Den zručnosti

V pátek 7. 12. 2012 byl zorganizován Den zručnosti pro zájemce o technické obory. Ze 14 základních škol z okolí Uničova bylo přihlášeno 117 žáků. Po společném zahájení, na němž vystoupili i představitelé spolupracujících firem z Unexu a.s. a Honeywellu Aerospace Olomouc, s.r.o., byli žáci rozděleni do tří skupin podle zájmu o konkrétní obor. V první skupině byli zájemci o tříletý obor strojní mechanik, mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů, ve druhé skupině byli žáci se zájmem o čtyřleté studium oboru strojírenství, mechanik seřizovač a tříletý obor obráběč kovů a ve třetí skupině zájemci o stavebnictví.

V první skupině byly na dílenském pracovišti v nové hale naší školy vytvářeny jednoduché rukodělné výrobky (viz foto). Žáci z druhé skupiny se seznámili se základním principem práce na CNC strojích - frézce i soustruhu a následně měli možnost si sami vyrobit na ruční frézce vánoční ozdobu (viz foto). Zájemci o stavebnictví si vyzkoušeli různé typy vazeb „na sucho“ a seznámili se s programem, s jehož pomocí lze navrhovat stavby rodinných domů. Kromě práce ve workshopech si žáci prohlédli vybavení budovy školy jak na Moravském náměstí, tak i na Školní ulici i příslušná dílenská pracoviště.

Každý účastník obdržel upomínkový balíček a Ti nejlepší získali další ocenění.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení základních škol za to, že umožnili účast svých žáků na těchto dnech a především výchovným poradcům za doprovod žáků a morální podporu těchto akcí.

Věříme, že s mnoha účastníky se setkáme v září v lavicích naší školy.

.