POKOS

POKOS – SPŠ a SOU Uničov (25. 6. 2018)

Na konci školního roku měli žáci naší školy možnost zúčastnit se akce „POKOS“, což znamená Příprava obyvatelstva k obraně státu. Tuto akci pro nás připravili studenti a učitelé Univerzity obrany (UO). Hlavním cílem doprovodných aktivit programu Příprava občanů k obraně státu, který vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, je zábavnou a interaktivní formou vysvětlit pojmy, které souvisejí s obranou státu, představit Armádu ČR, její historii a tradice a informovat o jejím poslání, současné činnosti a výstroji či výzbroji. Součástí akce byla také přednáška zástupce Katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu UO, který žáky seznámil s nasazením vojáků české armády v zahraničních misích a rolí orgánů civilně vojenské spolupráce v rámci misí. Naši žáci měli v rámci dne rovněž příležitost se mnohé dozvědět o možnostech vysokoškolského studia na fakultách UO a profesi důstojníka Armády ČR.

S velkým ohlasem se u žáků setkal blok praktické části. V rámci ní žáci mohli absolvovat:

-          Zdravotní přípravu s ukázkami činností při poskytnutí první pomoci zraněnému za použití resuscitační figuríny. Žáci viděli demonstrace zastavení tepenného krvácení, ošetření zranění, popálenin apod. Zároveň si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Přípravu prováděli studenti Fakulty vojenského zdravotnictví UO.

-          Ochranu proti nebezpečným látkám s ukázkami prostředků protichemické ochrany s možností vyzkoušení. Žáci získali informace o zbraních hromadného ničení a toxických látkách, byli poučeni o chování obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích apod. Poučení a ukázky prováděli studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku ručních zbraní a výstroje vojáka AČR. Žákům byly předvedeny zbraně používané v AČR (PU 5,56x46 CZ 805 BREN A1, PI 9 CZ 75 SP 01 PHANTOM, PU 7,62 Sa 58 V, OP 7,62 SVD Dragunov, opakovací brokovnice Winchester) a taktická výstroj vojáka. Tato část se setkala s největším zájmem ze strany žáků. Ukázku zajišťovali studenti z Fakulty vojenských technologií UO.

-          Střelbu z vojenské vzduchovky. Žáci absolvovali střelbu ze vzduchové pušky 4,5 mm vzor 47 na terče ze 4 palebných postů. I tato část se u žáků setkala s mimořádným ohlasem. V rámci tohoto stanoviště byla žákům zároveň prezentována nabídka vojenského studia. Tuto část zajišťovali studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku katedry bojových a speciálních vozidel. Žákům byla prezentována činnost katedry, která se zaměřuje na konstrukci, spolehlivost, diagnostiku, provoz a údržbu vojenské techniky. Žáci mohli využít automobilový trenažer.

Touto cestou bych chtěla za celou školu poděkovat zástupcům Univerzity obrany za vstřícnost a perfektní organizaci celého dne a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

 

Hana Sochová, ZŘ

 

 

https://info.unob.cz/Stranky/2018/06/20180626_1.aspx