POKROK - profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.45/02.0059

Příjemce dotace:        ARS rozvojová agentura, s.r.o.

                                               Krapkova 7, 779 00 Olomouc

                                               IČ 27791637   DIČ CZ27791637

                                              

Partneři projektu:    Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11

                                      Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

                                     Školní 164, Uničov

Období realizace projektu:       1. 8. 2013 - 31. 12. 2014

Popis projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu "POKROK - profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol                    v Olomouckém kraji" je vytvoření komplexu vzdělávacích programů v systému DVPP. Na základě poptávky ze strany základních a středních škol bude soubor 6 vzdělávacích programů:

P1 - Nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a ICT ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P2 - Využívání e-learningu ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P3 - Projektová výuka na 2. stupni základních škol

P4 - Projektová výuka v odborných ekonomických předmětech středních škol

P5 - Využívání dostupných softwarů při výuce odborných ekonomických předmětů na SŠ

P6 - Nové trendy ve využívání Internetu a sociálních sítí ve vzdělávání

V první části projektu bude tým odborných lektorů a garantů připravovat kompletní dokumentaci, spojenou s žádostí o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému DVPP v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny programy DVPP budou realizovány formou kombinovaného studia s vyšším podílem distanční výuky, která bude probíhat formou e-learningu.                

V rámci přípravy spuštění jednotlivých programů (kurzů) DVPP dojde k vytvoření dvou výukových středisek DVPP na partnerských školách v Uničově a Olomouci pro prezenční část výuky. Realizace programů DVPP bude probíhat ve dvou cyklech. Mezi prvním a druhým cyklem dojde k revizi programů.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí 168 pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji.

Webové stránky projektu: http://www.pokrok.arsra.cz/

.