Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Základní informace o projektu

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Příjemce projektu: Olomoucký kraj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Naše škola je partnerem projektu „Podpora technického a pŘÍrodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun.Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou především:

  • Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání
  • Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry
  • Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání
  • Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol
  • Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření kooperativních komunit.

Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno 100 základních škol z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu vzdělávání.

V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s akademickou sférou.

Celkovým výstupem projektu pak bude zvýšení konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů středních škol na trhu práce a jejich motivace do dalšího odborného studia v rámci terciárního vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat nejen zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními vybudovaných odborných učeben, laboratoří a dalších specializovaných pracovišť, ale také praktická a okamžitá aplikovatelnost ve výuce primární cílové skupiny nebo trhu práce. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím volnočasových aktivit, ale i v rámci povinné výuky ve spolupráci se středními školami. Odborníci z praxe/odborníci z vysokých škol a univerzit předají studentům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance/absolventy s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce. Zároveň mohou svými zkušenostmi přispět k výuce tak, aby lépe reflektovala a pružněji reagovala na aktuální vývoj v dané oblasti a také potřeby zaměstnavatelů.

Projekt vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o přírodovědné a technické obory. Zejména v případě technických oborů je sledován protichůdný vývoj, tedy že se snižuje počet absolventů technických oborů a současně se poptávka bez ohledu na tento pokles zvyšuje. Tato poptávka se i nadále bude zvyšovat, ale pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení kvalifikace absolventů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Důraz musí být kladen na reflexi aktuálních požadavků trhu práce, propojením teorie s praxí a zejména držení kroku s moderními technologiemi.

 


 

Volnočasové aktivity realizované v rámci projektu

 

Nováčci pomohli!

 

Konec ledna nebyl napínavý jen na půdě školy, ale také na soutěžním kolbišti VŠB Ostrava.

Soutěžní tým Hobby klubu při SPŠ a SOU Uničov, se tam dne 23. 1. 2014, vydal v rozšířené sestavě o tři nové členy. Premiérově se nám na závodní trati představili Filip Hamrla (ZŠ Hrubého Šternberk), Dominik Štrubel a jako mechanik Martin Knob (oba ZŠ Pionýrů Uničov). Za základní školy samozřejmě nemohli chybět zkušení matadoři Jan Krumpholc a v roli mechanika Saša Laurin (oba ZŠ Haškova Uničov). Zbytek týmu byl již v ustálené sestavě Ondřej Nepor a Marian Laurin (oba SPŠ a SOU Uničov). Tentokrát neodolal a zapojil se do soutěže i vedoucí robotického kroužku Mgr. Radim Děrda.
Ostravského závodu se zúčastnilo více než osmdesát soutěžních týmů z České republiky a Polska. Soutěžilo se ve třech disciplínách: Vozítka poháněná fotovoltaickým článkem, vozítka poháněná vodíkovým článkem a "naše" kategorie - roboti sledovači čáry.
Závod se od předcházejících výrazně lišil. Všichni soutěžící bojovali jen v jedné kategorii, bez ohledu na věk a konstrukci robota. Takže proti sobě stáli žáci základních a středních škol, stejně jako roboti 8-bitoví osazení na nepájivém poli a 16-bitoví osazení SMD součástkami. Trať byla náročná nejen zatáčkami s poloměrem menším než 4cm (běžně 10cm) a vzdáleností od okraje 5cm (běžně 20cm), takže větší roboti se do zatáček vůbec nevešli, ale také svojí vlnitostí, která měnila vzdálenost sledované čáry od čidel a nižší roboti občas zůstávali viset „na břiše“.
Proto je potěšující, že náš tým patřil k těm, které dokázaly přímo na místě své roboty přestavět a přeprogramovat tak, aby trať bezpečně a co nejrychleji projeli.
A podařilo se. V pořadí skupin jsme skončili na krásném třetím místě. První byl tým SŠ Rybnik Polsko (s 15 letou tradicí a skoro kosmickými technologiemi), druzí byli naši věční rivalové ze SPŠ Hranice a bronz tentokrát patřil nám.
Přispělo k němu především umístění v absolutním pořadí:
6. místo Marian Laurin
8. místo Radim Děrda
9. místo Ondřej Nepor
a překvapením závodů bylo
11. místo Filip Hamrla - ZŠ Hrubého Šternberk


