Taktické cvičení

Dne 20.12.2012 byl na SPŠ a SOU Uničov na Moravském nám. hlášen požár. Do 5 minut proběhla evakuace všech žáků a zaměstnanců této části školy. Do 7 minut přijel na místo požáru hasičský záchranný sbor Uničov, Litovel a JSDH města Uničov. Došlo k vyhledávání a záchraně osob a hašení vzniklého požáru ve sklepních prostorách.

Smyslem tohoto cvičení byl nácvik evakuace pro případ reálné potřeby.

.