Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 

 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 

 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

 

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

 

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Uničov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Uničov finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí

Úsporky“ do koše nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.V domácnostech jsou však v posledních letech wolframkypostupněnahrazovány úspornýmisvětelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto,když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdatje k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se i o staré elektro

EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i nadalší elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky a nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Vysloužilézářivky či nefunkční elektrozařízeníje třebaodnéstdo sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4500 sběrných míst.

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektrase dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se v Uničově nachází, je otevřen , na Šumperské ulici 1425, s otevírací dobou:

Pondělí: 13:00-18:00

Úterý: 13:00-18:00

Středa: 8:00-12:00

Čtvrtek: 13:00-18:00

Pátek: 13:00-18:00

Sobota: 8:00-12:00

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

Nefunkční zářivky a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP

Vysloužilé zářivky či LED žárovky, fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.

 

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty 

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možnéznovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého bylysvětelné zdroje vyrobeny.

 

 

Ze starého fénu nový elektrospotřebič

Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Stejně jako úsporky obsahují hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič.

 

Odneste je „do sběru“

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či úsporkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.

Vysloužilý světelný zdroj můžeteodevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo hoodnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna mimo jiné i např. na některém z pracovišť školySPŠ a SOU v Uničově.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora v Uničově, na Šumperské ulici 1425, s otevírací dobou:

Pondělí: 13:00-18:00

Úterý: 13:00-18:00

Středa: 8:00-12:00

Čtvrtek: 13:00-18:00

Pátek: 13:00-18:00

Sobota: 8:00-12:00

Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbily. 

 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Uničov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který vČeské republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami aplně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříUničovfinanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

 

ekolamp cyklus