Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání

Dnem 1. 9. 2010 jsme zahájili realizaci projektu „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“, zkráceně Profesmodul, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006.
Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR uzavřel Olomoucký kraj jako poskytovatel finanční podpory a Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 jako její příjemce. Celková délka projektu je 20 měsíců s termínem ukončení 1. 5. 2012.
Projekt „Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání“ má cíl vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipované vzdělávací programy pro oblast rozvíjejícího se „dalšího vzdělávání“.
Vzdělávací programy budou vytvořeny ze samostatných modulů zpracovaných podle „Národní soustavy kvalifikací“ s hodnotícími kritérii nastavenými jejími standardy a dále ze studijních podpor ve formě odborných výukových textů. Programy budou zpracovány, následně pilotně ověřeny a upraveny odbornými pedagogy partnerských středních odborných škol Olomouckého kraje. Po pilotáži budou využívány k rozšíření profesních kompetencí uchazečů o zaměstnání na trhu práce v oborech zámečník, zedník a tesař.


AKTIVITY  PROJEKTU

- Tvorba modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání na trhu práce pro obory zámečník, zedník a tesař.
- Tvorba odborných studijních textů pro vzdělávací moduly v oborech zámečník, zedník a tesař.
- Pilotní ověření modulárně zpracovaných vzdělávacích programů.


PARTNEŘI  PROJEKTU

- Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
- Střední odborná škola Jeseník a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Dukelská, 1240/27, Jeseník
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681
- Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
- Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
- Střední průmyslová škola, Hranice, Studentská 1384
- Střední odborné učiliště stavební Prostějov, Fanderlíkova 25
- Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 372/8
- Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.

V roce 2011 byly vytvořeny moduly zaměřené na obrábění a svařování. V roce 2012 probíhají pilotáže modulů SM 22 Obráběcí stroje, SM 23 Výroba jednoduchých součástí, SM 25 Příprava materiálu před svařováním.

.