Projekt UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.


 

Rekvalifikační kurz - Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)

V průběhu září 2013 až ledna 2014 proběhl na SPŠ a SOU Uničov rekvalifikační kurz vrtání kovových materiálů podporovaný projektem EU.
Původně se do kurzu přihlásilo 12 účastníků, do konce kurzu vydrželo 8 účastníků, kteří kurz dovršili závěrečnou zkouškou ve dnech 23. 1. až 26. 1. 2014 a obdrželi certifikát.

Program dalšího vzdělávání „Vrtání kovových materiálů“ odráží požadavky současného trhu práce na uplatnění pracovníků bez potřebného nebo s neúplným odborným vzděláním v tomto oboru.

Pojetí dílčího vzdělávání tohoto programu vychází z potřeb jak malých, tak i velkých podniků, které se potýkají s nedostatkem plně kvalifikovaných pracovníků.

Cílem programu je pomocí vhodně sestavených vzdělávacích modulů dosáhnout větší adaptability a flexibility pracovníků ve strojírenství a to v oblasti vrtání a vyvrtávání na konvenčních strojích.

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu bylo připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H), (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem byl rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 22. 11. 2011.

Absolvent se může uplatnit ve strojírenských podnicích i malých firmách, provozujících konvenční obráběcí stroje, převážně v kusové, nebo i sériové výrobě při práci na konvenčních vrtačkách a vyvrtávačkách.

Je připraven vykonávat obsluhu vrtaček a vyvrtávaček a práce s jejich obsluhou související.

.