Veřejně prospěšné práce

logo up

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 22.4.2014 do 31.3.2015 bylo v organizaci Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, p.o., v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 112.999 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 96.049 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 16.950 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na pomocné úklidové a údržbářské práce v areálu školy, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

 

.