Recyklace má smysl

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Uničově a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

V Uničově můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na Šumperské ulici 1425, s otevírací dobou:


Pondělí: 13:00-18:00
Úterý: 13:00-18:00
Středa: 8:00-12:00
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek: 13:00-18:00
Sobota: 8:00-12:00


Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna mimo jiné i např. na některém z pracovišť školy SPŠ a SOU v Uničově.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Uničov zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 706 tun světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.