Český den proti rakovině 2021

Nadace Ligy proti rakovině poděkovala naší škole za vstřícný přístup a spolupráci při realizaci 25. Českého dne proti rakovině. Letos byla sbírka zaměřena na prevenci nádorových onemocnění močového měchýře, ledvin a prostaty.

kvet2021

Šablony II

V rámci projektu Šablony II navštívil naši školu náš bývalý absolvent Jiří Jaroščák, který pracuje ve společnosti Siemens, nacházející se v Drásově, na pozici konstruktéra.

Firma Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice. Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem synchronních generátorů do 25 MVA a synchronních a asynchronních motorů do výkonu 20MW.

siemens1

Praha už volá, Praha už volá…

Přišlo mi příhodné dát do titulku citaci z filmu „Vesničko má středisková“. Ve filmu hlavní hrdina Otík jede do Prahy pracovat, v našem případě dvě třídy maturantů jely ve dnech 11. 11. – 13. 11. 2021 do Prahy na třídenní kulturní exkurzi.

 

Listopad 2021 nebyl zrovna teplý měsíc a ani v době naší exkurze se počasí příliš nevytáhlo. Chlad, ale ani covid – 19 nemohly zabránit tomu, abychom si návštěvu Prahy neužili. Všichni naočkovaní a otestovaní účastníci jsme se poté, co jsme se ubytovali, sešli u sochy svatého Václava na Václavském náměstí, abychom podnikli pouť historickou Prahou. Postupně jsme prošli Václavské náměstí, zastavili jsme se u Karolina, Stavovského divadla, delší čas zabrala prohlídka Staroměstského náměstí a přilehlých uliček, následoval Karlův most se svými věžemi a sochami, v Nerudově ulici probíhalo pátrání po rodném domě básníka Jana Nerudy a prohlídka Prahy končila na Pražském hradě.

 

Následujícího dne se dopoledne všichni vydali na prohlídku Staroměstské radnice. S komentářem průvodkyně jsme prošli sály i podzemí a vystoupali i na radniční věž. Z ochozu věže byl nádherný výhled na Prahu. Odpolední program pokračoval na Vyšehradě. Procházeli jsme místy, kudy kráčela česká historie, a vzdali jsme hold českým velikánům, kteří spí svůj věčný spánek na vyšehradském hřbitově. Pak už jsme ale spěchali zpět na ubytovnu, protože nás čekal zlatý hřeb naší exkurze – divadelní představení v divadle ABC „Zítra swing bude znít všude“. Svátečně upraveni a dobře naladěni jsme vyrazili za kulturou. Představení bylo úžasné. Žáci své nadšení podpořili bouřlivým potleskem ve stoje a herci nám poděkovali přídavkem.

 

Hlavu naplněnou zážitky, tašku naplněnou dárky, chudší o peníze, ale bohatší o zkušenosti jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Jsem ráda, že se nám podařilo v dnešní velmi složité době exkurzi realizovat.

 

Marcela Ťulpová

Projektový den mimo školu

Projektový den mimo školu – Národní technické muzeum Praha

Dne 16. listopadu 2021 jsme, v rámci projektového dne, společně s odborníkem z praxe panem Václavem Outratou navštívili Národní technické muzeum v Praze. Naším hlavním cílem byly výstavy týkající se Multimediálních komunikací a vývoje fotografie. Tyto okruhy jsou zařazeny v předmětu Mediální komunikace u maturitního oboru Obchodní akademie. Díky návštěvě muzea si žáci mohli rozšířit znalosti získané v tomto předmětu.

Žáci se názorně seznámili s funkční televizní technikou využívanou k přímým přenosům televizního zpravodajství a publicistických pořadů. Žáci si pod dohledem odborníka vyzkoušeli role redaktora, meteorologa, kameramana, režiséra, atd.

V expozici týkající se fotografie se žáci seznámili s vývojem a úpravou fotografie. Jednotlivá vývojová období byla doplněna názornými ukázkami fotografií a používanými přístroji. Žáci si v rámci této expozice mohli vyzkoušet některé principy, které se dříve používali.

V rámci muzea jsme také navštívili výstavu týkající se dopravních strojů, u nichž jsme viděli jak se automobily, motorky, kola, letadla atd. měnily v průběhu minulého století.

EXKURZE HONEYWELL

EXKURZE HONEYWELL – HLUBOČKY MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ

I v této nelehké (coronavirové) době jsme se se žáky 4. ročníků maturitních oborů Mechanik seřizovač, Strojírenství a Průmyslová ekologie vydali na exkurzi do firmy Honeywell sídlící v Hlubočkách – Mariánském Údolí nedaleko Olomouce. Tato firma se zabývá výrobou a opravou statických částí leteckých motorů. Naši žáci se seznámili s používanými materiály na výrobu dílců leteckých motorů, nejnovějšími výrobními metodami v oblastech tváření, obrábění, svařování, atd. Žáci také viděli kontrolní metody, které jsou nedílnou součástí výroby jednotlivých dílců. Na naši žádost byla do exkurze také zařazena část týkající se ekologické likvidace odpadu z výroby.

