Historie

Historie
Dům, ve kterém je umístěn domov mládeže SPŠ a OU, se nachází v Litovelské ulici blízko centra města Uničova. Budova byla postavena v roce 1860 pro továrnu na vlněné zboží firmy NEBESKI, která přišla v roce 1871 do úpadku. Objekt koupil vídeňský podnikatel J. Göbl a zavedl v ní výrobu hedvábného zboží. V roce 1919 ji koupila společnost na výrobu dřevařského zboží HOWAG, která neměla rovněž dlouhého trvání a potom budova přešla do vlastnictví textilní firmy LANGR v Libině. Koncem předmnichovské republiky ji koupila Ústřední matice školská pro potřebu českých škol a po adaptaci v ní umístila dvouletou obchodní a hospodyňskou školu. Za okupace v ní vyráběla firma OLSCHANSKI pracovní oděvy a po osvobození zde byla zavedena výroba prádla PANAR. Po vybudování Uničovských strojíren v roce 1949 byla budova využívána jako ubytovna pro zaměstnance. Se vznikem průmyslové školy v roce 1951 nastala nutnost otevřít žákovský domov pro studenty ze vzdálenějších míst. V prvních letech byli žáci ubytováni přímo ve škole a v roce 1955 SPŠS získala tento objekt pro potřeby domova mládeže. Budova prošla začátkem sedmdesátých let generální rekonstrukcí a změnila se v moderní ubytovací zařízení pro studenty SPŠS a ostatních uničovských škol. I v posledních letech je budova stále upravována a vybavována pro dnešní podmínky a potřeby studující mládeže.

.