Nabídka oborů pro školní rok 2019-2020

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - informace a podklady

 

Tisk přihlášky ke studiu je nutno provést oboustranný, jinak se přihláška stává neúplnou.


Nabízíme obory:

  • čtyřleté studijní s maturitní zkouškou
  • tříleté učební s výučním listem 
Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

 


Stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje

Žákům vybraných technických oborů (Strojírenství a Mechanik seřizovač) vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.


Žákům vybraných oborů (Obráběč kovů a Strojní mechanik) je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

 

.