Burza práce a vzdělání v Olomouci 2022

V říjnu se naše škola zúčastnila Burzy práce a vzdělání v Olomouci. Na výstaviště Flora, kde se akce konala, přijelo spoustu žáků základních škol z celého kraje, kteří se zajímali o možnosti studia. Děkujeme všem, kteří náš stánek navštívili, a věříme, že s mnohými žáky se v budoucnu uvidíme.

 310675159_550606953735540_41398389620599738_n.jpg

 

 

Předávání výučních listů

Dovolte mi, abych se vrátila k slavnostnímu předávání výučních listů, které proběhlo závěrem června v loňském školním roce. Úspěšní absolventi učebních oborů se sešli společně se svými blízkými v koncertní síni a za účasti vedení školy a představitelů města Uničova prožili tento slavnostní okamžik. Příležitost využili také zástupci firmy John Crane a.s. z Lutína, kteří předali finanční dar nejlepším absolventům.

V rámci budoucí vzájemné spolupráce také škola obdržela sponzorský dar – vyřazená měřidla z výroby, která budou ve školním prostředí dál dobře sloužit.

Tímto bych zástupcům firmy chtěla poděkovat. Velice si podpory ze strany firem vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Za vedení školy Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele školy

 

 

 

 

 

Návštěva MSV BRNO 2022

Dne 6. 10. 2022 se žáci 4. ročníku maturitního oboru Strojírenství zúčastnili 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu na výstavišti v Brně. V rámci veletrhu se seznámili s nejnovějšími trendy v těchto strojírenských oborech: obrábění, tváření, svařování, automatizace, metrologie, 3D tisk, logistika, atd. Součástí veletrhu byla také prezentace projektů odborných vysokých škol, na kterých se podílí sami studenti – např. inteligentní textile, chytrý zásilkový box, vývoj automobilů.

             

 

 

Třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče,

Dne 8. 9. 2022 v 15 hodin se konají úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků. Programem třídních schůzek bude seznámení s organizací studia na naší škole, systém omlouvání nepřítomnosti žáků, školní řád atd. V rámci třídních schůzek vám budou předány přístupové údaje do elektronické žákovské knížky a budou vám zodpovězeny vaše případné dotazy.

Třídní učitelé se těší na setkání s vámi.

Český den proti rakovině 2021

Nadace Ligy proti rakovině poděkovala naší škole za vstřícný přístup a spolupráci při realizaci 25. Českého dne proti rakovině. Letos byla sbírka zaměřena na prevenci nádorových onemocnění močového měchýře, ledvin a prostaty.

kvet2021

Šablony II

V rámci projektu Šablony II navštívil naši školu náš bývalý absolvent Jiří Jaroščák, který pracuje ve společnosti Siemens, nacházející se v Drásově, na pozici konstruktéra.

Firma Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice. Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem synchronních generátorů do 25 MVA a synchronních a asynchronních motorů do výkonu 20MW.

siemens1

Praha už volá, Praha už volá…

Přišlo mi příhodné dát do titulku citaci z filmu „Vesničko má středisková“. Ve filmu hlavní hrdina Otík jede do Prahy pracovat, v našem případě dvě třídy maturantů jely ve dnech 11. 11. – 13. 11. 2021 do Prahy na třídenní kulturní exkurzi.

 

Listopad 2021 nebyl zrovna teplý měsíc a ani v době naší exkurze se počasí příliš nevytáhlo. Chlad, ale ani covid – 19 nemohly zabránit tomu, abychom si návštěvu Prahy neužili. Všichni naočkovaní a otestovaní účastníci jsme se poté, co jsme se ubytovali, sešli u sochy svatého Václava na Václavském náměstí, abychom podnikli pouť historickou Prahou. Postupně jsme prošli Václavské náměstí, zastavili jsme se u Karolina, Stavovského divadla, delší čas zabrala prohlídka Staroměstského náměstí a přilehlých uliček, následoval Karlův most se svými věžemi a sochami, v Nerudově ulici probíhalo pátrání po rodném domě básníka Jana Nerudy a prohlídka Prahy končila na Pražském hradě.

 

Následujícího dne se dopoledne všichni vydali na prohlídku Staroměstské radnice. S komentářem průvodkyně jsme prošli sály i podzemí a vystoupali i na radniční věž. Z ochozu věže byl nádherný výhled na Prahu. Odpolední program pokračoval na Vyšehradě. Procházeli jsme místy, kudy kráčela česká historie, a vzdali jsme hold českým velikánům, kteří spí svůj věčný spánek na vyšehradském hřbitově. Pak už jsme ale spěchali zpět na ubytovnu, protože nás čekal zlatý hřeb naší exkurze – divadelní představení v divadle ABC „Zítra swing bude znít všude“. Svátečně upraveni a dobře naladěni jsme vyrazili za kulturou. Představení bylo úžasné. Žáci své nadšení podpořili bouřlivým potleskem ve stoje a herci nám poděkovali přídavkem.

 

Hlavu naplněnou zážitky, tašku naplněnou dárky, chudší o peníze, ale bohatší o zkušenosti jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Jsem ráda, že se nám podařilo v dnešní velmi složité době exkurzi realizovat.

 

Marcela Ťulpová

Projektový den mimo školu

Projektový den mimo školu – Národní technické muzeum Praha

Dne 16. listopadu 2021 jsme, v rámci projektového dne, společně s odborníkem z praxe panem Václavem Outratou navštívili Národní technické muzeum v Praze. Naším hlavním cílem byly výstavy týkající se Multimediálních komunikací a vývoje fotografie. Tyto okruhy jsou zařazeny v předmětu Mediální komunikace u maturitního oboru Obchodní akademie. Díky návštěvě muzea si žáci mohli rozšířit znalosti získané v tomto předmětu.

