Průmyslová ekologie 16-02-M/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní studium
Zaměření: Využívání obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a strojírenství, pasivní stavitelství

 


Absolvent je připraven na místa v oborech životního prostředí na úřadech nebo na pozice technických pracovníků v nově budovaném systému hospodaření s odpady v souladu se směrnicemi EU. Nový obor se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů ve stavebnictví a strojírenství, na stavbu nízkoenergetických staveb a domů. Důraz je kladen na technologie šetrné k životnímu prostředí. Profilující předměty: technologie výroby, ekonomika, obnovitelné zdroje, energeticky úsporné stavitelství, životní prostředí.


.