Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky - podzimní termín

Upozornění pro maturanty – přihlašování k podzimním maturitním zkouškám

Projekt MZ2021P (podzimní termín) bude zpřístupněn v pondělí 19. července (současně s výsledky mimořádného termínu). Pokud jste neuspěli u některé zkoušky státní nebo profilové části maturitní zkoušky a chcete maturovat v podzimním termínu, použijte bianco přihlášku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v kanceláři školy do pátku 23. července. Přihlašování žáků v CERMAT musí škola ukončit do úterý 27. července.

Maturitní zkoušky - jarní termín

Europass - dodatek k osvědčení

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání.

 

Europass - dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.