Nabídka oborů pro školní rok 2021-2022

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 - informace a podklady

Vážení rodiče, žáci a zájemci o studium,
v přiložených souborech naleznete podrobná kritéria k přijímacímu řízení. Trermín pro podání přihlášky je do 1. 3. 2022. 

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2022/2023

Čtyřleté maturitní obory Kód oboru Přihláška Informace
o oboru
Obchodní akademie 63-41-M/02 ZDE ZDE
Strojírenství    23-41-M/01 ZDE ZDE
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 ZDE ZDE
Průmyslová ekologie 16-02-M/01 ZDE ZDE
Tříleté učební obory Kód oboru Přihláška Informace 
o oboru
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01  ZDE  ZDE
Obráběč kovů 23-56-H/01  ZDE  ZDE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01  ZDE  ZDE
Strojní mechanik 23-51-H/01  ZDE  ZDE

Představení školy

.

 

 

Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

 


Stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje

Žákům vybraných technických oborů (Strojírenství a Mechanik seřizovač) vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.


Žákům vybraných oborů (Obráběč kovů a Strojní mechanik) je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

 

.