Součástí exkurze byla nabídka praxe s možnostmi stipendií a nábor na nejžádanější pracovní pozice.

 

  

 

Odpady všude kolem nás

Už Jan Neruda ve svém fejetonu Kam s ním? řešil problém odpadu – nevěděl, kam odložit starou slámu ze slamníku. Současná společnost však produkuje mnohem více odpadu, než řešili naši předci v 19. století. Proto také vznikly specializované firmy, které mají nakládání s odpady jako hlavní činnost.

 

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina. Firma také provádí osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti nakládání s odpady.

 

Aby žáci naší školy získali přesné a pravdivé informace v oblasti nakládání s odpady, pozvala jsem v rámci projektového dne odborníka právě z firmy EKO-KOM. Odorník z praxe připravil pro žáky prezentaci, ve které vysvětlil principy třídění a recyklace odpadů. V krátkých videoukázkách žáci zhlédli třídění odpadů a také jak se z odpadu stává surovina pro další využití. V rámci projektového dne se žáci také seznámili s recyklačním kufříkem, kde na vlastní oči viděli, jak se jednotlivé druhy odpadů třídí a zpracují na surovinu, ze které se vyrobí nový produkt. Všechny materiály a výrobky si současně mohli i ohmatat. Také se seznámili s barevnými taškami na třídění plastu, skla a papíru. Těmito taškami vybavují některá města nebo vesnice své občany, aby jim usnadnily třídění těchto materiálů. Pro výrobu barevných tašek byl použitý recyklovaný materiál. Žákům bylo vysvětleno, jak se má odpad před vhozením do třídícího kontejneru upravit, aby se účelně využil celý objem kontejneru, aby se odpadu do nádoby vešlo co nejvíce.

 

Domnívám se, že takovéto projektové dny jsou pro žáky potřebné, protože informace jim podává odborník na danou problematiku, navíc si žáci mohou různé materiály osahat a blíže se s nimi seznámit. Pohled odborníka doplněný o výklad učitele je optimální kombinací, jak žákům přiblížit konkrétní problematiku. Věřím, že nám se to povedlo.

 

Marcela Ťulpová

Sponzorský dar Unex a.s.

Děkujeme firmě UNEX a.s., která nám i pro letošní školní rok poskytla sponzorský dar za účelem podpory jednotlivých oborů vzdělávání a výuky ve svařování a obrábění.


Předmětem daru, který byl škole poskytnut, je hutní materiál různého typu pro zajištění výuky v obrábění oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Dále byly poskytnuty i výpalky pro zajištění výuky ve svařování oborů Strojní mechanik, Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel. Celková hodnota daru přesáhla částku 53 000 Kč.


Pro naši školu znamená tento sponzorský dar opravdu značnou pomoc za účelem zkvalitnění výuky.

 

 

Projekt „Šablony II“

Od roku 2020 je naše škola zapojena do projektu Zvýšení kvality vzdělávání SPŠ a SOU Uničov, který je reakcí na výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II. Cílem výzvy bylo podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


Délka trvání projektu byla plánována na 24 měsíců (bez prázdnin), úspěšné plnění projektu nám však ztěžoval nepříznivý vývoji kvůli vzniklé epidemii nemoci Covid 19. Přesto pedagogové absolvovali a naplňovali aktivity naplánované pro projektové období i formou distančního vzdělávání.

V rámci projektu proběhlo nebo probíhá:

 

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech matematické gramotnosti, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a ICT,
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol,
  • zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ,
  • stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů,
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,
  • projektové dny ve škole i mimo ni.

Dále jsme personálně obsadili pozice pro:

  • koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů,
  • školního kariérového poradce,
  • školního asistenta pro domov mládeže.


Díky účasti školy ve výše zmíněném projektu bylo možno investovat do vybavení školy, mimo jiné, i pro realizaci distanční výuky, umožnit žákům a pedagogů vzdělávání nad rámec běžného vzdělávání ve škole a umožnit interakci s odborníky z oboru z reálných firem.
Realizace projektu bude ukončena v červnu 2022.

 

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele školy

Erasmus+ 2020-2021

Název projektu:    ODBORNÉ ZKUŠENOSTI V BUDAPEŠTI
Program: Erasmus+
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077391
Termín praxe:  jaro 2021


Obory:  MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UNIČOV

Školní 164
783 91 Uničov

Česká republika

www.unicprum.cz

Cílem projektu v rámci programu ERASMUS+ je umožnit 20 žákům SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci svýznamnými maďarskými firmami  absolvování třítýdenní odborné praxe v těchto podnicích.Praxe žáků v zahraničních firmách přispěje ke zlepšení znalostí a dovedností žáků, zvýšení jejich jazykových kompetencí a jejich motivace ke studiu jejich odborností a setrvání u těchto profesí i v budoucnosti.Realizace tohoto projektu umožní našim žákům nejen získat zkušenosti a dovednosti, ale i získatcenné materiály (příručky, technické podklady apod.) pro jejich další vzdělávání. Součástí projektu jetaké možnost pro účastníky mobility využívat zdarma prostředí ON-LINE jazykové podpory (OLS), cožpovede ke zvýšení úrovně znalosti angličtiny. Využívání této licence je možné po celou dobu trváníprojektu, to je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 + další tři měsíce.Všechny zkušenosti a poznatky z projektu využijeme k rozšíření, aktualizaci a zatraktivnění učivaodborných předmětů v rámci ŠVP. Žáci zpracují o průběhu své stáže, výsledcích učení a o poznanýchmaďarských partnerech elektronické prezentace, které budou zveřejněny na našich webovýchstránkách a využity při besedách se spolužáky.Jsme přesvědčeni, že praktická výuka formou mezinárodní stáže povede ke zvýšení prestiže účastníkůstáže a k jejich lepšímu uplatnění se na trhu práce.

