Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří

Prezentace školy pro rodiče, žáky základních škol a ostatní zájemce se uskuteční:                                                  
ve středu 14. prosince 2022 a ve středu 15. února 2023, vždy od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Den otevřených dveří 

 Změna výše stravného a způsobu platby od od 1. 9. 2022:

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

Studenti 11 - 14 let 38,- Kč/za oběd
Studenti od 15 let 42,- Kč/za oběd
Celodenní strava 127,- Kč/za den
Cizí strávníci 15% DPH 89,- Kč/za oběd
Cizí strávníci 10% DPH 87,- Kč/za oběd
 
 
UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ INKASNÍ PLATBY

Platba za stravné bude nově probíhat každý měsíc zálohově dopředu vždy k 15.dni v měsíci (např. na měsíc září 2022 proběhne inkaso již 15. srpna 2022 ).
Strava odebraná za daný měsíc musí být vždy do konce měsíce i uhrazená.

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2022/2023

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství   

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace 
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE

Škola doporučená zaměstnavateli

Dne 24. 11. 2021 se uskutečnila přehlídka středních škol Scholaris. Součástí přehlídky bylo tradiční vyhlášení výsledků ankety nejvýznamnějších zaměstnavatelů spolu s oceněním středních škol, které jsou těmito subjekty vnímány jako školy, které dodávají na trh nejkvalitnější absolventy.
Naše škola se umístila na prvním místě v Olomouckém kraji.

skola doporucena zamestnavateli 2021a

 

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2022/2023

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství   

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace 
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE

Představení školy

 

 

Dvacet důvodů, proč jít studovat k nám do školy:

 1. Vstřícnost a partnerský přístup
 2. Perspektivní obory
 3. Výuka se špičkovými moderními technologiemi
 4. Výuka v moderních odborných učebnách a dílnách
 5. Výuka pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 6. Inovativní přístup, který zohledňuje novodobé trendy
 7. Stipendijní program, který garantuje žákům, že při splnění daných kritérií u vybraných oborů je možné dosáhnout na motivační krajské i podnikové stipendium
 8. Seznámení se s prostředím vysokých škol v rámci vzájemné spolupráce
 9. Předpoklad úspěšného složení maturitní zkoušky díky zvýšené předmaturitní přípravě
 10. Uplatnění na trhu práce díky propracovanému propojení teorie s praxí. Škola nabízí možnost vybrat si firmu pro učební praxi, která se pro řadu žáků může stát i budoucím zaměstnáním
 11. Mezinárodní poznávací a výměnné pobyty
 12. Turistické, lyžařské a snowboardové kurzy
 13. Odborné exkurze a výlety
 14. Sportovní vyžití na dvou víceúčelových sportovních hřištích, ve školních tělocvičnách či v posilovnách
 15. Spousta zábavy na tradičních školních akcích, jako jsou školní ples, poslední zvonění, třídní výlety aj.
 16. Pestrá škála zájmových kroužků
 17. Vlastní stravování v moderní školní jídelně s vlastní kuchyní v hlavní budově školy
 18. Ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je nedaleko od školy
 19. Možnost získání řidičského průkazu a svářečského průkazu
 20. Individuální přístup, protože na každém studentovi nám záleží