaderné elektrárny se také nachází sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Palivo

Bezpečnost jaderné elektrárny je zajištěna normami pro provoz a kontrolu. Bezpečný provoz každého reaktoru elektrárny zajišťují operátoři na blokové dozorně. Pro výcvik personálu slouží na elektrárně simulátor. Základní příprava operátorů trvá více jak dva roky. Až na základě vykonání státních zkoušek před státní zkušební komisí je operátorovi vystaveno Oprávnění k vykonávání funkce. Každoročně musí operátoři absolvovat výcvik na simulátoru a každé dva roky opětovně státní zkoušky.
Exkurze byla časově poměrně dlouhá, ale velmi poučná, a nejen pro žáky byla přínosem. Učit se o nějaké technologii ve škole, ale vidět ji na vlastní oči, je zkušenost na celý život.

Velín