Návštěva z Úřadu práce České republiky

    Pro čtvrté ročníky maturitních oborů se 6. 2. 2013 v kinosále v budově na Moravském náměstí uskutečnila informativní přednáška z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci, která žákům představila možnosti dalšího postupu po ukončení studia, pokud nepůjdou dále studovat. Zasvěcený výklad, který vedla Bc. Jolana Palinková, poukázal na důležitost vlastní sebeprezentace při přijímání do zaměstnání a upozornil na chyby, kterých se uchazeči o práci dopouštějí při pohovorech. Bylo zdůrazněno, že se nesmí podceňovat ani přípravná fáze, a to napsání životopisu či motivačního dopisu. Určitě potěšitelné pro naše studenty jsou nadějné vyhlídky na získání dobrého uplatnění již po maturitní zkoušce, neboť na trhu práce, především odborníků z oblasti strojírenství, je nedostatek.
    V závěru byli studenti upozorněni na známou skutečnost, že maturitou jejich vzdělávání nekončí, ale že by měli neustále zvyšovat svou konkurenceschopnost dalším studiem.

.