Opravné zkoušky

Učební obory

 

Termíny opravných závěrečných zkoušek

Složení zkušebních komisí a organizace zkoušek podle oborů

 

Komise oboru 23 56 H/01 Obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů

Předseda zkušební komise: Ing. Robert Lubina

Místopředseda: p. Milan Surma - ZŘPV

Třídní učitel: Ing. Petr Chrudina

Učitel OV: p. Libor Hanyáš

Učitel odb. předm.:Ing. Petr Chrudina

Zástupce firmy: p. Bohumil Lolek, UNEX a.s.

Písemná zkouška: 7. září 2015

Praktická zkouška: 8. září 2015

Ústní zkouška: 22. září 2015 (8:00 - 10:00)

 

Komise oboru 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů

Předseda zkušební komise: Bc. Pavel Zsemberi

Místopředseda: p. Milan Surma - ZŘPV

Třídní učitel: Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Učitel OV: p. Richard Fajmon, p. Evžen Šišma

Učitel odb. předm: Ing. Miroslav Zvoneček

Zástupce firmy: p. Miloslav Pouč

Písemná zkouška: 7. září  2015

Praktická zkouška:  9. – 10 . září 2015

Ústní zkouška:  22. září 2015 (10:00 – 12:00)

 

Žáci, kteří chtějí konat závěrečné zkoušky v náhradním nebo opravném termínu, se musí přihlásit ke zkoušce nejpozději měsíc před jejím konáním řediteli školy.

.