Mechnik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní studium

 

Žáci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů elektrotechniky, strojnictví, motorových vozidel a technologie. Provádí montáže, opravy a seřízení motorových vozidel. Ovládají základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů a identifikují příčiny závad u vozidel. Provádějí diagnostiku vozidel, předepsané záruční a pozáruční prohlídky. Připravují kompletní servis pro STK. Zpracovávají příjmovou a následnou dokumentaci.

Součástí studia je získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a řidičské oprávnění skupiny B.

Absolventi učebního oboru se uplatní ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí a v dopravě.

Absolventi učebního oboru mohou pokračovat v maturitním studiu.

.