Projektový den mimo školu

Projektový den mimo školu – Národní technické muzeum Praha

Dne 16. listopadu 2021 jsme, v rámci projektového dne, společně s odborníkem z praxe panem Václavem Outratou navštívili Národní technické muzeum v Praze. Naším hlavním cílem byly výstavy týkající se Multimediálních komunikací a vývoje fotografie. Tyto okruhy jsou zařazeny v předmětu Mediální komunikace u maturitního oboru Obchodní akademie. Díky návštěvě muzea si žáci mohli rozšířit znalosti získané v tomto předmětu.

Žáci se názorně seznámili s funkční televizní technikou využívanou k přímým přenosům televizního zpravodajství a publicistických pořadů. Žáci si pod dohledem odborníka vyzkoušeli role redaktora, meteorologa, kameramana, režiséra, atd.

V expozici týkající se fotografie se žáci seznámili s vývojem a úpravou fotografie. Jednotlivá vývojová období byla doplněna názornými ukázkami fotografií a používanými přístroji. Žáci si v rámci této expozice mohli vyzkoušet některé principy, které se dříve používali.

V rámci muzea jsme také navštívili výstavu týkající se dopravních strojů, u nichž jsme viděli jak se automobily, motorky, kola, letadla atd. měnily v průběhu minulého století.