Žáci se názorně seznámili s funkční televizní technikou využívanou k přímým přenosům televizního zpravodajství a publicistických pořadů. Žáci si pod dohledem odborníka vyzkoušeli role redaktora, meteorologa, kameramana, režiséra, atd.

V expozici týkající se fotografie se žáci seznámili s vývojem a úpravou fotografie. Jednotlivá vývojová období byla doplněna názornými ukázkami fotografií a používanými přístroji. Žáci si v rámci této expozice mohli vyzkoušet některé principy, které se dříve používali.

V rámci muzea jsme také navštívili výstavu týkající se dopravních strojů, u nichž jsme viděli jak se automobily, motorky, kola, letadla atd. měnily v průběhu minulého století.

EXKURZE HONEYWELL

EXKURZE HONEYWELL – HLUBOČKY MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

I v této nelehké (coronavirové) době jsme se se žáky 4. ročníků maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Průmyslová ekologie vydali na exkurzi do firmy Honeywell sídlící v Hlubočkách – Mariánském Údolí nedaleko Olomouce. Tato firma se zabývá výrobou a opravou statických částí leteckých motorů. Naši žáci se seznámili s používanými materiály na výrobu dílců leteckých motorů, nejnovějšími výrobními metodami v oblastech tváření, obrábění, svařování, atd. Žáci také viděli kontrolní metody, které jsou nedílnou součástí výroby jednotlivých dílců. Na naši žádost byla do exkurze také zařazena část týkající se ekologické likvidace odpadu z výroby.

Součástí exkurze byla nabídka praxe s možnostmi stipendií a nábor na nejžádanější pracovní pozice.

 

  

 

Odpady všude kolem nás

Už Jan Neruda ve svém fejetonu Kam s ním? řešil problém odpadu – nevěděl, kam odložit starou slámu ze slamníku. Současná společnost však produkuje mnohem více odpadu, než řešili naši předci v 19. století. Proto také vznikly specializované firmy, které mají nakládání s odpady jako hlavní činnost.

 

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina. Firma také provádí osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti nakládání s odpady.

 

Aby žáci naší školy získali přesné a pravdivé informace v oblasti nakládání s odpady, pozvala jsem v rámci projektového dne odborníka právě z firmy EKO-KOM. Odorník z praxe připravil pro žáky prezentaci, ve které vysvětlil principy třídění a recyklace odpadů. V krátkých videoukázkách žáci zhlédli třídění odpadů a také jak se z odpadu stává surovina pro další využití. V rámci projektového dne se žáci také seznámili s recyklačním kufříkem, kde na vlastní oči viděli, jak se jednotlivé druhy odpadů třídí a zpracují na surovinu, ze které se vyrobí nový produkt. Všechny materiály a výrobky si současně mohli i ohmatat. Také se seznámili s barevnými taškami na třídění plastu, skla a papíru. Těmito taškami vybavují některá města nebo vesnice své občany, aby jim usnadnily třídění těchto materiálů. Pro výrobu barevných tašek byl použitý recyklovaný materiál. Žákům bylo vysvětleno, jak se má odpad před vhozením do třídícího kontejneru upravit, aby se účelně využil celý objem kontejneru, aby se odpadu do nádoby vešlo co nejvíce.

 

Domnívám se, že takovéto projektové dny jsou pro žáky potřebné, protože informace jim podává odborník na danou problematiku, navíc si žáci mohou různé materiály osahat a blíže se s nimi seznámit. Pohled odborníka doplněný o výklad učitele je optimální kombinací, jak žákům přiblížit konkrétní problematiku. Věřím, že nám se to povedlo.

 

Marcela Ťulpová

Sponzorský dar Unex a.s.

Děkujeme firmě UNEX a.s., která nám i pro letošní školní rok poskytla sponzorský dar za účelem podpory jednotlivých oborů vzdělávání a výuky ve svařování a obrábění.


Předmětem daru, který byl škole poskytnut, je hutní materiál různého typu pro zajištění výuky v obrábění oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Dále byly poskytnuty i výpalky pro zajištění výuky ve svařování oborů Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel. Celková hodnota daru přesáhla částku 53 000 Kč.


Pro naši školu znamená tento sponzorský dar opravdu značnou pomoc za účelem zkvalitnění výuky.

 

 

Projekt „Šablony II“

Od roku 2020 je naše škola zapojena do projektu Zvýšení kvality vzdělávání SPŠ a SOU Uničov, který je reakcí na výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II. Cílem výzvy bylo podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Délka trvání projektu byla plánována na 24 měsíců (bez prázdnin), úspěšné plnění projektu nám však ztěžoval nepříznivý vývoji kvůli vzniklé epidemii nemoci Covid 19. Přesto pedagogové absolvovali a naplňovali aktivity naplánované pro projektové období i formou distančního vzdělávání.

V rámci projektu proběhlo nebo probíhá:

 

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech matematické gramotnosti, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a ICT,
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ,
  • stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů,
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,
  • projektové dny ve škole i mimo ni.

Dále jsme personálně obsadili pozice pro:

  • koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů,
  • školního kariérového poradce,
  • školního asistenta pro domov mládeže.


Díky účasti školy ve výše zmíněném projektu bylo možno investovat do vybavení školy, mimo jiné, i pro realizaci distanční výuky, umožnit žákům a pedagogů vzdělávání nad rámec běžného vzdělávání ve škole a umožnit interakci s odborníky z oboru z reálných firem.
Realizace projektu bude ukončena v červnu 2022.

 

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele školy