Poděkování, ale patří všem členům týmu, protože skvělá spolupráce před i během závodů, umožnila potvrdit pozici druhého nejlepšího robotického týmu na Moravě.
Našeho skvělého výsledku si všimli i polští účastnici, kteří nás proto pozvali na svoji soutěž pořádanou v dubnu. Ale ještě před ní se těšíme na Hranice, zde budou nové stopovací disciplíny, velice zajímavé tratě a možná se nám tam konečně nad „hraničáky“ podaří vyhrát.:-)
O tom, že se tak jednou jistě stane, svědčí i velký zájem studentů o modernizovaný obor strojírenství se zaměřením na robotiku, takže od září čekáme nové posily v týmu.
R:D

 

Uničovské robotování 2013 

 

Druhý prosincový týden se na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Uničov odehrál v duchu soutěžení. Dne 12. 12. 2013 proběhl první ročník soutěže s názvem Uničovské robotování, které se mohly zúčastnit školy, podporující technické vzdělávání.

Účastníky akce byly základní a střední školy z Uničova, Bruntálu, Hranic, Jedovnice, Mohelnice, Šumperka, Zlína a vysoká škola z Ostravy.
Celkem se na soutěžním poli utkalo ve 3 kategoriích 31 robotů, které si sami žáci v rámci robotických kroužků sestrojili a naprogramovali. Tak mohli změřit své síly v disciplínách Stopař (sledovač čáry) a Hard (sledovač čáry s překážkou) na trati, která byla inspirovaná letošní Velkou cenou Španělska v rámci mistrovství světa automobilů formule 1. Cílem klání bylo projet danou trasu přesně a v co nejkratším čase.
V disciplíně Stopař obsadil v kategorii ZŠ žák uničovské školy Jan Krumpholc, kterému se jako jedinému účastníkovi podařilo trať projet bez problémů. Na první místo v kategorii SŠ, dosáhl Dominik Klich ze SPŠ Hranice. Rovněž druhé místo patřilo týmu Jet Rabitts z hranické střední školy. Na 6. místo z celkem 24 účastníků se probojoval žák naší školy Dušan Bünter. Ve volné kategorii, která je určena pro všechny zájemce o robotiku, se na první příčce umístila VŠB Ostrava.
V disciplíně Sledovač čáry s řízenou přední nápravou, jsme měli jen jedno želízko v ohni, a to mladého žáka třetího ročníku oboru Mechanik - seřizovač, Tomáše Kleibla, který pro naši školu vybojoval úžasné 2. místo. První místo v disciplíně Hard obsadili žáci SPŠ a OA Bruntál.
Celá akce byla vyvrcholením modelářsko – robotického kroužku, který funguje při SPŠ a SOU Uničov pod vedením Mgr. Radima Děrdy a byla podpořena osobní účastí Ing. Michala Horáčka z Ministerstva průmyslu a obchodu.
I přes soutěžně naladěné účastníky se vše odehrálo ve velice příjemné a přátelské atmosféře.

Mgr. Lucie Chudá, SPŠ a SOU Uničov

Zástupci ZŠ na SPŠ a SOU Uničov

SPŠ a SOU Uničov je partnerem projektu Olomouckého kraje:
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“. Mezi klíčové aktivity tohoto projektu patří činnost tří kroužků, a to modelářsko-robotického, základů CAD/CEM a užití CNC strojů. Tyto kroužky mohou navštěvovat žáci ze základních škol z Uničova a okolí.
Dne 15. 5. 2014 se společně setkali zástupci ze ZŠ se členy realizačního týmu tohoto projektu na SPŠ a SOU na Moravském náměstí v Uničově.
Účastníci se navzájem informovali o zkušenostech získaných při realizaci volnočasových aktivit. Zástupci ZŠ měli možnost se seznámit i s další aktivitou tohoto projektu a tou je tvorba elektronické učebnice pro strojírenství. Následně se všichni účastnili činnosti kroužků.
Závěrem byla projednána forma další spolupráce.
Mgr. Bronislava Šínová

ZS2

 

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov – motivací proti pasivitě

