Erasmus+

Název projektu: ODBORNÁ PRAXE ŽÁKŮ V MAĎARSKU

Program: Erasmus+

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047089

Termín praxe: 29. 4. – 17. 5. 2019

Obory:STROJÍRENSTVÍ, MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, OBCHODNÍ AKADEMIE

 

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ORGANIZACE:

M.E.M.O

International project coordinator

Mobilis European Mobilities’ Organization

+3670-672-17-25

 

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UNIČOV

Školní 164

783 91 Uničov

Česká republika

www.unicprum.cz

 

Cílem projektu v rámci programu ERASMUS+ je umožnit 20 žákům SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci s významnými maďarskými firmami Excel Csepel, Calibre Sol, HCL Kft absolvování třítýdenní odborné praxe v těchto podnicích. Jedná se o skupinu žáků ve složení: 4 žáci oboru strojírenství – 2. a 3. ročník studia, 8 žáků oboru mechanik seřizovač – 2. a 3. ročník, 3 žáci oboru obchodní akademie 2. a 3. ročník, 5 žáků oboru obráběč kovů – 2. ročník. Praxe žáků v zahraničních firmách přispěje ke zlepšení znalostí a dovedností žáků, zvýšení jejich jazykových kompetencí a jejich motivace ke studiu jejich odborností a setrvání u těchto profesí i v budoucnosti.

Realizace tohoto projektu umožní našim žákům nejen získat zkušenosti a dovednosti, ale i získat cenné materiály (příručky, technické podklady apod.) pro jejich další vzdělávání. Součástí projektu je také možnost pro účastníky mobility využívat zdarma prostředí ON-LINE jazykové podpory (OLS), což povede ke zvýšení úrovně znalosti angličtiny. Využívání této licence je možné po celou dobu trvání projektu, to je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 + další tři měsíce.

Všechny zkušenosti a poznatky z projektu využijeme k rozšíření, aktualizaci a zatraktivnění učiva odborných předmětů v rámci ŠVP. Žáci zpracují o průběhu své stáže, výsledcích učení a o poznaných maďarských partnerech elektronické prezentace, které budou zveřejněny na našich webových stránkách a využity při besedách se spolužáky.

Jsme přesvědčeni, že praktická výuka formou mezinárodní stáže povede ke zvýšení prestiže účastníků stáže a k jejich lepšímu uplatnění se na trhu práce.

 

JAK JE MOŽNÉ SE NA ZAHRANIČNÍ POBYT PŘIHLÁSIT?

Vybraní studenti budou na stáži reprezentovat naši školu, proto musí vyhovět následujícím kritériím:

  1. Nejdůležitější je motivace – tady bude rozhodovat motivační dopis uchazečů, který má mít následující strukturu:

Motivační dopis je součástí přihlášky na stáž v rámci programu Erasmus+. Autor v něm popisuje důvody, proč by se chtěl stáže zúčastnit, a snaží se přesvědčit adresáty, aby vybrali právě jej. Dopis obsahuje všechny formální náležitosti.

Osnova motivačního dopisu

- představení se (jméno, obor studia)

- proč máte zájem o účast na stáži

- proč byste měli být vybráni na stáž zrovna Vy

- co od stáže očekáváte, jaký bude mít pro Vás stáž přínos (profesně i osobně)

- jakým způsobem očekáváte, že získané dovednosti a znalosti využijete v rámci dalšího studia na naší škole a také v rámci dalšího profesního rozvoje

- jak plánujete informace o stáži předat ostatním žákům, učitelům naší školy a široké veřejnosti

- zda jste ochotni se zúčastnit přípravného jazykového kurzu a v jakém rozsahu

- zda jste ochotni před stáží zpracovat mini projekty o kulturních tradicích, historii, geografii a současném dění v Maďarsku

- zda jste ochotni prezentovat stáž po jejím ukončení, a jakým způsobem

- nezapomeňte motivační dopis podepsat, napsat datum, oslovení atd.

  1. Jazykové znalosti – ověření progresu podle vstupního a výstupního testu OLS.
  2. Odborné znalosti
  3. Absolvování rozhovoru uchazeče s projektovým koordinátorem, třídním učitelem, učitelem odborných předmětů a učitelem angličtiny
  4. V úvahu budou brány i dosavadní studijní výsledky uchazeče.

 

V každé oblasti lze získat 4 body (1-nedostatečný, 2-dostatečný, 3-vyhovující, 4-výborný). K postoupení uchazeče je potřeba získat minimálně 8 bodů. O pořadí rozhodne celkový počet bodů. Celkem bude vybráno 20 účastníků a 5 náhradníků. Jedním z cílů projektu je také, aby se stáže zúčastnili z 50% celkového počtu také žáci, kteří jsou ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí (pocházejí z neúplných rodin, rodin s příjmy pod úrovní životního minima, trpící poruchami učení).

 

VEŠKERÉ VÝDAJE ÚČASTNÍKŮ STÁŽE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU! CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU ČINÍ 43874,00 EUR.

 

VYUŽIJTE JEDINEČNOU ŠANCI, KTERÁ SE PRO VÁS JIŽ NEMUSÍ OPAKOVAT! PŘIPRAVUJTE SVOJE MOTIVAČNÍ DOPISY UŽ NYNÍ.

VLASTNÍ VÝBĚR UCHAZEČŮ PROBĚHNE V ZÁŘÍ 2018.

 

V Uničově 25. 6. 2018

Ing. Pavel Nováček, Ph.D.

ředitel školy