JAK JE MOŽNÉ SE NA ZAHRANIČNÍ POBYT PŘIHLÁSIT?

Vybraní studenti budou na stáži reprezentovat naši školu, proto musí vyhovět následujícím kritériím:

1. Motivace – nejdůležitější kritérium – tady bude rozhodovat motivační dopis uchazečů, který má mítnásledující strukturu:

Motivační dopis je součástí přihlášky na stáž v rámci programu Erasmus+. Autor v něm popisujedůvody, proč by se chtěl stáže zúčastnit, a snaží se přesvědčit adresáty, aby vybrali právě jej. Dopisobsahuje všechny formální náležitosti.

Osnova motivačního dopisu:

- představení se (jméno, obor studia)
- proč máte zájem o účast na stáži

- proč byste měli být vybráni na stáž zrovna Vy

- co od stáže očekáváte, jaký bude mít pro Vás stáž přínos (profesně i osobně)

- jakým způsobem očekáváte, že získané dovednosti a znalosti využijete v rámci dalšího studia na naší

  škole a také v rámci dalšího profesního rozvoje
- jak plánujete informace o stáži předat ostatním žákům, učitelům naší školy a široké veřejnosti

- zda jste ochotni se zúčastnit přípravného jazykového kurzu a v jakém rozsahu

- zda jste ochotni prezentovat stáž po jejím ukončení, a jakým způsobem

- nezapomeňte motivační dopis
podepsat, napsat datum, oslovení atd.

2. Jazykové znalosti – ověření progresu podle vstupního a výstupního testu OLS.

3. Odborné znalosti.

4. Studijní výsledky - v úvahu budou brány i dosavadní výsledky studia uchazeče.

Celkem bude vybráno 20 účastníků a 5 náhradníků. Jedním z cílů projektu je také, aby se stážezúčastnili z 50% celkového počtu také žáci, kteří jsou ze sociálně-ekonomicky znevýhodněnéhoprostředí (pocházejí z neúplných rodin, rodin s příjmy pod úrovní životního minima, trpící poruchamiučení).

VEŠKERÉ VÝDAJE ÚČASTNÍKŮ STÁŽE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU! CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU ČINÍ 43874,00 EUR. VYUŽIJTE JEDINEČNOU ŠANCI, KTERÁ SE PRO VÁS JIŽ NEMUSÍ OPAKOVAT! PŘIPRAVUJTE SVOJE MOTIVAČNÍ DOPISY UŽ NYNÍ. VLASTNÍ VÝBĚR UCHAZEČŮ PROBĚHNE V ZÁŘÍ-ŔÍJNU 2020.

V Uničově 12. 6. 2020

Ing. Pavel Nováček, Ph.D., ředitel školy

Mgr. Zuzana Jančíková, koordinátorka projektu

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov

Stalo se již tradicí, že pedagogové naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory mezi žáky základních škol. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 12 ZŠ.
Pro zájemce bylo připraveno na dvou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.
Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.
Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

SPŠ a SOU Uničov, Ing. Hana Sochová

Odborná exkurze Honeywell Aerospace, s.r.o.

V prosinci se žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač zúčastnili odborné exkurze ve firmě Honeywell Aerospace, s.r.o. Průvodce seznámil žáky s funkcí proudových motorů a následně je provedl výrobou, kterou se tato firma zabývá (statické části leteckých motorů). Viděli různé způsoby obrábění, řezání vodním paprskem, tváření hydroform, svařování, atd.

honeywell1 honeywell2

Návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Žáci maturitních ročníků technických oborů Mechanik seřizovač a Strojírenství navštívili na podzim Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 (MSV) v Brně. Tento veletrh patří mezi nejvýznamnější ve střední Evropě a žáci se tu setkali se všemi oblastmi strojírenského průmyslu – obrábění, svařování, tváření, atd.

Brno1 Brno2

   
Hlavním tématem letošního MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna – digitalizace výroby. Zároveň s MSV probíhal také veletrh Transportu, Logistiky a veletrh ENVITECH. Základním tématem veletrhu ENVITECH bylo nakládání s materiálními zdroji.
Kromě vystavovatelů se mohli seznámit i s odbornými vysokými školami, ty zde případným zájemcům nabízely a prezentovaly svoji činnost a možnost uplatnění na trhu práce.
Nejvíce na veletrhu naše žáky zaujal 6-osý robot KUKA Coaster, který sloužil jako adrenalinová atrakce.

Brno3 Brno4