Exkurze - Zemědělské družstvo Haňovice

Třída 3.SZ se 7.11.2019 zúčastnila exkurze do ZD Haňovice. Pověřený pracovník nás  na místním úřadu formou PC prezentace a komentované přednášky seznámil s historií, přítomností a budoucností družstva. Na konci přednášky byly žáci informováni o možném pracovním využití.


Družstvo hospodaří v řepařské výrobní oblasti se zaměřením na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky a krmných plodin. Dále se také zaměřuje na výrobu osiv obilovin, olejnin, trav a pícnin pro živočišnou výrobu - kukuřice, vojtěška.


Potom jsme se odebrali na prohlídku posklizňové linky. Zde jsme byli seznámení s jeho činností od zavezení zrna až po sklad ve věži. Všechny prováděné operace si žáci simulovaně prohlédli na PC, kterým se celý proces řídí. Nejvíce žáky zaujalo vlastní vážení na příjmové digitální váze.


Další zastávka byla v bioplynové stanici. Bioplynová stanice byla vybudována v roce 2012. Vyrábí elektrickou energii i teplo. Rozkladem hmoty vzniká bioplyn (důležitý je zejména metan). Jímá se přímo z fermentoru a přes filtry pokračuje do kogenerační jednotky. Vstupuje zde do motorů, jimž slouží jako palivo a které pohánějí dynamo vytvářející elektrickou energii. Motory jsou navíc chlazeny vodou, která se odvedeným teplem ohřeje a slouží pak k vytápění budov družstva, skleníků, obecního úřadu (v zimě) nebo v podlahovém topení při dosušování semen a obilí (v létě).


Předposlední zastávka se týkala farmy na rajčata. Dovnitř jsme z hygienických důvodů vpuštěni nebyli. Přednáška probíhala před skleníkem.


ZD Haňovice záleží na životním prostředí,  a proto využívají obnovitelné zdroje:
- teplo a elektrická energie jsou vyráběny bioplynové stanici
- dešťová voda je zadržována a využívána k zálivce
- zelené odpady jsou kompostovány a dále využity
- pěstují zde odrůdy ANGELLE - snack rajče a Juanita cherry rajče


Poslední zastávka se týkala provozu na výrobu filamentů pro 3D tiskárny. Tyto struny mají v ČR výborné  jméno. O čemž svědčí i prodej z vlastního skladu v USA. Ochotná paní vedoucí nám do výuky věnovala všechny vzorky ve všech barvách, které vyrábí. Bylo jich na 30ks a navíc jsme získali 15% slevu na nákup strun.