Jak všichni dobře víme, v poslední době klesá zájem žáků o studium technických oborů. Tento trend naprosto nereflektuje situaci na trhu práce, kde naopak přibývá pracovních příležitostí pro absolventy technických oborů. Pracovníci Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov jsou si plně vědomi aktuální situace, kdy se mnoho velkých zaměstnavatelů v regionu potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve výrobě, a rozhodli se s tímto problémem aktivně bojovat. V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji proto pedagogové SPŠ a SOU Uničov uspořádali dne 9. prosince pro žáky ZŠ z Uničova a okolí akci s názvem Den zručnosti.
Učitelé využili bohatých zkušeností z předchozích ročníků a připravili pro zájemce několik pracovišť strukturovaných podle specifických oborů. Oproti předchozím letům pak SPŠ a SOU Uničov rozšířila nabídku studijních zaměření a tak připravila workshopy i pro obory Průmyslová ekologie a Obchodní akademie. V průběhu akce byli žáci motivováni též materiální formou -  každý účastník obdržel odměnu v podobě drobných upomínkových balíčků.
O tom, že zájem o tuto akci mezi absolventy základních škol roste, vypovídá i statistika - zatímco v roce 2013 se Dne zručnosti zúčastnilo 87 žáků z 16 základních škol, letos jsme přivítali 113 žáků ze stejného počtu škol.  
Celá akce by se neobešla bez záštity a zastoupení významných průmyslových firem z blízkého okolí. V letošním roce se takto prezentovala firma HOPAX s.r.o.  Červenka   – výrobce ocelových konstrukcí, PEVEKO spol. s. r.o. Uherské Hradiště, závod Šternberk, produkující elektromagnetické ventily a regulační techniku, a firma DAVON s.r.o., která se specializuje především na výrobu rozbíjecích zařízení, hydraulických drapáků a speciálních stavebních strojů. Spolupráce výrobních firem tak mimo jiné nabízí absolventům SPŠ a SOU perspektivu na uplatnění v oboru po úspěšném ukončení studia.


Rostoucí zájem budoucích absolventů základních škol je zcela určitě odměnou všem pracovníkům SPŠ a SOU Uničov, kteří se na přípravě a realizaci celé zdařilé akce podíleli. Za to jim po zásluze patří pochvala a upřímné poděkování. Největší odměnou jim ale zcela jistě bude, až se s účastníky Dne zručnosti setkají 1. září ve školních lavicích.

Mgr. Lucie Chudá

2. ročník soutěže malých robotů – RoboTrip 2014 Uničov

Druhý prosincový týden patřil na naší škole malým i velkým fanouškům robotiky a jejich šikovným robotům. Druhého ročníku soutěže se zúčastnil rekordní počet robotů – celkem 38, což bylo zásluhou vysoké úrovně prvního ročníku, který jsme v Uničově pořádali. Robotičtí nadšenci neváhali a velmi rádi si opět přijeli zasoutěžit.

Závodilo se ve dvou disciplínách a šesti kategoriích. V základních kategoriích soutěžili žáci základních a středních škol. Další kategorie podle typu robota patřily závodníkům s roboty ze stavebnic nebo vlastní výroby. V základní disciplíně Stopař Easy roboti sledovali černou 1,5 cm širokou čáru, která není přerušovaná ani křížená. V náročnější disciplíně Stopař Hard museli roboti nejen zvládnout přerušení a křížení čáry, ale i objet překážku a vrátit se na trasu.

Z našeho týmu zazářil na 1. místě Dominik Štrúbel v kategorii Lego ZŠ s časem, který by se neztratil ani v kategorii SŠ. Také Ondřej Nepor na 6. místě a David Havránek na 7. místě zdárně dojeli a obhájili čest mezi středoškoláky.
Uničovká soutěž byla velmi úspěšná, což dokazuje i řada pochvalných emailů, které jsme dostali. Zásluhu na tom má zejména tým pedagogů a členů Hobby klubu při SPŠ a SOU Uničov, který se realizuje v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Zvláštní poděkování si zaslouží i Jiří Škabraha a Tomáš Kleibl, a to za perfektně připravené tratě, které si všichni účastníci velmi pochvalovali.

Chtěli bychom vyjádřit radost z toho, že se nám zase podařila „dobrá věc“. Uspořádali jsme soutěž v atraktivních disciplínách, která měla hladký průběh a zúčastnila se jí řada skvělých závodníků se svými stroji. Doufáme také, že v některých divácích vzbudila zájem o roboty a že je brzy přivítáme v našich řadách.

R:D

Roboťáci ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Uničově opět zazářili

Členové robotického kroužku při SPŠ a SOU Uničov, realizovaného v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji, oslavili pololetní vysvědčení účastí na prestižní soutěži robotů stopařů, kterou pořádala Vysoká škola báňská v Ostravě.

