Dny otevřených dveří

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

(tříleté učební obory)
1. kolo – 23. 4. 2018

Svůj úmysl vzdělávat se potvrďte odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - informace a podklady

 

Tisk přihlášky ke studiu je nutno provést oboustranný, jinak se přihláška stává neúplnou.

Termín pro podání přihlášky ke studiu je do 1. března 2018.

Volno pro žáky

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, z organizačních a technických důvodů den volna pro žáky školy ve dnech 30. dubna a 7. května 2018.

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2018/2019

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Stavebnictví

36-47-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE