Sport na škole

Pro výuku předmětu Tělesná výchova využíváme:

  • dvě tělocvičny pro míčové sporty,
  • sportovní sál pro gymnastiku, který je vybaven horolezeckou stěnou,
  • dva venkovní areály pro atletiku a míčové sporty,
  • dvě posilovny.

Často navštěvujeme i veřejná sportoviště města Uničova - zimní stadion, hřiště s umělou trávou na kopanou a krytý plavecký bazén.

 Volnočasová sportovní činnost na škole

Součástí činnosti školy je školní sportovní klub, který nabízí žákům široké sportovní vyžítí v odpoledních hodinách.

 

Mimoškolní sportovní činnost školního sportovního klubu při SPŠ a SOU Uničov

  • Sportovní hry – odbíjená, košíková, sál. kopaná
  • Horolezecká stěna
  • Posilovna 
  • Badminton
    středa 15.30 - 17.00, tělocvična na Školní

 

.