Soutěže se zúčastnili ti nejlepší závodníci z různých koutů republiky i ze zahraničí, proto jsme i my vyslali své osvědčené borce, kteří nejen že nezklamali, ale obsadili přední místa.

Bratři Alexandr a Marian Laurinovi, kteří nás vždy výborně reprezentují, vybojovali skvělé 2. místo v konkurenci 30 robotů vlastní konstrukce, a to s pouhou půlsekundovou ztrátou na vítěze.

V těsném závěsu za nimi se na 3. místě umístil další náš vynikající závodník David Havránek.

Ani za další výsledky se nemusíme stydět. Radim Děrda a Kryštof Koblas zajeli velmi dobře a získali pěkné 10. a 11. místo.

Za zmínku určitě stojí, že jsme porazili soupeře z Polska, kteří pro nás byli ještě vloni nedosažitelní. Také nás hodně potěšilo, že jsme za sebou nechali většinu našich starých známých rivalů ze Střední průmyslové školy v Hranicích.

Závod v Ostravě byl pro nás obrovským úspěchem, cesta k němu však nebyla jednoduchá. Protože všichni naši soupeři přešli na výkonnější mikrořadiče od firmy ATMEL, rychle jsme je zakoupili a začali je studovat a programovat. Zvládli jsme to během několika týdnů a díky tomu jsme v Ostravě fantasticky zabodovali.

I když je letošní rok teprve na začátku, my se už připravujeme na další soutěže. Ta nejbližší se koná v březnu a bude to národní kolo mezinárodní soutěže RoboRave 2015. Tady budou naši roboti čelit novým výzvám – samostatné hašení ohně a převážení míčků. Příprava pro nás bude náročná, ale věříme, že se opět zařadíme mezi nejlepší. Ale o tom zase příště.

R:D

Z činnosti kroužků

pracujících v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.

Již druhým rokem úspěšně fungují při naší škole tři kroužky, které jsou určeny pro naše žáky i pro žáky ZŠ. Jedná se o modelářsko-robotický a CAD-CAM kroužek, které vede Mgr. Radim Děrda a CNC kroužek pod vedením p. O. Šišmy a p. R. Zapletala. Členové těchto kroužků dosahují skvělých úspěchů v různých soutěžích se zaměřením především na robotování. O konkrétních akcích informujeme individuálně. Na činnost kroužků se přišla podívat krajská koordinátorka p. Blažková. Vedoucí volnočasových aktivit ji seznámili s tím, co se jim podařilo vytvořit od její minulé návštěvy. Mgr. Blažková velmi ocenila práci vedoucích výše uvedených kroužků i jejich úspěchy v soutěžích.

B.Š.

Hranické robotování 2015

V úterý 24. 03. 2015 se utkalo 130 soutěžících s 84 roboty z Česka, Slovenska a Polska. V hlavní kategorii „roboti řízení procesorem SŠ“ se v konkurenci 22 robotů umístil na 5. místě Ondřej Nepor, žák třídy 3. MS. K umístění mu pomohla velice dobře nastavená PID regulace.
Velkým úspěchem bylo umístění našim mladších roboťáků. V kategorii „roboti řízení procesorem ZŠ“, v konkurenci 9 robotů, obsadil 1. místo Filip Hamrla a v kategorii „Lego ZŠ“, v konkurenci 7 robotů, vyhrál Daniel Staník. Je úžasné, že se svými časy by se oba umístili do 5. místa i v kategorii SŠ.


(Jen pro informaci, tito dva úžasně zabodovali i v PL,  kde se soutěžilo bez rozlišení kategorií. V procesorech z 38 robotů na 8. místě Filip, byl by na 6. místě, ale z časových důvodů omezili účast na finálové dráze. V Legu z 31 robotů 12. místě Dan, i on by se umístil o 2 místa lépe, ale...)

R.D.

VŠB-TU Ostrava

Dne 28. 03. 2015 jsme uskutečnili návštěvu vývojové laboratoře VŠB-TU Ostrava. Laboratoří nás osobně provedl doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. a seznámil nás s řešenými projekty. V současnosti se zabývají vývojem a testováním elektromobilů napájených z vodíkových článků.

Dále vývojem energetických rodinných ostrovních systémů, kdy energie z fotovoltaických článků je použita na rozklad vody na vodík a kyslík, vodík je uskladněn a následně použit jako palivo do palivových článků.

R.D.

Závěrečná konference 26. 5. 2015

 

 

 

.