Předávání výučních listů

Dovolte mi, abych se vrátila k slavnostnímu předávání výučních listů, které proběhlo závěrem června v loňském školním roce. Úspěšní absolventi učebních oborů se sešli společně se svými blízkými v koncertní síni a za účasti vedení školy a představitelů města Uničova prožili tento slavnostní okamžik. Příležitost využili také zástupci firmy John Crane a.s. z Lutína, kteří předali finanční dar nejlepším absolventům.

V rámci budoucí vzájemné spolupráce také škola obdržela sponzorský dar – vyřazená měřidla z výroby, která budou ve školním prostředí dál dobře sloužit.

Tímto bych zástupcům firmy chtěla poděkovat. Velice si podpory ze strany firem vážíme a těšíme se na další spolupráci.

Za vedení školy Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele školy