Burza práce a vzdělávání v Olomouci

Podzimní dny letošního školního roku byly ve znamení opětovné účasti naší školy na akci Burza práce a vzdělávání 2019. Města Olomouc, Šumperk, Prostějov a Přerov jsou destinace, kde se tato akce odehrála ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Úřadem práce ČR. Tato regionální společenská událost měla za úkol prezentovat zaměstnavatele, kteří nabízejí volná pracovní místa a poptávají stážisty nebo žáky škol na odborné praxe. Úřad práce zajišťoval poradenské služby. Střední a vysoké školy se na výstavě zaměřily na nabídku vzdělávacích oborů a studijních programů, které jsou nyní velice často žádány samotnými zaměstnavateli a v hojné míře i podporovány Olomouckým krajem. Potencionální uchazeči o zaměstnání, žáci základních a středních škol, studenti vysokých škol, ale i lidé s prostým zájmem o veřejné dění mohli přijít a zjistit aktuální situaci na pracovním trhu, možnosti budoucího profesního růstu, nebo si mohli vyhledat školu vhodnou k dalšímu studiu. Součástí Burzy práce a vzdělávání byla Živá knihovna povolání – praktické ukázky povolání a řemesel, venkovní expozice armádních a policejních vozidel, „Zóna bezpečí“ – trenažery autonehody a převrácení vozidla a další stánky se soutěžemi s kvízy o ceny pro žáky a studenty. V rámci akce probíhala odborná soutěž pro týmy složené ze zástupců firmem a žáků základních a středních škol – T-PROFI – Talenty pro firmy.
Jedním z našich klíčových úkolů byla prezentace školy. Hlavním tématem byla nabídka učebních a maturitních oborů, které budeme nabízet potenciálním zájemcům o studium ve školním roce 2020/2021. Dále jsme zúčastněným návštěvníkům představili nabídku rekvalifikačních kurzů, odborných školení pro firmy i jednotlivce, což mělo úspěch, a došlo k navázání kontaktů s potencionálními zájemci. Burza práce a vzdělávání je pro naši školu velice důležitá z hlediska reprezentace, a proto předpokládáme, že i další ročníky této akce se neobejdou bez naší účasti.

Ing. Hana Sochová, zástupce ředitele

burza2019