Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Volno pro žáky

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, dva dny ředitelského volna pro žáky školy z organizačních a technických důvodů a to ve dnech 3. a 4. ledna 2019. Vyučování v novém kalendářním roce začíná v pondělí 7. 1. 2019 podle rozvrhu hodin pro sudý týden.

Mikulášská soutěž 2018 - výsledky ze dne 5. 12. 2018

Všem soutěžícím ještě jednou děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Školní jídelna oznamuje - zahájení provozu

Školní jídelna oznamuje, že zahajuje po rekonstrukci svůj provoz 1. listopadu 2018.
Všichni stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od tohoto dne k obědu. Žáci prvních ročníků, kteří již odevzdali přihlášku ke stravování se před obědem dostaví dle pokynu třídních učitelů k aktivaci čipu.
Objednávání stravy probíhá nadále obvyklým způsobem – na objednávkovém terminálu nebo internetem na www.strava.cz. Přihlášky jsou k vyzvednutí v jídelně.
Nabízíme v rámci doplňkové činnosti obědy i cizím strávníkům. Máme na výběr ze dvou druhů a cena kompletního menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj + doplněk) je 67,- Kč.
Už se na Vás těšíme v nových prostorách.

Volby do školské rady

 

Příležitost pro žáky

erasmus

V rámci projektu Erasmus+ máte jedinečnou šanci absolvovat třítýdenní odbornou praxi v zahraniční v následujícím školním roce.