Výuka jinak a jinde aneb Sluňákov nezklamal

Každoročně organizuje naše škola výukové programy mimo areál školy pro vybrané skupiny žáků a  ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. Pro žáky oboru Průmyslová ekologie a  vybrané skupiny žáků oboru Strojírenství byl zajištěn program Živá voda na Sluňákově (ekologické centrum Olomouckého kraje v Horce nad Moravou), který se uskutečnil 18. 10. 2019. Pro 23 žáků byl vybrán program, který probíhal zčásti uvnitř budovy Sluňákova a část programu se realizovala ve venkovním areálu, konkrétně u tůní.

Po příjezdu na Sluňákov byli žáci odvedeni do herny, kde se zúčastnili několika úkolů, pokusů a  skupinových prací. Žáci vyzkoušeli své znalosti ohledně hospodaření s vodou v krajině, dozvěděli se, co znamená pojem eutrofizace vod, a provedli základní analýzu vzorků vody na přítomnost látek, jako jsou dusičnany, dusitany a fosforečnany. Následně porovnali výsledky jednotlivých vzorků a určili míru znečištění a možnosti případné eutrofizace u jednotlivých odběrných míst. Po krátké svačinové přestávce jsme se přemístili do venkovního areálu, kde měli žáci za úkol nachytat v tůních co nejvíce živočišných druhů. S gumáky na nohou a se síťkami v ruce začala pro ně největší skupinová akce toho dne, neboť žáci se předháněli v tom, kdo najde nejvíc živočichů, případně kdo najde unikátního živočicha. Nadšení pro hru bylo úžasné, i když nám počasí moc nepřálo a bylo chladno a  sychravo. Čvachtání v bahně bylo doprovázeno nadšenými výkřiky, když se někomu podařil úlovek. V plastových vaničkách jednotlivé skupiny shromažďovaly své nálezy a pomocí klíčů své úlovky určovaly. K přesnému určení menších tvorů jim posloužila lupa. Tři hodiny výukového programu uplynuly jako voda a čekal nás návrat domů.

V závěru musím pochválit všechny zúčastněné za vzornou reprezentaci školy, dochvilnost, disciplinovanost a nadšení pro hru. Těším se na další akce nejen na Sluňákově.

Marcela Ťulpová, organizátorka exkurze