Poděkování

Vážení zaměstnanci školy a žáci,

ráda bych vám všem poděkovala za účast při vybírání příspěvku na Ritu Atieno, kterou jsme díky vaší finanční podpoře mohli jako škola před 3 lety adoptovat. Vy všichni se podílíte na tom, že tato dívka může navštěvovat školu a vzdělávat se. Dali jste jí příležitost vstoupit do života jako vzdělaný člověk, což je v naší společnosti běžné, ale pro většinu dětí z Keni je to spíše zázrakem. Velmi bych chtěla poděkovat našim kolegům a žákům ze SPŠ, kde se sbírky ujala Mgr. Dagmar Havlíčková a podařilo se jí vybrat 2.918,-- Kč. Velké poděkování patří také žáku Tomáši Röderovi, který přispěl nejvyšší částkou 400,-- Kč.

Každoročně Ritě platíme školné ve výši 7.200,-- Kč a v letošním roce jí platíme také zdravotní pojištění a očkování ve výši 1.500,-- Kč. Odměnou jsou nám její milé dopisy, kopie vysvědčení a obrázky, které nám na konci každého trimestru zasílá. Ve škole se jí daří dobře a lze také pozorovat pokroky ve výtvarné oblasti. K jednotlivým obrázkům přikládá i anglické popisky.

Díky spojení obou škol se nám podařilo vybrat 11.172,-- Kč, z čehož bude zaplaceno školné a zdravotní pojištění s očkováním, finanční rozdíl bude rovněž zaslán na její konto u NADACE NAROVINU jako záloha na příští rok.

Ještě jednou vám všem moc děkuji, že jste se do této dobročinné akce zapojili a věřím, že ani příští rok nebudete k osudu Rity lhostejní a společnými silami se nám opět podaří nashromáždit potřebný obnos.

Bohuna Eilewa Sovová

.