Projektové dny na SPŠ a SOU v Uničově

Projektové vyučování není pro studenty oboru Obchodní akademie na SPŠ a SOU žádnou novinkou. Projekt EKONOM, který se v současné době realizuje, je už několikátým v pořadí a je do něj zapojeno dalších sedm obchodních akademií z celé Moravy.
Projektová výuka v rámci projektu EKONOM probíhá ve všech ročnících a týká se šesti odborných předmětů: účetnictví, bankovnictví, hospodářského zeměpisu, elektronické písemné komunikace, ekonomiky a anglického  jazyka. Vyučující těchto předmětů vytvořili celkem šest dílčích projektů, přičemž každý z nich obsahuje až dvacet projektových úkolů napříč všemi předměty. Témata projektů jsou různá, např. výpočet kalkulace cen výrobků, prezentace výrobků na veletrhu, nákup a prodej výrobků a další.
Projektový styl výuky se od klasické výuky liší. Příprava hodin je pro učitele mnohem náročnější, výsledek však odpovídá vynaloženému úsilí. Studenti pracují na projektových úkolech, které na sebe v rámci všech šesti předmětů navazují a simulují praktické situace.
Přínos projektového vyučování je dvojí: studenti řeší konkrétní úkoly, s nimiž se mohou setkat v praxi, a učí se práci v týmu. Odlišný je také netradiční způsob hodnocení. Není hodnocena práce jednotlivců, nýbrž týmu jako celku, což vede členy týmu ke vzájemné motivaci vyřešit projektové úkoly co nejlépe.
Řešení projektových úkolů probíhá pravidelně ve vyučovacích hodinách a také v rámci projektových dnů. Zatím poslední projektový den v tomto školním roce proběhl v listopadu 2012 ve třídě 3. C. Studenti třetího ročníku celý den pracovali v týmech a zpracovali část úkolů jednoho dílčího projektu. Nejprve v předmětu elektronická písemná komunikace vytvořili konkrétní obchodní dopisy, v nichž nabízeli a reklamovali zboží, dále také objednávali ubytování pro účastníky veletrhu. V druhé části projektového dne tyto dopisy překládali do angličtiny.
Vyvrcholením práce třídy 3. C na jiném z projektů – „Nákup a prodej výrobků firmy Svěráček, s.r.o.“ byla závěrečná prezentace, která se konala 30. listopadu a jíž se kromě vedení školy a vyučujících odborných ekonomických předmětů zúčastnilo několik významných hostů. Svou návštěvou nás kromě lektorky projektu EKONOM, Ing. Neradilové z Vysoké školy logistiky v Přerově, poctily členky managementu místních firem MORATOP a HAJDO, které hodnotily projekt velice kladně, zejména z hlediska přípravy na budoucí povolání.
Neméně pozitivní ohlas mělo také kultivované vystupování a „dress code“ studentů, což podtrhlo výjimečnost celé akce, k níž všichni přistoupili velmi zodpovědně.
V závěru vynikajících prezentací všech týmů proběhlo hlasování, které vyhodnotilo nejlepší výkon, a pro porotu složenou z učitelů a hostů nebylo rozhodování vůbec jednoduché. Členové vítězného týmu byli odměněni hodnotnými cenami, všem ostatním porota poblahopřála k výborným výkonům.
Naši studenti oboru Obchodní akademie tak opět skvěle reprezentovali svou školu a dokázali, že mají potenciál být dobrými odborníky na poli ekonomiky. My jim přejeme další úspěchy v rámci projektového vyučování a zejména v jejich budoucí praxi či studiu na vysoké škole, kde získané zkušenosti zcela určitě dobře zúročí.

.