Třídní schůzky 1. ročníků

Vážení rodiče,

Dne 8. 9. 2022 v 15 hodin se konají úvodní třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků. Programem třídních schůzek bude seznámení s organizací studia na naší škole, systém omlouvání nepřítomnosti žáků, školní řád atd. V rámci třídních schůzek vám budou předány přístupové údaje do elektronické žákovské knížky a budou vám zodpovězeny vaše případné dotazy.

Třídní učitelé se těší na setkání s vámi.